Start Taggar Växtbädd

Tagg: Växtbädd

Intervju om växtbäddar inför VAK2014

Anna Pettersson Skog är konsult på SWECO och arbetar i flera projekt varav många handlar om dagvattenhantering i växtbäddar. I några av projekten har hon fått...

Förslag till dimensionering och utformning av ”rain gardens”

Norska forskare har undersökt hur konceptet med s.k. rain garden (regnbed på norska och eventuellt biofilter på svenska) kan tillämpas i Norge. Resultatet presenteras...

Växtbäddar i Stockholms stad, 2009

Urdrag ut Förord Denna skrift är framtagen på initiativ av Stockholms stad genom Björn Embrém. Skriften syftar till att sprida kunskap, framförallt till entreprenörer, om...

Norsk rapport om anläggning av raingardens, 2013

Rapporten ger fyra exempel på ur man kan konstruera så kallade rain gardens (möjligen översätts det med biofilter på svenska). Författarna konstaterar att rain...

Senaste artiklarna