Nyheter

Två expertpaneler under Vatten Avlopp Kretslopp 18-19 mars 2020

Vi utökar vi den populära programpunkten Fråga experten så att vi har två expertpaneler, en om dagvatten och va-planering samt en om små avlopp. Expertpanelen,...

Alvesta tänker stort om små avlopp

Andreas Andersson i Alvesta summerar 2019 och VA-guiden tipsar om Alvestas sätt att synliggöra sitt arbete med små avlopp. I december var det mycket som...
pratbubblor

Kallelse till årsmöte med Avloppsguidens användarförening 17 mars 2020

Avloppsguidens användarförening kallar sina medlemmar till årsmöte och diskussioner om föreningens framtida arbete. Årsmötet sker före Renata Chlumskas inspirationsföreläsning på Kulturhuset Spira i Jönköping...

Nytänkande på va-bolaget

Vattenbrist kräver nytänkande så lyder rubriken på det föreläsningspass som Henrik Kjellgren, verksamhetsutvecklare på Laholmsbuktens VA kommer att hålla den 19 mars på Vatten...

Flaskhalsar vid skötsel och drift av anlagda våtmarker och dammar

Skötsel och drift av dagvattenanläggningar är något som behöver lyftas fram. Rätt underhåll är en förutsättning för att en anläggning ska fungera som det...

Finns det intresse för fortbildningskurs inom små avlopp?

Avloppsguidens användarförening vill ge HaV och våra universitet och högskolor ett tydligt svar om landets miljöinspektörer är intresserade av en fortbildningskurs inom små avlopp...

Tidsbegränsa tillstånd, ett sätt att säkra uppföljningen av små avlopp

Den 18 mars föreläser Annafia Öqvist under Vatten Avlopp Kretslopp om hur Falu kommun arbetat med tidsbegränsade tillstånd och delar med sig av deras...

Andra chansen – söka LOVA-bidrag för att följa upp små avlopp

Just nu pågår ett arbete med att kvalitetssäkra tillståndsprocessen för små avlopp hos 7 kommuner. Ecoloop samordnar projekten och bistår kommuner som vill delta...

Markbädd med plast runt om – kan det fungera?

Fråga: Frågan gäller tätad markbädd, 30 m2. Tillstånd har skrivits för en traditionell genomsläpplig markbädd, men slutbesiktningsprotokollet redovisar att markbädden är anlagd som tät...

Biofilterdike – länksamling

Vi fick en fråga om biofilterdike. Här finns länkar till VA-guidens information: Biofilterdike-beskrivning från Avloppsguiden Expertsvar från Peter Ridderstolpe, 2014: Hur bra fungerar biofilterdike? I denna rapport...

Senaste artiklarna