bild

Program för Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg 15-16 mars 2023

Nedan kan du kan du ta del av programmet för konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2023. Båda dagarna inleds med gemensamma förmiddagar innan du som deltagare kan välja mellan parallella seminarium med olika inriktning.

För den som vill ha ännu mer VAK smygstartar konferensen redan 14 mars med studiebesök på utvecklingsanläggningen RecoLab och en inspirationsföreläsning med äventyraren Renata Chlumska. RecoLab är genom NSVA är en samarbetspartnerna till konferensen tillsammans med Helsingborgs stad och Event in Skåne. Läs mer om studiebesöket och hur du bokar dig här.

Varmt välkommen till VAK i Helsingborg i mars 2023!

Konferensen öppnar om
dagar
timmar
minuter
sekunder
Program
  • Onsdag 15 MARS
  • Torsdag 16 MARS
09.00 - 10.00

Välkomna till VAK 2023!
Maja Englund, VD VA-guiden

Ett vatten – ett hav
Ulf Thysell, VD NSVA
Anna Möller, stadsbyggnadsdirektör Helsingborgs stad
Henrik Frindberg, miljödirektör Helsingborgs stad

Tre rör ut – miljövinster med källsorterat avlopp
Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör NSVA

Vatten – att värdera det ovärderliga
Johan Hammar, biolog och fotograf

10.00 - 11.00

Tid i utställningen, temapromenader och fika

11.00 - 12.00

VA-aktuellt

Aktuella uppdrag hos Havs- och vattenmyndigheten
Margareta Lundin Unger, utredare Havs- och vattenmyndigheten

Aktuellt hos Naturvårdsverket
Nina Lans, handläggare och Kerstin Rosén Nilsson, handläggare Naturvårdsverket

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande
Johanna Söderasp, särskild utredare och vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt

Uppdaterad information om enskilt dricksvatten
Jakob Ottoson, mikrobiolog och riskvärderare Livsmedelsverket

Regeringsuppdraget om skyfallskartering i tätorter
Cecilia Alfredsson, handläggare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

12:00 - 13.15

Lunch och tid i utställningen

Parallella seminarier – välj mellan block 1, 2 eller 3

13.15 - 14.45

1. Handläggning av små avlopp

Så handlägger vi ansökningar om minireningsverk
Theres Adolfsson och Torsten Nilsson, Helsingborgs stad

Aktuellt om små avlopp
Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, Havs- och vattenmyndigheten

Så prövar miljökontoren ansökningar om små avlopp
Andreas Andersson och Annelie Lindgren, Avloppsguidens användarförening

Med husägare som motpart
Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

13.15 - 14.45

2. Dagvattenanläggningar – vad har vi lärt oss och vad kan vi göra bättre?

20 år med blågröna lösningar i Mariastaden
Fredrik Bengtsson, Helsingborgs stad

Vikten av en god planering och projektering för funktionella dagvattenlösningar
Helene Sörelius och Brita Stenvall, RISE

Ängsholmsdammen – andra generationens dagvattendamm?
Andreas Jacobs, Täby kommun

Catching runoff from 100-year rainfalls in Engehaveparken, Copenhagen
Annie V Fuursted, COWI

13.15 - 14.45

3. Planera för vattenbrist

Delförvaltningsplan och delåtgärdsprogam mot torka och vattenbrist
Frida Eklund, Vattenmyndigheten i Södra Östersjön

VA SYD satsar på cirkulär vattenanvändning och återanvänder avloppsvatten
VA SYD

Kommunikation och digitala vattenmätare – ett sätt att spara dricksvatten?
Carina Axelsson, Tingsryds kommun och Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop

Nödvattenplanering i Kungälvs kommun – utmaningar och framgångsfaktorer
Alva Kalm, Kungälvs kommun och Malin Ljungdahl, Tyréns

14.45 - 15.15

Tid i utställningen och fika

Parallella seminarier – välj mellan block 4, 5 eller delta på studiebesök till Mariastadens dagvattenlösningar.

OBS! Du kan inte gå på seminarium 4 eller 5 och delta på studiebesöket samtidigt. 

15.15 - 16.45

4. Fråga experten: små avlopp

Expertpanelen tar sig an inskickade frågor

Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, Havs- och vattenmyndigheten
Bodil Eriksson, Avloppsguidens användarförening
Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
Jakob Ottoson, Livsmedelsverket
Terje Skaarnes, MRV
Representanter från VVS-Fabrikanterna:
– Gustav Hedlund, Topas
– Jimmy Nidkell, Uponor

15.15 - 16.45

5. Vatten och avlopp i kretslopp

Resultat från MACRO 3:
– Senaste läget i Norra Djurgårdsstaden och Visborg samt kunskapsstöd, Maria Lennartsson, Stockholms stad
– H+ Helsingborg, Amanda Widén, NSVA
– Panelsamtal: Nya handboken för källsortering i stadsplanering, samtalsledare: Elisabeth Kvarnström, Ecoloop

Källsorterande avlopp i Östra Ramlösa – utmaningar när vi planerar för framtidens cirkulära samhällen
Amanda Widén, NSVA

Grå till blågrön – ny infrastruktur för hantering av BDT-vatten
Inga Herrmann, Luleå tekniska universitet

Storskalig gråvattenrening med extremt låga utsläppsnivåer – framtiden testas i Helsingborg Ashley Hall, Sweden Water Research

15.15 - 16.45

Studiebesök till Mariastadens dagvattenlösningar 

Bussresa från Clarion Hotel & Congress Sea U och tillbaka.

Vi guidas runt i stadsdelen Mariastaden och tittar på olika dagvattenlösningar, som Fredrik Bengtsson föreläst om under förmiddagen (seminarieblock 2, 20 år med blågröna lösningar i Mariastaden).

Guider: Fredrik Bengtsson, kommunekolog på Helsingborgs stad och Sofia Dahl, specialist på NSVA.

19.00

Konferensmiddag på Sundspärlan

07.00

VA-doppet
Ta ett morgondopp i Öresund på torsdagsmorgonen. Vi möts i lobbyn på Clarion Hotel & Congress Sea U kl 7.00!

08.30 - 09.45

Välkomna till dag 2!
Maja Englund, VD VA-guiden

Morgonsoffan: Från forskning till framtid – hur driver vi utvecklingen framåt?
Marinette Hagman, gruppchef vattenförsörjning DHI
Jens Gille, avdelningschef Miljöförvaltningen Helsingborgs stad
David Gustavsson, forskningsledare Sweden Water Research

Avlopp & Kretsloppspriset
Förra årets pristagare: Gunnar Thelin, Ekobalans
Utdelning av Avlopp & Kretsloppspriset 2023

09.45 - 10.30

Tid i utställningen och fika

Parallella seminarier – välj mellan block 6, 7 eller 8

10.30 - 12.00

6. Forskning på små avlopp och innovativa tillsynsverktyg

Rening i små avlopp och hållbarhetsbedömningar
Inga Herrmann, Luleå tekniska universitet

Effluent from compact greywater treatment
Mashreki Sami, Luleå tekniska universitet

Kartkoppling för riskklassning och underlag för tillsyn av anläggningar med grundvattenrör
Andrea Peterson och Tobias Engström, Kungsbacka kommun

Urbana bad – snabba analyser för badvatten
Elisabeth Lindberg, Helsingborgs stad

10.30 - 12.00

7. Dagvatten – recipientpåverkan och åtgärdsbehov

Recipientpåverkan av dagvatten i tre svenska städer
Helene Österlund, Luleå tekniska universitet

Utvärdering av fyra metoder för bedömning av reningsbehov för recipienter
Thomas Larm och Anna Whalsten, StormTac

Råån och jakten på utsläpp i dagvattennätet från Ättekulla industriområde
Lena Åkesson, Helsingborgs stad och Lotta Wallin, NSVA

Åtgärder i avrinningsområde och recipient – så arbetar Nacka för renare vatten
Agata Wehlin, Nacka kommun

10.30 - 12.00

8. Nya krav i lagen om allmänna vattentjänster

Juridikgenomgång – förändringar i LAV
Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl

Svenskt Vattens vägledning gällande vattentjänstplaner
Emelie Persson, Tyréns

Så här jobbar NSVA med vattentjänstplaner
Evelina Karlsson och Andreas Bengtsson, NSVA

En resa från VA-plan till vattentjänstplan
Marie Albinsson, Ecoloop

12.00 - 13.15

Lunch och tid i utställningen

Parallella seminarier – välj mellan block 9 eller block 10

13.15 - 14.30

9. Förtillverkade små avloppsanläggningar

Smittrisker från anläggningar med definierat utlopp
Jakob Ottoson, Livsmedelsverket

Effektivare tillsyn av minireningsverk
Niclas Bergman och Alexandra Drake, Uppsala kommun

Vad behöver miljökontoret veta om en avloppsprodukt?
Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad och VVS-Fabrikanterna: Patrik Ellis, Kingspan Baga

13.15 - 14.30

10. Fråga experten: dagvatten, kretslopp och VA-planering

Expertpanelen tar sig an inskickade frågor

Jonas Andersson, WRS
Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl
Malin Ljungdahl, Tyréns
Hamse Kjerstadius, NSVA

14.30 - 15.00

Summering och avslutning
Presentation av nästa års VAK-ort

 

15.00 - 15.30

Fika och eftersnack i utställningen

Föreläsare
bild
Agata Wehlin
Dagvattenspecialist, Nacka kommun
bild
Alexandra Drake
Inspektör enskilt vatten och avlopp, Uppsala kommun
bild
Alva Kalm
VA-ingenjör, Kungälvs kommun
bild
Amanda Widén
Utvecklingsingenjör, NSVA
bild
Andrea Peterson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Kungsbacka kommun
bild
Andreas Bengtsson
VA-ingenjör, NSVA
bild
Andreas Jacobs
VA-ingenjör, Täby kommun
bild
Andreas Andersson
Styrelseledamot, Avloppsguidens användarförening
bild
Anna Möller
Stadsbyggnadsdirektör, Helsingborgs stad
bild
Anna Wahlsten
Dagvatten- och ytvattenspecialist, StormTac
bild
Annelie Lindgren
Styrelseledamot, Avloppsguidens användarförening
bild
Annie V Fuursted
Leading Project Manager, COWI
bild
Ashley Hall
Doktorand, Sweden Water Research
bild
Bodil Eriksson
Ordförande, Avloppsguidens användarförening
bild
Bodil Forsberg
Utredare, Havs- och vattenmyndigheten
bild
Brita Stenvall
Projektledare, RISE
bild
Carina Axelsson
VA-chef, Tingsryds kommun
bild
Cecilia Alfredsson
Handläggare naturolyckor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
bild
David Gustavsson
Forskningsledare, Sweden Water Research
bild
Elisabet Lindberg
Helsingborgs stad
bild
Elisabeth Kvarnström
Utvecklingsledare, Ecoloop
bild
Emmelie Persson
Avdelningschef, Tyréns
bild
Evelina Karlsson
Projektledare, NSVA
bild
Fredrik Bengtsson
Kommunekolog, Helsingborgs stad
bild
Gunnar Thelin
VD och grundare, EkoBalans
bild
Hamse Kjerstadius
Utvecklingsingenjör, NSVA
bild
Helene Sörelius
Projektledare, RISE
bild
Helene Österlund
Docent, Luleå tekniska universitet
bild
Helfrid Schulte-Herbrüggen
Analytiker, Ecoloop
bild
Henrik Frindberg
Miljödirektör, Helsingborgs stad
bild
Inga Hermann
Docent, Luleå tekniska universitet
bild
Jakob Ottoson
Mikrobiolog och riskvärderare, Livsmedelsverket
bild
Jens Gille
Avdelningschef, Miljöförvaltningen Helsingborgs stad
bild
Johanna Lindqvist
Advokat, Advokatfirman Lindahl
bild
Johan Hammar
Biolog och fotograf
bild
Johanna Söderasp
Särskilt utredare och vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
bild
Jonas Andersson
VD och seniorkonsult, WRS
bild
Jonas Christensen
Jurist, Ekolagen Miljöjuridik
bild
Kerstin Rosén Nilsson
Handläggare, Naturvårdsverket
bild
Lena Åkesson
Avdelningschef Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad
bild
Malin Ljungdahl
Uppdragsansvarig VA, Tyréns
bild
Margareta Lundin Unger
Utredare, Havs- och vattenmyndigheten
bild
Maria Lennartsson
Miljösakkunnig, Stockholms stad
bild
Marie Albinsson
VA-planeringsexpert, Ecoloop
bild
Marinette Hagman
Gruppchef vattenförsörjning, DHI
bild
Mashreki Sami
Doktorand, Luleå tekniska universitet
bild
Niclas Bergman
Inspektör enskilt vatten och avlopp, Uppsala kommun
bild
Nina Lans
Handläggare, Naturvårdsverket
bild
Terje Skaarnes
Branschorganisationen MRV
bild
Theres Adolfsson
Miljöinspektör, Helsingborgs stad
bild
Tobias Engström
Miljöinspektör, Kungsbacka kommun
bild
Torsten Nilsson
Miljöinspektör, Helsingborgs stad
bild
Thomas Larm
VD samt dagvatten- och ytvattenspecialist, StormTac
bild
Ulf Thysell
VD, NSVA
bild
Åsa Gunnarsson
Utredare, Havs- och vattenmyndigheten