Start Taggar Regeringen

Tagg: Regeringen

Läkemedelsrester i miljön ska minskas – ny förordning ger bidrag för åtgärder

Regeringen har beslutat om en ny förordning för bidrag till att minska läkemedelsrester som kommit ut i naturmiljön. Förordningen är en del i regeringens...

Landsbygdspropositionen – en översyn av vatten- och avloppslagstiftningen behövs

I den nu aktuella landsbygdspropositionen lyfter regeringen fram att en översyn av vatten- och avloppslagstiftningen behövs, både för att underlätta bostadsbyggandet och för att...

VTI ska öka kunskapen om mikroplaster från transportsystemet

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har av regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om utsläpp av mikroplaster från transportsystemet. En...

Regeringens miljöstödspengar för 2018

Regeringen har gjort en sammanställning av vilka olika projekt som det går att söka miljöstödspengar för under 2018. Pengarna kan sökas av olika aktörer,...

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget för utredningen om hållbara vattentjänster. Utredningen omfattade tidigare kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen samt frågor om små avlopp.Nu ska utredningen...

Regeringen avvaktar med nya regler för små avloppsanläggningar

Regeringen har beslutat att i nuläget inte gå vidare med de förslag till tydligare regler som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) lämnade i september 2016.Miljö-...

Analys av kunskapsläget för dagvattenproblematiken, NV 2017

Sammanfattning Dokumentet är Naturvårdsverkets redovisning av ett regeringsuppdrag. Läs mer om uppdraget och redovisningens innehåll i Dagvattenguidens reportage om analysen.Fullständig referens Naturvårdsverket, 2017. Analys av kunskapsläget...

MRV betonar vikten av teknikneutral lagstiftning

Branschorganisation för EN-certifierade  minireningsverksleverantörer, MRV, har sammanfattat sin syn på vad en författning som rör små avlopp bör ta fasta på. Teknikneutrala krav MRV betonar vikten av...

Pressmeddelande: Bra att regeringen vill se mer tillsyn och vägledning

VA-guiden kommenterar budgetpropositionen och betonar vikten av den politiska viljan för att öka åtgärdstakten av bristfälliga små avlopp. Avloppsguidens användarförening erbjuder att ge inspektörernas...

Reflektion: Regeringen vill se mer tillsyn och vägledning om små avlopp

Budgetpropositionen. Regeringen vill se ytterligare insatser för att kunna nå de havs- och vattenrelaterade miljömålen. Det handlar om höjda anslag för stärkt marint områdesskydd,...

Senaste artiklarna