Goda exempel på dagvattenlösningar i Stockholms län – en kunskapsbank och inspirationskälla!

    Projektet ”Goda dagvattenexempel i Stockholm län” har drivits med syftet att lyfta fram väl fungerande dagvattenanläggningar som inspiration för alla inom dagvattenbranschen. I exemplen finns tips och erfarenhet om skötsel, underhåll, dimensionering, utformning, flora, fauna och mycket mer.

    Exemplen innefattar en variation av anläggningar, allt från LOD-lösningar (permeabla ytor, växtbäddar, gröna tak, skelettjordar m.m.) till end-of-pipe-lösningar (dammar eller motsvarande). Geografiskt sett är de spridda från Norrtälje till Södertälje. Dessutom är alla anläggningar lätta att besöka. Karta och kontaktinformation hittar du på respektive sida.

    Besök projektets hemsida här.