Program till utbildning: Vattentjänstplaner och § 6 LAV, 8 november i Göteborg

VA-guiden bjuder in till en fullmatad utbildningsdag den 8 november i Göteborg om vattentjänstplaner och § 6 LAV. Nu finns det innehållsrika programmet tillgängligt.

  • Hur går arbetet med kommunernas vattentjänstplaner?
  • Vilka aktuella frågeställningar har uppstått under kommunernas arbete med planerna?
  • Hur påverkar egentligen tillägget i § 6 lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kommunernas arbete med VA-planering och framtagande av de nya vattentjänstplanerna?

Erfarna VA-planeringsexperter som föreläsare

Programmet finns nu tillgängligt och dagen kommer bland annat att bjuda på föreläsningar från de erfarna VA-planeringsexperterna Johanna Lindqvist, advokat på Advokatfirman Lindahl, Emelie Persson, avdelningschef Vatten på Tyréns, Marie Albinsson, miljökonsult på Ecoloop.

Regional och nationell tillsynsvägledning och kommunala exempel

Som deltagare får du både det lokala, regionala och det nationella perspektivet kopplat till frågorna om 6 § LAV och vattentjänstplaner. Det blir bland annat kommunexempel från arbetet med vattentjänstplaner från en stor och en lite mindre kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland delar med sig om hur de arbetar med frågorna kopplat till § 6 LAV och Havs- och vattenmyndigheten kommer att berätta om deras nya tillsynsvägledningsansvar för § 6-frågorna.

Till mer information och anmälan:
8 november, Vattentjänstplaner och § 6 LAV – utbildning i Göteborg