Start Taggar VA-planering

Tagg: VA-planering

Bjuvs kommun – strategi för vatten och avlopp på landsbygden

I dokumentet anges var utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden planeras inom en tidsperiod på 10 år. Man pekar även ut de områden som...

Mjölby VA-policy 2012

VA-planeringsdokument som finns tillgängliga på Mjölby kommuns hemsida är va-policyn och en handlingsplan för vatten. Dokument viktiga för den fortsatta planeringen för vatten och...

Helsingborg – strategi för va på landsbygden, 2010

Helsingborg har tillsammans med Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) som sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Helsingborg tagit fram en strategi för...

Kungsörs kommun, va-planering 2013

Utdrag ur policyn VA- och bebyggelseplanering - Ny bostadsbebyggelse ska i första hand planeras i attraktiva områden där det finns möjlighet till kommunal VA-försörjning - Nya bostäder...

Köpings kommun, va-planering 2011

Sammanfattning VA-plan Köpings kommuns VA-grupp, med representanter från tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret, miljökontoret och Tyréns AB, har under 2009 och 2010 utarbetat en VA-plan för hela...

Marks kommuns vatten och avloppsförsörjningsplan från 2009

Marks kommuns vatten- och avloppsförsörjningsplanen ska peka ut riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den kommunala va-försörjningen. Arbetet med planen har skett i en...

Gotlands kommun, va-utbyggnadsplan

Plan 2014-2022 Planen för va-utbyggnad har flera syften. Va-planen skall vara såväl en saneringsplan och en utvecklingsplan som en reinvesteringsplan för befintliga anläggningar och ledningsnät....

Senaste artiklarna