Nyheter

pratbubblor

Förkonferens dagen innan VAK

Vi smygstartar med en förkonferens i centrala Halmstad tisdag den 12 mars för alla intresserade av små avlopp, va-planering och dagvatten. Du väljer vad du...

Vägledningen om ras, skred och erosion kompletteras

Nu kompletteras den gemensamma myndighetsvägledningen och kartvisningstjänsten med SGU:s jorddjupsmodell samt information från Skogstyrelsen med områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras...

Vatten Avlopp Kretslopp 2019 – nu är anmälan öppen

Nu är anmälan för Vatten Avlopp Kretslopp 2019 öppen. Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, va-planering och små avlopp. Knyt kontakter, få...

Expertsvar: Tips på kriterier och verktyg för bedömning av kommunens ansvar enligt § 6...

Här svarar VA-guidens senaste expert på va-planeringsfrågor, Emma Sjögren, senior miljö- och hållbarhetskonsult WSP Environmental på frågor om kriterier och verktyg för bedömning av kommunens...

Världstoalettdagen 2018 – When nature calls

Världstoalettdagen, eller World Toilet Day, den 19 november handlar om att inspirera till åtgärder för att möta den globala sanitetskrisen. Idag lever miljarder människor...

Emma Sjögren ny expert för va-planering i ”Fråga experten”- vår medlemstjänst

Vi på VA-guiden är mycket glada att förstärka vår expertpanel för va-planeringsfrågor med Emma Sjögren, senior miljö- och hållbarhetskonsult på WSP Environmental. Emma kommer att...

Passa på att anmäla dig till slutkonferensen för projektet MACRO den 27 november

Den 27 november är det dags för slutkonferens för det Vinnovafinasierade projektet MACRO-MAt i Cirkulära RObusta system. Passa på att anmäla dig till en...

Remissvaren – Vägar till hållbara vattentjänster

Remisstiden för betänkandet SOU 2018:34, Vägar till hållbara vattentjänster är slut. På regeringens hemsida kan du ta del av alla de 93 st yttrandena...

Pengar från Klimatklivet till NSVA:s miljö- och avloppsprojekt med tre rör ut

NSVA får 2 miljoner kronor från Naturvårdsverkets klimatinvesteringsstöd, Klimatklivet till deras nya avloppssystem med tre rör ut. Avloppsprojektet som ska byggas i stadsdelen Oceanhamnen och...

Lösenordsskyddad: Kurswebb – Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp i praktiken 20 nov

Här samlar vi underlag och presentationer från utbildningen Gemensamhets-anläggningar för vatten och avlopp i praktiken, 20 november i Göteborg. Åhörarkopiorna är nu uppdaterade från presentationerna på...

Senaste artiklarna