Synpunkter på utkast till vägledning om prövning av små avlopp

  HaV arbetar med vägledning till miljökontoren. Man har fångat upp och avgränsat ett antal ämnesområden med frågeställningar som många verkar brottas med. Vi räknar med att det kommer ytterligare utkast allteftersom arbetet hos HaV fortskrider.

  Avloppsguidens användarförening uppmanar dig som medlem att ta del av utkasten och om möjligt bidra. HaV är tacksamma för respons så snart som möjligt. Responsen på utkasten förväntas alltså ske under hösten 2017.

  VA-guiden bistår användarföreningen att göra underlaget tillgängligt och underlätta arbetet med synpunkter.

  Hej! Vill du läsa hela artikeln?

  Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
  DELA