Start Taggar Avloppsteknik

Tagg: Avloppsteknik

Lutning på hela infiltrationsbädden

Angående lutning på infiltrationsbädd: Det händer att man vid slutbesiktning får veta att hela bädden är lagd i lutning och inte bara spridningsledningen. I...

Tvättning av makadam

Jag undrar om någon vet vilket gränsvärde som gäller för tvättad makadam? Har fått höra att om krossat material 16-32 har ett värde på...

Räcker det att ta prov på utgående vatten?

Frågan gäller provtagning och bedömning av fosforreduktion. I bilaga 5 i handbok 2008:3 till de allmänna råden står bl a följande: ”Sammansättningen på och...

Efterpolering minireningsverk

I vår kommun är det sällan möjligt med infiltration och mindre markbäddar rekommenderas därför av minireningsverkstillverkare som efterpolering för att uppnå badvattenkvalitet på utgående...

Frågor angående minireningsverk med fasta filter

Hur ser teknikexperterna på reningsförmågan hos minireningsverk, typ Ecobox F3, med fasta filter? Vilka faktorer bör kommunerna tänka på när/om tillstånd ges för...

Biorock – utlåtande av JTI angående dokumentation

JTI har tittat igenom den dokumentation angående utvärdering enligt EU-standarden EN 12566-3 som finns om "minireningsverket" Biorock. JTI har gjort ett utlåtande till Kungsbacka kommun...

Fosforavskiljning i infiltrationsbäddar, JTI

Infiltrationsanläggningar, som fortfarande är vanliga på svenska landsbygden, är sämre på att avskilja fosfor från avloppsvatten än man tidigare har trott, visar en studie...

Uppbyggnad av provningsplats enligt Europastandard, JTI 2009

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en provplats för att kunna genomföra provning enligt Europastandarden ”SS-EN 12566-3, Avlopp...

Små avlopp ska vara enkla, broschyr JTI

Folder från JTI som vänder sig till miljökontor, entreprenörer och fastighetsägare. Här beskrivs reningsteknik för små avlopp och teknik som kan användas för att...

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion, LST 2009

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Författare: Maria Hübinette Rapport 2009:07 Sidor: 95 sidor Länsstyrelserna Stockholm, Västra götaland, Skåne Sammanställning av mätdata från ett stort antal minireningsverk samt...

Senaste artiklarna