Kommer reningsverksutbyggnaden i Uppsala närmare en lösning?

För drygt fyra år sedan sökte Uppsala Vatten nytt tillstånd för utbyggnad av avloppsreningsverket i Uppsala. Ärendet är fortfarande inte avgjort. Regeringen har beslutat att inte göra något undantag från icke-försämringskravet för recipienten men Vattenmyndigheten ska dock se över statusklassificeringen för miljökvalitetsnormerna med hjälp av ny mätdata och vägledning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.