VA-rådgivningsnätverket

  Senaste aktiviteter

  • 24 april 2018  Utbildningsdag om va-kommunikation i Göteborg. En dag med flera goda och intressanta exempel på kommuner som framgångsrikt arbetar med kommunikation och rådgivning kring vatten och avlopp vid va-utbyggnad och i omvandlingsområden.
  • 22 mars  2018 Nätverkslunch för VA-rådgivningsnätverket på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle. Läs mer här 
  • 11 december 2017 Webbseminarium om va-rådgivning. Läs mer här

  Vill du vara med i nätverket?

  Va-rådgivningsnätverket är till för VA-rådgivare och kommuner som har eller är intresserade av VA-rådgivning. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap.

  Nätverket har:

  • 1–2 träffar per år
  • Information om VA-rådgivare på webben
  • Länkar till relevanta rapporter
  • Egen diskussionslista – inlägg till listan skickas till: VA-radgivning@diskussionslistan.se

  Välkommen att vara med!

  Kontakta mig så lägger jag till dig i vårt nätverk eller e-posta: info@vaplaneringsguiden.se

  Marie Strand
  DELA