Nyheter

Sök LOVA-medel för att i samverkan utveckla prövning av små avlopp

Just nu pågår ett arbete med att kvalitetssäkra tillståndsprocessen för små avlopp hos sju kommuner. Ecoloop samordnar projekten och bistår kommuner som vill delta...

Åtta infoblad om små avlopp inom kort

Havs- och vattenmyndigheten kommer inom kort publicera informationsmaterial riktat till husägare. Materialet utgår från vägledningen för prövning av små avlopp. Informationsbladen rör följande områden: ...

Intervju med Växjö om lärorik uppföljning av små avlopp

Växjö är en av sju kommuner som genomför LOVA-projekt för att lära sig mer och kvalitetssäkra sin tillståndsprocess. VA-guiden har ställt ett par frågor...

VD Maja Englund om VA-guiden och läget

Hej! Det är annorlunda tider nu. Samtidigt som vi isolerar oss från varandra så är vi mer aktiva än någonsin på webben, det är imponerande...

Digital ”träff” i slamnätverket 4 juni

Välkommen till en digital nätverksträff i Avfall Sveriges slamnätverk den 4 juni, kl 9.00-11.30 då den fysiska träffen på Österlen är inställd. Träffen anordnas i...
Avloppslistan

Avloppslistan inlägg om TreeWell

I pdf-dokumentet nedan finns de inlägg som kommit ut på listan som handlar om TreeWell, t o m april 2020. Företaget har fått ta...

16 juni, Kvalitetssäkra tillståndsprocessen – slutseminarium via webben

Sju kommuner har i LOVA-projekt tillsammans utvärderat sin prövning av tillståndsansökningar. Projektens fullständiga namn: Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering...

Vad bör användarföreningen fokusera på?

Användarföreningens nya styrelse sätter sig in i föreningens verksamhet och vill känna dig som medlem på pulsen och veta mer om dina förväntningar. Styrelsen frågar...
stämpel

Fastighetsägaren har tillstånd för en vanlig infiltration men vill lägga biomoduler – hur handlägga?

Fråga: Frågor om ändring av anläggning. En fastighetsägare har fått tillstånd till en ny avloppsanläggning - en konventionell infiltration. Anläggningen är inte byggd ännu....
toalett

Vad gäller när ytterligare en toalett ska anslutas till äldre avloppsanläggning?

Fråga: Vad gäller när en fastighetsägare vill ansluta ytterligare en toalett till befintlig avloppsanläggning från 1975? Fastigheten är inköpt 2010 och det finns idag bara...

Senaste artiklarna