I VA-guidens produktregister hittar du produkter och tjänster för dagvattenhantering från en rad olika leverantörer. Du väljer den produkt eller tjänst som du är intresserad av och kan sedan läsa mer om vad respektive leverantör har att erbjuda.

Vill du visa upp dina tjänster och produkter här? Kontakta oss för mer information och priser. Elin Jansson, VA-guiden AB, telefon 0583-406 74, elin.jansson@vaguiden.se.

Produktbeskrivningar är formulerade av leverantörerna själva. VA-guiden gör ingen värdering av produkternas funktion.

Tjänster

Rengöring av hårdgjorda ytor, PL Utemiljö AB

Tjänst för rengöring av genomsläpplig beläggning.

PL Utemiljö AB jobbar med rengöring av hårdgjorda ytor t.ex. borttagning av sand och löv. Vakuumsugning och högtrycksspolning av permeabel asfalt. All övrig gaturengöring med samma fordon.

Kontakt
PL Utemiljö AB
Box 6354
751 35 Uppsala
Patrik Lundqvist
070-338 74 75
patrik@soprent.nu
Hemsida

Produkter

Filterbrunn, Uponor Infra

Filterbrunn för rening av både tungmetaller och olja.

Komplett nedstigningsbrunn i dimension 1000 mm med modulärt filter. Filtret reducerar metall joner upp till 95 % på en yta av 1000 m2 eller trafikerad yta med 15000 bilar/dag. Brunnen samlar upp 30 liter olja och klarar ett flöde på 12 liter/sekund.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Vägrör, Uponor Infra

Vägrör tillverkat i PP SN8 med muff

Rören är tillverkade enligt Trafikverkets krav TRVK Väg och enligt AMA Anläggning PBB55.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Jordbruksdränering, Uponor Infra

Dräneringsrör för jordbruk

Produkten omfattar fyra typer av rör:

  • Standard (slitsbredd 1,2 mm) – Används framför allt vid täckdikning.
  • Special Blå (slitsbredd 2,3 mm) – Används i mossar och järnhaltiga jordar.
  • Standard Svart (slitsbredd 1,2 mm) – Används vid dränering av normaljordar
  • Standard med kokosfilter – Används främst i leriga jordar.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Husgrundsdränering, Uponor Infra

Dräneringsrör i PEH

Komplett sortiment av rör, brunnar och delar för dränering av alla typer av bygg- och infrastrukturprojekt

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Ultra Rib 2°, Uponor Infra

Bästa ribbade markavloppsröret på marknaden

Ultra Rib 2, som är ett registrerat varumärke är ett ribbat självfallsrör tillverkat i PP som finns i dimensionerna 200-560 mm.
Systemet är inline-muffat och uppfyller dubbla kraven mot Nordic Poly Mark för täthet, deformation och slaghållfasthet.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Ultra Double, Uponor Infra

Mest kompletta markavloppsröret på marknaden

Ultra Double är ett dubbelväggigt självfallsrör tillverkat i PP som finns i dimensionerna 200 till 680 mm. Inline-muff reducerar antalet skarvar på rörledningen med 50 % vilket minskar framtida eventuella läckage eller rotinträngning.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Weholite dagvattenrör, Uponor Infra

Unik teknologi

Weholite är ett unikt strukturväggsrör, som finns i dimensioner upp till 3,5 meter. Med Weholite kan man bygga ett komplett rörsystem för transport av vätskor eller luft i mark, vatten och i luften. Vid ett flertal marina installationer i världen har Weholite fungerat som antingen intags- eller utloppsledning från industrier. Uponor Infra dimensionerar och skräddarsyr produkter i Weholite helt enligt beställarens önskemål samt ger förslag till den mest optimala lösningen. Weholite-röret tillverkas i PE med slät inner- och utsida och kan användas i alla typer av självfallsystem. Välj mellan ringstyvhet SN2, SN4 och SN8.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

IQ Dagvattensystem, Uponor Infra

Komplett system av produkter för dagvattenhantering

Uponor IQ Dagvattensystem är ett komplett system i dimension 200 till 1200 mm, med ett brett utbud av delar. Varje dimension är optimerad för sina behov. Samtliga rör är utvecklade för att uppfylla respektive kravnivå och kan specialanpassas efter projektets behov.

Med Uponor IQ erbjuder Uponor Infra ett komplett dagvattensystem för användning vid väg- och gatubyggen. För stora som för små projekt. Systemet bygger på lika delar innovation och beprövad erfarenhet. Enkla installationer, anpassningsbarhet och hållbara kvaliteter är vägledande.

Samtliga Uponor IQ rör tillverkas med in-line muff, vilket är bästa sättet att undvika framtida problem. Du reducerar antalet skarvar med 50 % och säkerställer därmed täthet med minskad risk för framtida läckage och rotinträngning.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Dagvattenkassett, Uponor Infra

Infiltration av dagvatten med dagvattenkassetter

Användningsområden
• LOD vid nybyggnation.
• Utjämnings- och magasin som tillbyggnad till existerande ledningsnät.
• Istället för makadammagasin

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Dagvatten och Dräneringsbrunnar, Uponor Infra

Hantering av dagvatten i brunnar

Starka, hållbara dag- eller dräneringsbrunnar ger lång livslängd vilket i sin tur ger besparingar i form av lägre underhålls- och renoveringskostnader.
Brett utbud av produkter:
• Självrensningsbrunnar
• Gårdsbrunnar
• Vägbrunnar
• Sedimenteringsbrunnar
• Filterbrunnar
• Vattennivåregleringsbrunnar

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

 

WaReg, Wapro

Monteras i rörledning för automatisk reglering av flödet, så att det dimensionerade flödet inte överskrids. Dim 75-500 mm.

Med WaReg flödesregleringssystem styr man flödet kontrollerat genom WaReg brunnen oberoende av uppströms dämning. Flödet ut ur brunnen bestäms av utloppets dimensionering. Principen är att inloppsöppningen regleras av nivån i brunnen. I normalfallet är hela rörets area öppet för flöde. Då dämningen uppstår stänger regleringsröret inloppet gradvis så att det dimensionerade flödet alltid upprätthålls oberoende av dämningen i uppströms ledningar eller magasin. Brunnen är utformad så att risken för att skräp, slam och dylikt inte ska påverka funktionen.

Kontakt
070-55 66 770
wapro@wapro.se
Hemsida