Start Små avlopp Publikationer

Publikationer

Koll på Kungsbacka: Uppföljande kontroll av nya små avloppsanläggningar 

Under 2016-2017 genomförde Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka en undersökning där de följde upp 40 små avloppsanläggningar som varit i drift i 1-4 år....
Avloppslistan

Avloppslistan inlägg om Alnarp Cleanwater

I pdf-dokumentet nedan finns de inlägg som kommit ut på listan som handlar om Alnarp Cleanwater, t o m oktober 2018. Företaget Alnarp Cleanwater...

Markbaserad rening – en studie av funktion i fält i Uppland 2017-2018

2017 genomfördes en omfattande studie av markbaserade anläggningar i Uppland. Studien sammanfattas i en artikel i tidskriften VATTEN. VA-guiden presenterar artikeln i urval och...

Surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion

Syftet med projektet var att i fält testa en i Norge utvecklad metod för funktionskontroll av minireningsverk, genom att använda så kallade surrogatparametrar. Denna...
Avloppslistan

Avloppslistan inlägg augusti 2018

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 augusti 2018. Inläggen återges anonymt. Om du vill...
SepticSmart Week

I USA körs ”avloppssmarta veckan” – se infomaterialet

Amerikanska EPA (Environmental Protection Agency, ungefär jämförbart med svenska Naturvårdsverket) har infört informationskampanjen SepticSmart Week. Översatt till svenska betyder det ungefär avloppssmarta veckan. Syftet...
Avloppslistan

Avloppslistan inlägg juni 2018

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-30 juni 2018. Inläggen återges anonymt. Om du vill...
Avloppslistan

Avloppslistan inlägg maj 2018

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 maj 2018. Inläggen återges anonymt. Om du vill...
Avloppslistan

Avloppslistan inlägg april 2018

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1–30 april 2018. Inläggen återges anonymt. Om du vill...
va miljöblad logga

De norska VA/miljøbladen finns nu tillgängliga för alla

De norska VA/miljøbladen är nu tillgängliga och gratis. De ger vägledande riktlinjer för bästa praxis inom många områden inom vatten och avlopp. För oss...

Mest lästa publikationer