10 april, Dimensionering och utformning av dammar och våtmarker för dagvattenhantering – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en digital utbildning om hur man på bästa sätt dimensionerar och utformar dammar och våtmarker för dagvattenrening, biologisk mångfald och effektiv skötsel. En rad olika aktörer deltar och berättar om sina erfarenheter från arbetet med dessa anläggningar.

Syfte

I Sverige finns lång erfarenhet av utformning av dammar och våtmarker för rening av dagvatten. Kunskapen finns dock inte samlad, utan spridd i olika publikationer och hos yrkesverksamma i branschen. Det gör att goda och dåliga erfarenheter inte alltid kommer de som är beställare eller projektörer till godo och i värsta fall upprepas tidigare misstag helt i onödan.

Syftet med denna utbildning är att förmedla viktig kunskap och erfarenheter av utformning och skötsel, så att de dammar och våtmarker som ritas och byggs blir effektiva och lättskötta reningsanläggningar som också gynnar biologisk mångfald och rekreation.

Målgrupp

VA-och markprojektörer, landskapsarkitekter, beställare på kommuner inom exploatering och VA, miljöinspektörer och andra som arbetar med dagvattenfrågor, dammar och våtmarker.

Innehåll

Ett detaljerat program för utbildningen finns att ladda ned, tillsammans med sammanfattad praktisk information:

Program (klicka för att ladda ner pdf)

Föreläsare

  • Jonas Andersson, VD och seniorkonsult, WRS
  • Andreas Jacobs, VA-projektör, Täby kommun
  • Hannes Öckerman, miljökonsult WRS
  • Per Nyström, Ekoll, docent i limnologi
  • Astrid Berglund, landskapsarkitekt, WRS
  • Emil Eriksson, R&D, Tecomatic

Praktisk information

Datum: 10 april
Tid: 8.00-16.30, logga gärna in i god tid för att testa att tekniken fungerar.
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se, 0583-406 74 eller Ville Feltelius, vilhelm.feltelius@vaguiden.se, 018-10 57 03

Pris:
Medlemmar i VA-guiden inom dagvatten: 4900 kr exkl. moms.*
Ej medlemmar: 6900 kr exkl. moms.

 

Sista anmälningsdag: 5 april

 

*Medlemskap innebär att du har ett personligt login till VA-guidens tjänster inom små avlopp. För frågor om medlemskap, kontakta Emmelie Lagemyr, emmelie.lagemyr@vaguiden.se

 

Observera att en länk till webbsändningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran installerad för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsare.

10/4 2024, Dimensionering och utformning av dammar och våtmarker för dagvattenhantering, 10 april 2024 - webbutbildning
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Intresserad av en offert för en eller flera av VA-guidens medlemstjänster?
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

Se alla VA-guidens utbildningar