25 april, Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten – webbinarium

Kraftigt regn mot asfalt. Vatten sprutar ut från en utkastare vid fasad.

VA-guiden bjuder, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om hur man utifrån regeringens etappmål för dagvatten kan ta fram dagvattenplaner för att åstadkomma åtgärder i befintlig bebyggelse. Webbinariet är kostnadsfritt för VA-guidens medlemmar inom dagvatten.

I början av 2021 beslutade regeringen om två nya etappmål för dagvatten:

  • Etappmål 1: Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse: 

– Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse.

  • Etappmål 2: Dagvattenhantering i befintlig bebyggelse:

– De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har senast 2025 genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna.

Syftet med etappmålen är att minska den negativa påverkan på vattenkvaliteten i recipienterna och att ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat.

WRS har bistått kommuner, däribland Södertälje, Eskilstuna och Uppsala, med att ta fram dagvattenplaner för hur dagvattenåtgärder kan vidtas i befintlig bebyggelse (etappmål 2). Den 25 april bjuder VA-guiden, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om detta arbete.

Nina Lans, handläggare vid Naturvårdsverket, deltar under webbinariet och ger en introduktion till etappmålen och den nationella vägledningen.

Innehåll för webbinariet

• Introduktion av etappmålen och den nationella vägledningen
• Bakgrund och förutsättningar till en dagvattenplan, kort om miljökvalitetsnormer (MKN)
• Vad ingår i arbetet med att ta fram en dagvattenplan?
• Exempel på dagvattenplan för Södertälje, Eskilstuna och Uppsala
• Metod för identifiering av platser för åtgärder
• Exempel på åtgärdsförslag
• Frågor och diskussion

Föreläsare

Miljökonsult
WRS
Handläggare
Naturvårdsverket
Miljökonsult
WRS

Praktisk information

Datum: torsdag 25 april 2024
Tid: kl 10.00-11.00
Arrangör: VA-guiden
Plats: Digitalt. En länk till webbinariet kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta, utan kan ansluta via webbläsaren.
Anmälan: senast 22 april 2024 (anmälan är bindande men kan överlåtas.)
Pris:
– Medlem i VA-guiden inom dagvatten*, kostnadsfritt
– Ej medlem i dagvatten: 1000 kr exkl. moms

 

Frågor om webbinariet: Elin Jansson, [email protected], 0583-406 74 eller Ville Feltelius, [email protected], 018-10 57 03.

 

*Medlemskap innebär att du har ett eget login till VA-guidens tjänster inom dagvatten. För frågor om medlemskap, kontakta Emmelie Lagemyr, [email protected]

Anmälan

25 april 2024, Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten – webbinarium
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Är du intresserad av att gå med i VA-guiden? Markera vilka tjänster du är intresserad av så kontaktar vi dig.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter (endast för icke-medlemmar i VA-guiden inom dagvatten)

Bokningsvillkor
Skickar