Nyheter

Mikael Pell, SLU

Professor Mikael Pell ny mikrobiologi-expert på VA-guiden

Mikael Pell är ny medlem i VA-guidens expertpanel för små avlopp. Han kommer att kunna svara på dina frågor om mikrobiologi och smittskydd kopplat...

Lösenordsskyddad: Kurswebb Juridik och teknik för små avlopp 21-22 maj i Västerås

Här samlar vi underlag och referensmaterial till utbildningen Juridik och teknik för små avlopp, den 21-22 maj 2019 i Västerås. Två utbildningsdagar med tre experter...

Enkät till dig som är entreprenör: Hur använder du naturgrus och bergkross?

Är du entreprenör som anlägger små avlopp? Nu ber RISE dig att svara på en enkät, och därmed bidra till mer kunskap om hur...

Vattenvård och små avlopp i riksdagen

Den 7 maj behandlade Sveriges riksdag fem motioner som rörde små avlopp. Riksdagen gick på Miljö- och jordbruksutskottet förslag och avslog motionerna. Utskottet hänvisade...

Platser kvar på kursen Juridik och teknik för små avlopp i Västerås, 21-22 maj

Den 21-22 maj erbjuder VA-guiden kurs med tre experter från VA-guidens Fråga experten. Kursen blir av och det finns platser kvar. På grund av...
bergskross

Seminarium om kvalitetssäkring av bergkross, den 20 maj i Uppsala

RISE, Jordbruk och livsmedel bjuder in till seminarium om kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus till markbaserade avloppsanläggningar måndagen den 20 maj kl 10-15.30, Ultuna...

Helsingborg åter rankad som Sveriges bästa miljökommun

Aktuell hållbarhet rankar årligen Sveriges bästa miljökommun utifrån sin kommunenkät. Det är tredje gången sedan 2009 som Helsingborg tar hem förstaplatsen. Mikael Salo, chefredaktör för...

”Anstånd” – mer tid vid ett utsläppsförbud

Fråga: Vi har varje år avloppsinventeringar i olika områden runt om i kommunen där vi ställer krav på åtgärder antingen genom förelägganden eller förbud....

Ansluta fler fastigheter till gemensamhetsanläggning – övergångsbestämmelser och tillstånd?

Fråga: I vår kommun har vi ett antal lite större gemensamma anläggningar. Ibland vill dessa ansluta fler fastigheter än de som varit anslutna från...

Förbud – vite och rådighet över mark

Fråga: Kommunen har fått in klagomål angående utsläpp från en husvagn. Ägaren till husvagnen äger inte tomten den står på. Det finns bara ett...

Senaste artiklarna