Start Taggar Förundersökning

Tagg: Förundersökning

Provgrop bara vid högt grundvatten

I vår handläggning av enskilda avlopp åker tjänstemän från miljöavdelningen ut och tittar på en provgrop på fastigheten. I provgropen tittar vi på hur...

Konsultutlåtande och grannyttrande

Tillstånd till infiltration om granne säger nej och expert säger att det går? Om fastighetsägaren lejer en specialist på grundvattenrörelser, för att undersöka om...

Underlag för förhandsbesked

I skriften; ”Planera vatten och avlopp – vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till”, står det bl a om hur...

Ytjordvärme och enskilt avlopp

När man skall anlägga både ytjordvärme och nytt enskilt avlopp, vad ska man ta hänsyn till och lägga extra vikt vid?Frågan besvaras av...

Påverkan på planerad vattentäkt?

En fastighetssägare vill göra en avloppsanläggning med installation av WC och rening genom infiltration. Miljökontoret bedömer att en granne är berörd och ansökningshandlingarna skickas...

Vad slags reningsanläggning passar en verkstad?

Hur ska ett avlopp från en liten verkstad se ut (förutom oljeavskiljare): En verkstad (64 kvm) där en person ska meka och tvätta motorcyklar:...

Tryck mot markbäddsduk

En markbädd som läggs med gummiduk för att skydda vattentäkt och som riskerar att periodvis hamna i grundvatten, kan det vara ett problem med...

Senaste artiklarna