Start Taggar Gemensamt VA

Tagg: Gemensamt VA

VA på landsbygden – enskilt, avtal eller gemensamt

 Den som äger en fastighet som ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt avlopp är ansvarig för att avloppsvattnet från fastigheten genomgår tillräcklig rening innan det...

Föreläggande om verksamhetsområde i Gnosjö, VA-nämnden 2012

VA-nämnden BVa 24Beslut 2012-05-08Beslutet gäller ett område som avses att bebyggas under 2012. Området inkluderar 20-30 fastigheter. VA-nämndens beslut följer Länsstyrelsens tidigare beslut om...

Gemensamt avlopp – så kan det gå till, JTI 2015

Denna folder riktar sig främst till fastighetsägare som fundera på att gå ihop med grannarna om ett gemensamt avlopp.Sammanfattning Denna folder vänder sig till fastighetsägare...

Gemensamma avloppslösningar för byar i skärgården, 2011

Detta är en broschyr framtagen för att stödja fastighetsägare och kommunala förvaltningar vid planering av gemensamma anläggningar i byar. I  broschyren presenteras sex olika avloppslösningar....

Starthjälp till gemensamhetsanläggningar, Västervik

Detta är en projektplan/informationsmaterial om Västerviks kommuns VA-rådgivningsprojekt "Starthjälp till gemensamhetslösningar", 2010-2012. Projektets syfte var att tillskapa långsiktigt hållbara VA-lösningar i tätbebyggda områden.Följande stöd...

Föreläggande om verksamhetsområde i Knivsta, MMÖD 2012

 Mark och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, ålägger Knivsta kommun att inrätta allmän VA-anläggning för avlopp (35 fastigheter) i Västersjö. Domen daterad 2012-03-16Hovrättens domslut Hovrätten ändrar VA-nämndens...

Miljösamverkan Sverige, Samla avlopp – va-strategier och planeringsverktyg, 2009

Samla avlopp - En exempelsamling om VA-strategier och planeringsverktyg för VA. Författare; Helena Götherfors Westman, Maria Hübinette och Annika Klaranäs Jacobsson. Utgiven April 2009.Sammanfattning Handledningar...

Krav på att ordna gemensamt avlopp

Fråga: Vad ger PBL och MB för utrymme för oss att ställa krav på gemensamt avlopp i planområdet? Eller går det bara att ställa krav...

Senaste artiklarna