Start Taggar Avfall och slam

Tagg: Avfall och slam

Användning av avloppsslam på energigrödor, SVU 2008

I en ny rapport studeras användningen av slam från avlopp på energigrödor. Projektet har finansierats av Svenskt Vatten Utveckling och syftet var att underlätta...

Utvärdering av svartvattensystem, Göteborg 2008

Bostadsområdet Skogaberg i Göteborg har byggts med ett extra avloppssystem för källsorterat avlopp, kallat svartvattensystem (eller separat uppsamling av klosettvatten). Även biologiskt nedbrytbart matavfall...

Återföring av urin, Gävle

En ny rapport utreder förutsättningarna för ett återföringssystem för urin i Gävle kommun.

Kvalitetssäkring av avloppsfraktioner, Exjobb

Kvalitetssäkring av hushållsnära avloppsfraktioner - vad kräver livsmedelsbranschen? Examensarbetet "Kvalitetssäkring av hushållsnära avloppsfraktioner - vad kräver livsmedelsbranschen?" syftar till att skapa ett underlag som kan...

Senaste artiklarna