Miriam Hellberg Lindqvist

Miriam Hellberg Lindqvist
Ledamot
”Jag har arbetat som inspektör sedan 2018. Utöver små avlopp har jag arbetat med ämnesområdena livsmedel, hälsoskydd, dricksvatten och detaljplaner. Vattenfrågor är en röd tråd.” Miriam har en doktorsgrad i biokemi och arbetade som miljöingenjör men fattade tyckte juridiska frågor och sökte sig till miljökontoret.