Nyheter

Mätning av mikroplaster från konstgräs

I Kalmar har undersökningar av spridningsvägar av mikroplast från en konstgräsplan genomförts under ett års tid. Den potentiella årliga spridningen visade sig vara 52,3...

Klimatanpassningsåtgärder måste öka enligt försäkringsbolag

Förlängd ansvarstid för kommuner, fler grönytor och mer stöd till mindre kommuner är förslag som tas upp i en debattartikel om kommunernas klimatanpassningsarbete.Att fastighetsägare...

VA-taxornas utveckling för 2019 – Svenskt Vatten sammanfattar

Om inte ett trendbrott för utvecklingen av kommunernas VA-taxor sker, dvs att kommunerna ökar sina VA-taxor är det många kommuner som i framtiden inte...

Sockerrör utvärderas som ersättning för gummigranulat

Få har nog missat debatten om mikroplast och konstgräsplaner. I Svedala kommun ska nu sockerrör utvärderas som potentiell ersättare till gummigranulatet. Mikroplaster har givits mer...

Utvärdering av filtermaterial för att avlägsna lösta organiska föroreningar i dagvatten

Effektiviteten i olika filtermaterial vad gäller att avlägsna lösta organiska föroreningar från dagvatten har undersökts i en studie från Chalmers tekniska högskola. Tallbark var...

Mindre risk för översvämning tack vare gröna lösningar

En studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola visar att blågrön infrastruktur har förmåga att minska översvämningar vid skyfall. För första gången har blågrön...

Uppdraget: hjälpa kommuner att använda Geokalkyl

Regeringen ger Statens geotekniska institut, SGI, i uppdrag att hjälpa kommuner att använda planeringsverktyget Geokalkyl. I uppdraget ingår även att anpassa verktyget för att...

En praktisk handbok för projektledning av VA-projekt

En handbok för den som vill lära sig mer hur man får till en systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar av va-projekt...

Ansvaret för att avleda vatten från orörd naturmark?

Vem är det som ansvarar för det vatten som rinner över orörd naturmark? VA-guidens juridiske expert Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik svarar.Fråga:Vem är det som...

Grumlighetsmätningar som indikator på föroreningsbelastning från dagvatten

Provtagning av dagvatten kan vara både tidskrävande och kostsamt. Just nu pågår ett projekt i Västerås där IVL Svenska Miljöinstitutet utvärderar en alternativ metod...

Senaste artiklarna