Start Taggar VA-kommunikation

Tagg: VA-kommunikation

Lagar och regler – informationsmaterial för privatpersoner

Avloppsguiden har sammanfattat regelverket kring enskilda avlopp för privatpersoner som ska anlägga en ny enskild avloppsanläggning eller har en avloppsanläggning som behöver åtgärdas.

Båttoaletter på fritidsbåtar – broschyr från Finland

Finska miljöcentralen, Håll Skärgården Ren mfl har tagit fram en broschyr med anvisningar för mottagare av toalettavfall från fritidsbåtar. På finska Håll Skärgården ren finns...

Små avlopp ska vara enkla, broschyr JTI

Folder från JTI som vänder sig till miljökontor, entreprenörer och fastighetsägare. Här beskrivs reningsteknik för små avlopp och teknik som kan användas för att...

Information om Filtraliteanläggningar

Filtralite rapporterar om 99 % fosforreduktion i en anläggning som behandlar avlopp från 25 fritidshus, 3 permanenthus och en turistanläggning.

Senaste artiklarna