Nyheter

Miljontals fimpar till Öresund via dagvattnet

Under det årligen återkommande projektet Havsresan samlas dykare och forskare på ett ställe i Sverige för att kartlägga livet under ytan. Denna gång var...

Det som göms i snö kommer upp i tö

Med syftet att öka förståelsen för föroreningar i snö längs med våra vägar har man i en ny labstudie undersökt andelen metaller och PAHer...

Bevara de urbana träden

Urbana träd bidrar med många olika ekosystemtjänster, i synnerhet ju äldre träden är. På Boverkets hemsida beskrivs nyttor med urbana träd och hur det...

VA-podden #5 Klimatanpassningsstrategen David Hirdman

I det femte avsnittet av VA-podden intervjuas David Hirdman, klimatanpassningstrateg vid Lerums kommun, om hur kommunen arbetar för att möta utmaningarna med samhällsplanering i...

Missa inte VA-guidens utbildning: Juridik och teknik för dagvatten 3-4 september i Uppsala

Vill du rivstarta arbetshösten med nya eller förnyade kunskaper i dagvattenjuridik- och teknik? Då är VA-guidens utbildning något för dig! VA-guidens utbildning Juridik och teknik...

Förslag till lagändringar gällande skyfall i ny rapport om klimatsäkert vatten

I en ny rapport från Sydvatten görs ett försök att ta ett helhetsgrepp om vattenresursfrågan och de behov och utmaningar som finns idag. I...

Nyhet om EU-förbud mot konstgräsplaner stämde inte

Nyligen har det i media rapporterats om att EU vill förbjuda konstgräsplaner. Ett förbud som skulle kunna innebära stora kostnader för  fotbollsföreningar runt om...

Serious gaming som stöd i klimatanpassning

Vill du spela spel på arbetstid? Nu har du chansen. SMHI har utvecklat ett nytt spel som ska fungera som stöd för konstruktiva diskussioner...

Dagvattendammar gynnar biologisk mångfald

En dagvattendamm har som primärt syfte att fördröja och rena dagvatten. Ibland kan den dock även innebära andra fördelar. I en studie vid Uppsala...

Redaktören rekommenderar #8 dagvatten: Tillsyn av dagvattenanläggningar

Den åttonde och sista delen av sommarens inläggsserie Redaktören rekommenderar riktar sig till dig som arbetar med tillsyn av dagvattenanläggningar och behöver tips och...

Senaste artiklarna