Start Taggar Miljökvalitetsnorm

Tagg: Miljökvalitetsnorm

Miljökvalitetsnormer för vatten

Stockholms läns kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder hade i februari ett kvällsseminarium kring miljökvalitetsnormerna för vatten. Seminariet filmades, i två delar, som kan ses via...

Från VA-plan till Vattenplan

Den kommunala VA-planeringen har sen 2009 haft en vägledning från Länsstyrelsen Stockholm. I den uppdaterade versionen 2014 från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) rapport 2014:1...

Senaste artiklarna