Start Taggar HaV

Tagg: HaV

Juridiken kring vatten och avlopp, HaV 2015

Havs- och vattenmyndigheten ger en översikt över juridiken kring dricksvatten och avlopp, inklusive dagvatten. Rapporten är tänkt som en uppslagsbok. HaV anger i förordet att...

Kommunenkät VA-planering ,HaV 2013

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har under sommaren 2013 gett alla landets länsstyrelser i uppdrag att lämna in underlag om statusen på kommunernas VA-planering och...

Bra vägledning från HaV i Söderhamn

HaVs vägledningsturné stannade till i Söderhamn den 12-13 maj. Då bjöd Havs- och Vattenmyndigheten via länsstyrelserna in samtliga kommuner i Dalarna, Västernorrland, Jämtland...

Utvärdering av AR 2003 vattenskyddsområden, HAV 2014:25

En utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden inte har upphävts utan fortfarande utgör en del av det...

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten, HaV 2014:15

Syftet med denna rapport är att sammanställa kunskapsläget när det gäller förekomst av kemiska bekämpningsmedel i svenskt grundvatten. Underlaget utgörs av tillgängliga data från...

Fekala mikroorganismer från små avloppsanläggningar, SVA

Underlag till HaVs utredning Funktionskrav för Små Avlopp –Underlag för beslut om krav på reduktions- och utsläppsnivåer av fekala mikroorganismer från små avloppsanläggningar Författare: Jakob Ottoson,...

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar, HaV 2013

Havs- och vattenmyndighetens rapportering 2013-09-13 Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar - Slutrapportering av regeringsuppdrag enskilda avlopp Sidor: 96 sidor I rapporten förordar Havs- och...

HaVs plan för tillsynsvägledning 2012-2014

Havs- och vattenmyndighetens plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2012-2014 Daterad 2012-06-28, Dnr 1322-12. 15 sidor. Planen ger myndighetens syn på tillsynsvägledning samt identifierar prioriterade...

Senaste artiklarna