I VA-guidens produktregister hittar du produkter och tjänster för dagvattenhantering från en rad olika leverantörer. Du väljer den produkt eller tjänst som du är intresserad av och kan sedan läsa mer om vad respektive leverantör har att erbjuda.

Vill du visa upp dina tjänster och produkter här? Kontakta oss för mer information och priser. Elin Jansson, VA-guiden AB, telefon 0583-406 74, elin.jansson@vaguiden.se.

Produktbeskrivningar är formulerade av leverantörerna själva. VA-guiden gör ingen värdering av produkternas funktion.

Tjänster

Källsta Schakt AB

Företag som utför olika typer av grävarbeten.

Källsta Schakt AB (KSAB) är företaget som har en maskinpark lämplig just för anläggning av våtmarker. Källsta Schakt har tidigare nyanlagt golfbanor i mer än 25 års tid och har en maskinpark med hög kapacitet och breda band för lägsta möjliga marktryck, Low Ground Pressure (LGP). De senaste 6-7 åren har företaget byggt våtmarker, dammar för dagvattenrening samt sluttäckning av deponier/tippar mm. Maskinparken består av:
6 st bandschaktare, 18-43 ton.
3 st grävmaskiner, 14-35 ton, (1 st long reach 16,5 m).
Dumper, hjullastare samt en del jordbruksmaskiner.

Alla maskinerna är av senare årsmodell med GPS-styrning i gräv- och schaktmaskiner. Referenser finns bla från Vattenparken i Enköping -99 (WRS) Glasberga Sjöstad -11 (WRS), Bergianska Trädgården -09, Paddeborgsparken Enköping -12 (UE) mm. Just nu bygger Källsta Schakt två våtmarker på totalt 15 hektar i Enhörna (Sörmland). Företaget arbetar främst i mellansverige.

Kontakt
Hans Hedman
Källsta 3
731 98 Köping
Tel 0221-234 59
Mobil 070-555 88 95
kallsta.schakt@telia.com

Rengöring av hårdgjorda ytor, PL Utemiljö AB

Tjänst för rengöring av genomsläpplig beläggning.

PL Utemiljö AB jobbar med rengöring av hårdgjorda ytor t.ex. borttagning av sand och löv. Vakuumsugning och högtrycksspolning av permeabel asfalt. All övrig gaturengöring med samma fordon.

Kontakt
PL Utemiljö AB
Box 6354
751 35 Uppsala
Patrik Lundqvist
070-338 74 75
patrik@soprent.nu
Hemsida

Produkter

AQVIS Miljöspont, Aqvis Miljö AB

Spont av återvunnen HDPE till bl.a. kajer, dammar och överfall.

AQVIS Miljöspont är en patenterad produkt tillverkad av sorterad returplast, återvunnen HD-polyeten, och uppfyller kraven på lång beständighet, formbarhet och enkel montering. Materialets egenskaper gör att det lämpar sig mycket väl i markmiljö, så väl som i marina och submarina miljöer där erosion, röta och söndervittring förekommer. AQVIS Miljöspont går därför att finna i bullerskydd, dammar, kajer, pirer, kanaler, tätkärnor och erosionsskydd. Byggprofilen är utrustad med en patenterad ledbar spont som binder samman profilerna, vilket för det möjligt att bygga i böljande former. Sponten är ledbar från noll till 18 grader.

AQVIS Miljöspont levereras i anpassade längder som sammanfogas på plats.

Aqvis

Kontakt
070-610 66 64
tomas@aqvis.se
Hemsida
Produktblad
Information om referensprojekt

Aqvis

Modular Wetlands, Milford P/S

Reningssystem av typen biofilter/regnbädd med två reningssteg.

Modular WetlandsModular Wetlands™ är ett genombrott inom LOD-teknik. Systemet är det enda biofiltreringssystemet som utnyttjar en så kallad ”horisontal-flow”, en ny patenterad princip med ett mindre fotavtryck och en större rensningsförmåga. Där de flesta regnbäddarna använder en obetydlig, eller inte ens någon förfiltrering har Modular Wetlands™ en avancerad inbyggd förfiltreringskammare med inbyggda separations- och filtreringskassetter. Här tas avlagringar, olja och bensinrester bort från ytvattnet innan det når biofiltreringskammaren, vilket minskar underhållet och förbättrar systemets prestanda.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28
253 68 Helsingborg
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
info.se@milford.dk
Hemsida
Detaljerad information om produkten

DeepGreen concept, Milford P/S

Systemlösning för omhändertagande av dagvatten som bygger på att dagvatten leds till speciellt uppbyggda växtbäddar med planterade träd.

DeepGreen använder regnvatten för att skapa mycket bättre odlingsförutsättningar för träden samtidigt som regnvatten leds till de törstiga träden istället för att skapa potentiella översvämningar. DeepGreen är flexibelt och passar de flesta projekt. Milfords ingenjörer har utvecklat en beräkningsmodell, där man noggrant kan beräkna effekten och kapaciteten på ett LOD-system och sedan utformas systemet för att passa det tillgängliga området. När beräkningen är på plats, definieras vilka produkter och utrustning som skall användas till projektet för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för träden. DeepGreen en heltäckande lösning där arbetsflödet från skiss till konkret projekt görs enklare och mer okomplicerat – utan alltför många tidsödande och dyra mellanhänder.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28
253 68 Helsingborg
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
info.se@milford.dk
Hemsida
Detaljerad information om produkten

Aquaton tunnelmagasin, Milford P/S

Dagvattenlösning för underjordiska magasin. Finns i flera storlekar.

Aquaton Aquaton tunnelmagasin är en fördelaktig lösning jämfört med makadammagasin (stenkista), utjämningsrör eller kassettmagasin. Aquaton tunnelmagasin samlar upp och fördröjer vatten från stora ytor, exempelvis parkeringar eller vägar. Dagvattenkammaren är utrymmeseffektiv med en våtvolym som uppgår till ca 75 procent. Kamrarna installeras på ett lager av makadam och är konstruerade för att klara stora laster. Aquaton™-serien består av 5 tunnelstorlekar med en kapacitet på 0,2-3,5 m³ vatten per installerad meter. Dessutom finns det specialtunnlar för extra djupt liggande installationer samt tunnlar tillverkade av 100 % återvunnet material. Systemet innehåller 100% rensbara filtreringskammare där allt slam och suspenderat ämnen fångas upp. Tester av systemet visar att 80% totala suspenderade ämnen, 90% Kolväten, 49% Total-fosfor och 53% Total-zink tas bort. Anläggningen med kammare och makadam omges av geotextil (plus ev. bentonitmembran eller liknande när det anläggs i förorenad mark eller vatten skyddat område).

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28
253 68 Helsingborg
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
info.se@milford.dk
Hemsida
Detaljerad information om produkten

Focal Point, Mildford P/S

Reningssystem av typen biofilter/regnbädd, med ett reningssteg.

FocalPoint™ är ett helt dimensioneringsbart biofiltreringssystem där en extrem hydrodynamisk jordstruktur i kombination med en underjordisk dränering med hög kapacitet med anslutning till fördröjningsanläggning, infiltration eller utsläpp till recipienten. Focalpoint™ är ett komplett, integrerat system som garanterar funktionalitet, bibehållen prestanda och ett minimum av underhåll. Med kompromisslös kvalitet, tester och verifiering av installationen lever Focalpoint™ garanterat alltid upp till den utlovade prestandan.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28
253 68 Helsingborg
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
info.se@milford.dk
Hemsida
Detaljerad information om produkten

Filterbrunn, Uponor Infra

Filterbrunn för rening av både tungmetaller och olja.

Komplett nedstigningsbrunn i dimension 1000 mm med modulärt filter. Filtret reducerar metall joner upp till 95 % på en yta av 1000 m2 eller trafikerad yta med 15000 bilar/dag. Brunnen samlar upp 30 liter olja och klarar ett flöde på 12 liter/sekund.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Vägrör, Uponor Infra

Vägrör tillverkat i PP SN8 med muff

Rören är tillverkade enligt Trafikverkets krav TRVK Väg och enligt AMA Anläggning PBB55.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Jordbruksdränering, Uponor Infra

Dräneringsrör för jordbruk

Produkten omfattar fyra typer av rör:

  • Standard (slitsbredd 1,2 mm) – Används framför allt vid täckdikning.
  • Special Blå (slitsbredd 2,3 mm) – Används i mossar och järnhaltiga jordar.
  • Standard Svart (slitsbredd 1,2 mm) – Används vid dränering av normaljordar
  • Standard med kokosfilter – Används främst i leriga jordar.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Husgrundsdränering, Uponor Infra

Dräneringsrör i PEH

Komplett sortiment av rör, brunnar och delar för dränering av alla typer av bygg- och infrastrukturprojekt

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Ultra Rib 2°, Uponor Infra

Bästa ribbade markavloppsröret på marknaden

Ultra Rib 2, som är ett registrerat varumärke är ett ribbat självfallsrör tillverkat i PP som finns i dimensionerna 200-560 mm.
Systemet är inline-muffat och uppfyller dubbla kraven mot Nordic Poly Mark för täthet, deformation och slaghållfasthet.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Ultra Double, Uponor Infra

Mest kompletta markavloppsröret på marknaden

Ultra Double är ett dubbelväggigt självfallsrör tillverkat i PP som finns i dimensionerna 200 till 680 mm. Inline-muff reducerar antalet skarvar på rörledningen med 50 % vilket minskar framtida eventuella läckage eller rotinträngning.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Weholite dagvattenrör, Uponor Infra

Unik teknologi

Weholite är ett unikt strukturväggsrör, som finns i dimensioner upp till 3,5 meter. Med Weholite kan man bygga ett komplett rörsystem för transport av vätskor eller luft i mark, vatten och i luften. Vid ett flertal marina installationer i världen har Weholite fungerat som antingen intags- eller utloppsledning från industrier. Uponor Infra dimensionerar och skräddarsyr produkter i Weholite helt enligt beställarens önskemål samt ger förslag till den mest optimala lösningen. Weholite-röret tillverkas i PE med slät inner- och utsida och kan användas i alla typer av självfallsystem. Välj mellan ringstyvhet SN2, SN4 och SN8.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

IQ Dagvattensystem, Uponor Infra

Komplett system av produkter för dagvattenhantering

Uponor IQ Dagvattensystem är ett komplett system i dimension 200 till 1200 mm, med ett brett utbud av delar. Varje dimension är optimerad för sina behov. Samtliga rör är utvecklade för att uppfylla respektive kravnivå och kan specialanpassas efter projektets behov.

Med Uponor IQ erbjuder Uponor Infra ett komplett dagvattensystem för användning vid väg- och gatubyggen. För stora som för små projekt. Systemet bygger på lika delar innovation och beprövad erfarenhet. Enkla installationer, anpassningsbarhet och hållbara kvaliteter är vägledande.

Samtliga Uponor IQ rör tillverkas med in-line muff, vilket är bästa sättet att undvika framtida problem. Du reducerar antalet skarvar med 50 % och säkerställer därmed täthet med minskad risk för framtida läckage och rotinträngning.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Dagvattenkassett, Uponor Infra

Infiltration av dagvatten med dagvattenkassetter

Användningsområden
• LOD vid nybyggnation.
• Utjämnings- och magasin som tillbyggnad till existerande ledningsnät.
• Istället för makadammagasin

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Dagvatten och Dräneringsbrunnar, Uponor Infra

Hantering av dagvatten i brunnar

Starka, hållbara dag- eller dräneringsbrunnar ger lång livslängd vilket i sin tur ger besparingar i form av lägre underhålls- och renoveringskostnader.
Brett utbud av produkter:
• Självrensningsbrunnar
• Gårdsbrunnar
• Vägbrunnar
• Sedimenteringsbrunnar
• Filterbrunnar
• Vattennivåregleringsbrunnar

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

 

WaReg, Wapro

Monteras i rörledning för automatisk reglering av flödet, så att det dimensionerade flödet inte överskrids. Dim 75-500 mm.

Med WaReg flödesregleringssystem styr man flödet kontrollerat genom WaReg brunnen oberoende av uppströms dämning. Flödet ut ur brunnen bestäms av utloppets dimensionering. Principen är att inloppsöppningen regleras av nivån i brunnen. I normalfallet är hela rörets area öppet för flöde. Då dämningen uppstår stänger regleringsröret inloppet gradvis så att det dimensionerade flödet alltid upprätthålls oberoende av dämningen i uppströms ledningar eller magasin. Brunnen är utformad så att risken för att skräp, slam och dylikt inte ska påverka funktionen.

Kontakt
070-55 66 770
wapro@wapro.se
Hemsida

 

Annonser