Nyheter

VA-taxornas utveckling för 2019 – Svenskt Vatten sammanfattar

Om inte ett trendbrott för utvecklingen av kommunernas VA-taxor sker, dvs att kommunerna ökar sina VA-taxor är det många kommuner som i framtiden inte...

Dags att anmäla sig till Nätverksträff om VA-rådgivning – 7/11 i Norrtälje

Varmt välkommen till Nätverksträff om VA-rådgivning den 7 november i Norrtälje! Nu är programmet färdigt och anmälan öppen till träffen så skynda att anmäla...

Lösenordsskyddad: Lösenordsskyddad: Kurswebb – Kommunal va-planering och va-juridik i Västerås 9 oktober

Här samlar vi underlag till utbildningen i Kommunal va-planering och va-juridik den 9 oktober i Västerås. Kurswebben kommer att uppdateras allteftersom.Ladda ned åhörarkopior till...

En praktisk handbok för projektledning av VA-projekt

En handbok för den som vill lära sig mer hur man får till en systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar av va-projekt...

”Vänersborgsdomen” har vunnit laga kraft- befrielse från avgiftsskyldighet till kommunala va-nätet

”Vänersborgsdomen” som medger befrielse från att betala avgift till det allmänna VA-nätet har vunnit laga kraft. Kommunen har valt att inte överklaga domen.VA-guiden...

Imorgon 1/10 är sista chansen att anmäla sig till Kommunal va-planering och va-juridik

Tisdag 1 oktober är sista dagen att anmäla sig till VA-guidens utbildning om kommunal va-planering och va-juridik. Utbildningen hålls i Västerås 9 oktober. Utbildningsdagen ger...

Tjänsten små avlopp tillgänglig för alla kommunala organisationer

Nu kan även kommunala bolag och andra förvaltningar än miljökontor och myndigheter som arbetar med små avlopp använda tjänsten små avlopp.VA-guidens tjänst små avlopp...

Temat för Vatten Avlopp Kretslopp 2020 i Jönköping: Va-utmaningar – från högt till lågt

VA-guiden är glada att presentera temat för Vatten Avlopp Kretslopp 2020: VA-utmaningar – från högt till lågt.Vi står inför en rad olika va-utmaningar. Klimatanpassning...

Intressant dom i MMD – Ingen avgiftsskyldighet för allmänt VA trots verksamhetsområde

I en dom från Mark- och miljödomstolen (MMD) har frågan om avgiftsskyldighet för kommunalt va för en fastighet med en egen avloppslösning inom verksamhetsområde...

SVU-rapport tar sig an 9 § i Lagen om allmänna vattentjänster

I debatten om tvångsanslutningar och nya verksamhetsområden för vatten och avlopp är det intressant att lyfta fram motsatt område som en del glesbygdskommuner tampas...

Senaste artiklarna