12-13 november, Dagvattenanläggningar på bjälklag – webbutbildning

Under VA-guidens utbildning om dagvattenhantering på bjälklag får du lära dig mer om hur gröna tak och gårdar kan utformas för att både gynna vegetation och omhänderta dagvatten. Utbildningen kommer att genomföras digitalt under två förmiddagar.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med gröna tak, till exempel konsulter inom dagvatten eller bygg, VA-ingenjörer, kommunala handläggare, arkitekter, landskapsarkitekter och verksamma inom fastighets- eller byggbolag. Exempel på frågor som kommer att tas upp under utbildningen är följande:

  • Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av dagvattenhantering?
  • Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka?
  • Hur säkerställs bjälklagets täthet över tid för att undvika skador på byggnader?
  • Hur undviks översvämningar på bjälklaget vid händelse av kraftiga regn?

Preliminärt program (klicka för att ladda ner pdf)

Föreläsare

Hortonom och dagvattenexpert
RISE
Specialist urbana vegetationssystem och biokol
Nordic Zero
Seniortekniker (Roofing & Waterproofing)
BMI Group

Varmt välkommen!

Praktisk information

Datum: 12-13 november 2024
Tid: kl. 8.30 – 12.00 båda förmiddagarna
Plats: Digitalt. En länk till utbildningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.
Anmälan: Senast 8 november 2024 (anmälan är bindande men kan överlåtas)
Pris:
Medlem i VA-guiden dagvatten: 4900 kr (exkl moms)*
Ej medlem: 6900 kr (exkl moms)

Frågor om utbildningen: Elin Jansson, VA-guiden, [email protected], 0583-406 74

 

*Medlemskap innebär att du har ett personligt login till VA-guidens tjänster inom dagvatten. För frågor om medlemskap, kontakta Emmelie Lagemyr, [email protected]

Anmälan

12-13 november 2024, Dagvattenanläggningar på bjälklag – webbutbildning
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Är du intresserad av att gå med i VA-guiden? Markera vilka tjänster du är intresserad av så kontaktar vi dig.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Bokningsvillkor
Skickar