Start Taggar Gröna tak

Tagg: Gröna tak

Gröna tak -Erfarenhetsutbyte

Ofta skiljer man på tunna och djupa gröna tak, men det blir allt svårare att göra en tydlig indelning. Tunna tak är normalt 4-6...

7000 kvadratmeter sedumtak

I Uppsala läggs just nu ett sedumtak på 7600 kvadratmeter. Spännande tyckte jag och åkte dit. Jag träffade Per Nyström och hans kollegor på...

Gröna taks påverkan på dagvattenkvalitén. Ur tidskriften Vatten, 2005.

Gröna taks påverkan på den årliga belastningen av föroreningar i avrinningsvattnet har undersökts för fyra anlagda gröna tak i södra Sverige. Undersökningens huvudmål var...

Senaste artiklarna