Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

november 2018

Lagen om allmänna vattentjänster – Grundkurs.

13 november, 201814 november, 2018
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153
Bromma, Sverige
+ Google Map

Lagen om allmänna vattentjänster, som trädde ikraft 1 januari 2007, är den lag som reglerar den allmänna VA-verksamheten. Kursens syfte är att under två dagar ge deltagarna grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis.  

Mer information »

Schaktfritt renovering- och ledningsbyggande – Grundkurs

13 november, 201814 november, 2018
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153
Bromma, Sverige
+ Google Map

Syftet med denna kurs är att beskriva dels för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, dels för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder. Målgruppen är beställare av ledningsnätsarbeten, såväl renovering som nyanläggning, och konsulter

Mer information »

Juridik och teknik för dagvatten

19 november, 2018
Tällberg Sverige + Google Map

Utbildningen behandlar hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt ger kunskap om olika dagvattentekniker och i vilka sammanhang de passar att använda. Målgrupp är tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö samt konsulter inom dagvattenområdet. Kursen passar dig som både är ny eller gammal i din roll.

Mer information »

Tillämpad hydraulik – för VA-ingenjörer DEL 2

20 november, 201822 november, 2018
Stora Brännbo Konferens & Hotell, Stora Brännbovägen 2
Sigtuna, Sverige
+ Google Map

En djupdykning inom hydrauliken för utformning av vattenförsörjnings- och avloppssystem. Kursen behandlar vattenströmning i kanaler, rännor och rör samt pumpning av vatten. Kursen omfattar två kurstillfällen om 3 dagar var med ett individuellt arbete i mellanperioden.

Mer information »

Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp

20 november, 201821 november, 2018
Stockholm Stockholm, Sverige + Google Map

En tvådagarskurs som erbjuds vid flera tillfällen varje år. Kursen syftar till att säkerställa att personal som utför provtagning, provhantering och flödesmätning inom utsläppskontroll och avlopp har tillräckliga kunskaper på området. Observera att kursen inte handlar specifikt om dagvattenprovtagning.

Mer information »

Gemensamhetsanläggningar för va i praktiken

20 november, 2018
Göteborg Göteborg, Sverige + Google Map

Målet med utbildningen är att sprida kunskap och erfarenheter om gemensamhets-anläggningar genom konkreta exempel på hur frågan har hanterats. Dagen innehåller flera kommuncase med fokus på hur man praktiskt jobbar med gemensamhetsanläggningar för va både vid planering, genomförande och i kommunikation med fastighetsägare. Från myndigheter kommer nulägesanalyser ges för vad som händer på området, diskussioner kring förslaget om gemensamhetsanläggningar ifrån utredningen om hållbara vattentjänster och mycket tid för dialog och erfarenhetsutbyte kommer att finnas. Dagen riktar sig till tjänstepersoner på kommuner…

Mer information »

Slutkonferens för Projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system

27 november, 2018
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Kungsholmen, Stockholm, Piperska Muren, Scheelegatan 14, Kungsholmen
Stockholm, Sverige
+ Google Map

MACRO är ett Vinnovafinansierat projekt med målsättningen att skapa förutsättningar för införande av sorterande avloppssystem i storstad och omvandlingsområden. Under två år har 18 aktörer – kommuner, forskningsinstitut, branschorganisationer och företag – bedrivit tester, förstudier, utvecklat ny teknik och i praktiken byggt pilotanläggningar med sorterande avloppssystem. På slutseminariet den 27 november får du höra om kopplingen mellan cirkulär ekonomi och framtidens avloppssystem, ta del av resultat, och erfarenheter från MACRO-projekts alla aktiviteter. Vi få ta del av de lärdomar Knivsta, Västerås, Helsingborg och Stockholm gjort under projektet,…

Mer information »

Forskning- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster

29 november, 201830 november, 2018
Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö, Nordenskiöldsgatan 24
Malmö, Sverige
+ Google Map

I år samarrangeras Sweden Water Research-dagen med Svenskt Vattens Forsknings- och innovationskonferens i Malmö. Tillsammans lyfter vi fram frågor om säkert dricksvatten, hållbara dagvattenlösningar och resurseffektiv avloppsvattenhantering för bättre miljö. Svensk forskning och innovation för hållbara vattentjänster presenteras under två dagar av landets ledande kunskapare inom VA-området. Vi lyfter fram frågor om säkert dricksvatten, hållbara dagvattenlösningar och resurseffektiv avloppsvattenhantering för bättre miljö. Doktorander från Sweden Water Research presenterar pågående forskningsprojekt tillsammans med aktuella uppdateringar inom teman som mikroplast, läkemedelsrening och utmaningar…

Mer information »

december 2018

Juridik och teknik för små avlopp

5 december, 20186 december, 2018
Norrköping Sverige + Google Map

Två utbildningsdagar med tre experter från Avloppsguidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov. Vi vill stödja dig att bli bättre på att handlägga ärenden som rör små avlopp så att du känner dig säkrare i inspektörsrollen. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik inom området små avlopp. Målet med dagarna är att du ska bli bättre på att granska ansökningar, göra säkrare bedömningar vid tillsyn och ställa rättssäkra krav. Utbildningen är anpassad för kommunala miljöinspektörer som…

Mer information »

februari 2019

Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2019 (#NAM19)

6 februari7 februari
Södra stadsberget 1
Sundsvall, Sverige
+ Google Map

Konferensen har dagvattenrening och miljörätt för kommunalt avlopp som tema. Nationella konferensen Avlopp & Miljö är ett forum för kunskapsutbyte och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Konferensen är till för dig som arbetar med frågor som rör kommunalt dagvatten, avlopps- och slamhantering – oavsett om du finns på en liten eller stor kommunal VA-organisation, myndighet, domstol, högskola och forsknings-institut, företag eller i annan verksamhet. Vi blandar erfarenheter från praktiska projekt med resultat…

Mer information »
+ Export Events