Start VA-planering Publikationer

Publikationer

Del 1: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering

Som den uppmärksamme läsaren redan har noterat har vi på VA-guiden påbörjat ett arbete under sommaren att uppdatera vårt stora dokumentbibliotek med va-planeringsdokument. En...

Hörby kommuns va-plan, 2017

Hörby kommun har en va-plan som antogs i januari 2017. Som bilagor till VA-planen finns en åtgärdsplan med åtgärder för de kommande tre åren...

Höganäs kommuns dokument kring va-planering

I va-planen beskriver man att det är första gången som det har tagits ett samlat grepp om kommunens VA-planering och att man gemensamt i en...

Hudiksvalls kommuns va-policy, 2018

Den 18 juni i år antogs kommunfullmäktige Hudiksvalls kommuns va-policy. Policyn ger kommunens ställningstagande i olika va-frågor och kommer vara styrande för kommunens fortsatta...

Huddinge kommuns va-utbyggnadsplan, 2017

Huddinge kommuns va-utbyggnadsprogram antogs samtidigt som kommunens miljöprogram i februari  2017. Man har tagit fram va-utbyggnadsprogrammet som en planering för att på sikt kunna...

Hammarö kommuns va-plan 2018

Under de senaste åren har man i Hammarö kommun jobbat med att ta fram en va-plan. Va-planen är ett förvaltningsövergripande strategiskt planerings- dokument som...

Halmstad och Laholms riktlinjer för va utanför verksamhetsområde, 2017

Laholmsbuktens VA (LBVA) ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm. Tillsammans har man tagit fram "Riktlinjer för handläggning av anslutningsärenden...

Gnosjö kommuns va-plan, 2017

Gnosjö kommun har tagit fram en va-plan som antogs i slutet av september 2017. Va-planen är ett tematiskt tillägg till Gnosjö kommuns översiktsplan.Läs mer: Gnosjö...

Finspångs va-plan, 2017

Arbetet med Finspångs kommuns va-plan utgår från Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal va-planering. Varje del i va-planen inleds med kommunens policy. Utifrån policyn...

Hultsfreds va-plan 2018

Arbetet med framtagande av va-plan för Hultsfreds kommun påbörjades under 2011 med en va-översikt över kommunens vatten- och avloppsverksamhet, som blev klar 2012. Under...

Senaste artiklarna