Nyheter

Redaktören rekommenderar #4: Juridiken kring vatten och avlopp

Vill du veta mer om juridiken kring dagvatten och hur dagvatten definieras juridiskt och tekniskt? Då är är den fjärde delen av Redaktören rekommenderar något...

Redaktören rekommenderar #3 – Har skyfallen blivit kraftiga och mer vanligt förekommande de senaste...

I tredje delen av serien Redaktören rekommenderar hittar vi en rapport av SMHI som beskriver nationell skyfallstatistik de senaste 20 åren, klimateffekter på skyfall...

Översvämningsskydd ska skydda Falsterbonäset

Vellinge kommun vill skydda halvön Falsterbonäset mot tillfälliga översvämningar genom att uppföra ett översvämningsskydd. Kommunen har efter mycket förarbete nu lämnat in en ansökan...

Redaktören rekommenderar #2 – En handbok om växtbäddar

Den andra delen av Redaktören rekommenderar har fokus på växtbäddar. Vill du veta mer om växtbäddar och trädplanteringar är handboken i dagens tips en bra början.Växtbäddar...

Redaktören rekommenderar #1 – Reportageserie om dagvattenutredningar

I första delen av Redaktören rekommenderar tittar vi närmare på reportageserien om dagvattenutredningar. Här ges läsaren exempel på bra dagvattenutredningar, tips på vad en dagvattenutredning...

Under juli: Redaktören rekommenderar

Under juli tänkte redaktören inom dagvatten lyfta fram några av guldkornen av VA-guidens innehåll i miniserien: Redaktören rekommenderar.Under juli lyfter jag fram ett antal...

Uteblivna försäkringspengar för skyfall i Malmö

Malmö drabbades i augusti 2014 av ett kraftigt skyfall som skadade 171 av 600 försäkrade fastigheter i staden. Nu ser det ut som att...

Klimatanpassningsarbete ska utvärderas av nytt expertråd

Regeringen har tagit fram en klimatanpassningsstrategi för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Som del i strategin förseslås bland annat att ett...

Skyfall orsakar översvämningar och elavbrott i Skåne

Ett antal orter i nordöstra Skåne har under kort tid fått mycket stora mängder nederbörd, något som har orsakat både översvämningar och elavbrott. Det är...

Anna Pettersson Skog ny expert på VA-guiden inom dagvatten!

VA-guiden är mycket glada att kunna välkomna Anna Pettersson Skog, Sweco Environment, till VA-guidens expertpanel! VA-guiden ställde några frågor till Anna för att ta reda...

Senaste artiklarna