Fotograf: Johan Adermalm

Information till deltagare

Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter, teknikleverantörer och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna från små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Varmt välkommen att boka dig vi knapparna nedan!

Medlem eller annonsör

Ej medlem/ej annonsör

Medlemmar och annonsörer har rabatt

Medlemmar och annonsörer hos VA-guiden har 20% rabatt på deltagaravgiften till konferensen.

Boende bokas separat

Boende ingår inte i deltagaravgiften utan bokas separat. Vi har samlat tips på olika boenden i Helsingborg och samarbetar med sju olika hotell så att du kan boka boende till rabatterat pris men det finns naturligtvis fler alternativ för boende. Läs mer

Frågor om bokningen?

Kontakta Emmelie Lagemyr, emmelie.lagemyr@vaguiden.se
Vid andra frågor om konferensen, se kontaktpersoner under konferensens kontaktsida.


Priser, bokningsvillkor och hantering av personuppgifter

Här hittar du som deltagare information om priser, bokningsvillkor och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Ordinarie priser från 21 januari 2023

Medlem eller annonsör hos VA-guiden: 9 900 kr
Ej medlem eller annonsör hos VA-guiden: 12 300 kr


Medlemmar och annonsörer hos VA-guiden har 20% rabatt. Rabatten är redan avdragen på angivna priser. Alla priser anges exklusive moms.

I priset ingår lunch och fika under de två dagarna samt konferensmiddag på onsdagskvällen. Sista dagen att boka sig till konferensen är 3 mars.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Särskild påminnelseavgift utgå med 50 SEK, dröjsmålsränta debiteras med 9,50 %.

Fakturering av deltagaravgiften sker löpande.
Betalningsvillkor 30 dagar.

Det är inte tillåtet att sprida inspelat material från konferensen Vatten Avlopp Kretslopp.

VA-guiden förbehåller sig rätten att ändra i programmet vid sjukdom eller frånvaro av föreläsare eller annan nyckelperson.

VA-guiden ansvarar ej för om konferensen hindras direkt eller indirekt genom t ex myndighetsåtgärd, naturkatastrof, pandemin, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.

VA-guiden förbehåller sig rätten att erbjuda programmet vid ett annat tillfälle och/eller digitalt vid:

  • Händelse av större strömavbrott eller liknande som påverkar möjligheten att hålla en konferens och som är utanför VA-guidens kontroll.
  • Händelse av sjukdom där nyckelpersoner på VA-guiden, eller andra aktörer, insjuknar i samband med tiden för konferensen.
  • FHM eller regionen inför restriktioner som gör att en konferens i Helsingborg inte kan hållas, t ex avrådan eller förbud mot resor eller allmänna sammankomster.

Hantering av personuppgifter sker enligt VA-guidens integritetspolicy, se nedan.

För att kunna hantera din bokning till konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgifterna används exempelvis för att administrera bokningen, fakturera, informera om konferensen, bereda material såsom en deltagarlista för delning under konferensen för de som godkänt detta vid anmälan (förnamn, efternamn och organisation/företag/kommun), följa upp och skicka konferensdokumentation samt för marknadsföringsändamål.

Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och du accepterar därmed vår integritetspolicy och godkänner att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy, innan du använder våra tjänster. VA-guidens intregritetspolicy

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. www.vaguiden.se/vak

Program för utskrift

14 mars, upptakt på RecoLab

Delta kostnadsfritt på studiebesök i RecoLab och inspirationsföreläsning med Renata Chlumska. Läs mer och boka dig

Samarbetspartners 2023

Helsingborg stad
Event in Skåne

Aktuellt

Konferensens nyhetsbrev