Tuuli Kivimäki

Tuuli Kivimäki
Kassör
Har arbetat i på miljökontoret i Södertälje kommun sedan 2007 med olika områden, men avlopp har alltid hängt med. På senare år mer små avlopp, mellanstora avlopp och även stora avlopp. Arbetar även en del med internt utvecklingsarbete och digitalisering samt övergripande frågor. Kommunen har haft kretsloppspolicy sen 2009 och drivit frågor om sorterande system i kombination med återföring av näringsämnen efter att avloppsfraktionen behandlats.