Utställare 2023

Nedan ser du de företag som kommer att ställa ut under konferensen, den 15-16 mars 2023. Listan är i alfabetisk ordning. I utställningen finns representanter från utställarna som mer än gärna ger dig den information du behöver om deras produkter och tjänster. Ta chansen att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Läs mer om företagen/organisationen på deras hemsida.

Se en karta över utställarna

Absorbenta Miljö AB

Monter: 27
Företaget har sedan 1996 arbetat aktivt för att hjälpa till att minska avrinningen av föroreningar från dagvattenbrunnar till bäckar, sjöar och hav. Företaget har levererat, monterat och svarat för underhållet av Absorbo Miljöinsatser i hela Sverige. Dessutom har vi från grundkonceptet Absorbo Miljöinsatser, tagit fram specialfilter av olika slag. Alla produkter är tillverkade i rostfritt stål för att stå emot korrosion. På VAK2023 i Helsingborg kommer ni i monter 27 att kunna bekanta er med oss och våra produkter som:
– Absorbo Miljöinsatser av olika slag
– Absorbo Grovfilter
– Absorbo Miljöinsatser med grovfilter
– Absorbo Grovfilter för granulatuppsamling
– Filter för tvättvatten av olika slag
– Filter efter oljeavskiljare
– Tättingen (brunnstätning)
– Zugol absorberingsmedel (helt naturligt)
Ni kan läsa mer om oss och våra produkter på: www.absorbenta.se

Acitex Miljöskydd AB

Monter: 5
Acitex Miljöskydd AB grundades redan år 1985 och är ett av de svenska bolag med längst erfarenhet av produkter för olje- vatten och kemikaliesanering. I över 35 år har vi hjälpt kommuner, industrin och andra aktörer med produkter, installationer och utbildning. Vi har ett brett och högkvalitativt sortiment för hantering av olika miljöspill, både på land och till havs. Bolaget ligger i Mölnlycke strax utanför Göteborg. I sortimentet ingår bl.a. saneringsmedel, absorbenter i alla former, oljelänsor men även filter för dagvattenbrunnar m.m.
Varför Handla från oss?
• Lång erfarenhet, stor kunskap och ett djupt engagemang inom miljöskydd.
• Högkvalitativa produkter till priser som alla har råd med
• Snabba leveranser och hög service
• Innovativa och kostnadseffektiva lösningar för dig som kund!
www.acitex.se

Alnarp Cleanwater Technology AB

Monter: 6
Alnarp Cleanwater har utvecklat ett bioreningsverk för enskilt avlopp med naturlig rening i form av växter och mikroorganismer. Utöver att ta hand om de ämnen det finns reningskrav på i dagsläget så renar bioreningsverket även läkemedelsrester. Med vårt bioreningsverk slipper man kemikalier och minimerar behovet av slamtömning. Underhållsmässigt är det enkelt med få rörliga delar och en låg elförbrukning. Dessutom utgör bioreningsverket ett trevligt inslag i trädgården med sina vackra vattenväxter.
www.alnarpcleanwater.se

Anolytech Norden AB

Monter: 2
Anolytech vill vara med och skapa ett hållbart samhälle, där miljövänlig desinfektion bidrar till bättre hälsa för människor och djur, samt en sundare planet. Genom att tillhandahålla en effektiv och miljövänlig desinfektionsteknik hjälper vi våra kunder att bekämpa bakterier och andra skadliga mikroorganismer, samtidigt som systemet bidrar till de globala målen i Agenda 2030. Reningsverk och olika industrier som förbrukar mycket vatten i sina processer, har omfattande möjligheter att bidra till de globala målen genom att desinficera vattnet så att det kan återanvändas som tekniskt vatten, eller släppas ut i havet utan risk. Reningsverk, industrier och andra vattenintensiva verksamheter (t ex biltvättar och avfallsanläggningar) som vill rena och återvinna sitt eget gråvatten kan koppla in Anolytechs anläggning som ett sista steg i reningsprocessen efter att avfall, kemikalier och organiskt material filtrerats bort – vilket resulterar i ett tekniskt vatten med godkänd bakterienivå som kan återanvändas till interna processer, säljas vidare eller riskfritt släppas ut i havet.
www.anolytech.se

Aqua & Care Sverige AB

Monter: 25
Aqua & Care Sverige AB grundades våren 2021 och är ett dotterbolag till Aqua & Care AS i Norge. I Norge är Aqua & Care AS den ledande aktören inom service och reservdelar för UV-system. Företaget grundades 2003 av tre företagare med lång erfarenhet av vattenrening. Grundarna såg en marknad för uppföljning av UV-system och målet var att specialisera sig på service och reservdelar till alla typer av UV-system. Detta blev omedelbart en stor framgång och företaget har varit lönsamt och ökat sin omsättning under alla år sedan starten 2003. Idag har Aqua & Care AS 50% av norska kommuner på kundlistan samt kunder inom livsmedelsindustrin, spa & pool och offshore. Aqua & Care Sverige AB kommer att utnyttja all kompetens inom Aqua & Care AS och erbjuda samma koncept på den svenska marknaden som i Norge; prisvärda reservdelar och service på UV-system.
www.aqua-care.se

Bioclere Svenska AB

Monter: 21
Bioclere Svenska AB är ett familjeföretag i tredje generation specialiserat inom avloppsvattenrening & slamhantering. Sedan starten 1986 har vi jobbat mot samma mål. Att leverera de mest stabila och flexibla lösningarna på marknaden. För vi vet att förutsättningarna ställer kraven på produkten. Vi arbetar med avloppsreningsverk från 30pe – 500pe samt slamavvattning. Våra kunder ger oss förutsättningarna, ställer kraven och vi tar fram lösningen.
Exempel på våra kunder:
– Flertalet av Sveriges kommuner
– FN
– Wärtsilä
– Samfälligheter
– Föreningar
– Företag
www.bioclere.se

Biokube A/S

Monter: 3
BioKube är ett danskt företag med huvudkontor i Tappernøje, Danmark, några mil söder om Köpenhamn. Vi har sedan starten 2004 levererat miljövänliga minireningsverk för avloppsvatten i Danmark och globalt. Företaget startades till följd av det EU-direktiv som tillkommit för att tillse att varje hushåll ska ha aktiv rening av sitt avloppsvatten. Idag har företaget 15 medarbetare inom service, utveckling, försäljning och administration. BioKube har installerat mer än 6000 godkända minireningsverk i över 50 länder varav 4200 i Danmark där vi är marknadens mest köpta reningsverk. I Sverige växer vi kontinuerligt och stadigt både för enskilda fastigheter och större gemensamma anläggningar. Länsstyrelsernas utvärdering av minireningsverk för enskilda avlopp visar att BioKube´s reningsverk har toppresultat. Granskningen omfattade såväl funktion som reningsvärden. Biokube erbjuder 20 års funktionsgaranti vid tecknande av serviceavtal.
www.biokube.se

Cipax AB

Monter: 16
Cipax tillverkar behållare och tankar i återvinningsbar polyeten genom rotationsgjutning. I vårt Mark/VA-sortiment finns produkter som slutna tankar, slamavskiljare med infiltration, pumpbrunnar och andra tillbehör. Fördelen med att rotationsgjutna dessa produkter är att de tillverkas i ett stycke, utan skarvar och blir då mycket tåliga och robusta samt enkla att rengöra. Våra slutna tankar och slamavskiljare har marknadens mest flexibla nedgrävningsdjup på upp till 3,0m för vissa produkter. Bland våra senaste nyheter finns system för hög skyddsnivå med fosforreducering samt ytterligare varianter av vår populära lågbyggda slamavskiljare. Förutom till enskilda avlopp kan våra tankar även användas för regnvattenuppsamling och bevattning genom att kombinera en sluten tank med vårt bevattningskit.
www.cipax.com/se

Conclean AB

Monter: 22
Låt Conclean vara ditt förstahandsval när det gäller enskilt avlopp, regnvattenåtervinning och  dagvattenhantering. Conclean AB startade 2014 och har alltid varit måna om att använda de  främsta leverantörerna i Europa. Vi kan idag med stolthet säga att vi har marknadens bästa  produkter anpassade för nordiskt klimat, tillverkade av ex. Graf, AQT och Eccua. Vi lägger stort fokus på våra kunder och därmed ställer vi hårda krav på både medarbetare och auktoriserade återförsäljare runt om i landet. Hållbarhet är ett av våra starkaste ledord. Detta är ett ord som genomsyrar vår filosofi kring allt från miljö till våra produkter och relationer. Vi arbetar för att du ska känna dig nöjd med ditt val idag – liksom i framtiden.
www.conclean.se

effluxiQ AB

Monter: 35
effluxiQ AB är verksamt inom reduktion av fosfater i enskilt avlopp, verksamheten är rikstäckande. Företaget grundades i januari 2010 som AB Liljedahl Care Concept och i juli samma år tilldelades vi vårt första patent, företaget bytte senare namn till effluxiQ AB inspirerat av det latinska ordet för avloppsvatten effluxus (tänk engelska ordet för överflödig – effluent).

Patentet är för en innovation som dynamiskt följer belastningen i ett hushåll och anpassar dosering av fällningsmedel efter faktiskt belastning istället för på antaganden och tidstyrd statisk dosering som inte tar hänsyn till antal toalettbesök/antal personer hemma eller om ingen är hemma. Vi levererar samt installerar och driftsätter rikstäckande. Vi erbjuder serviceavtal på våra produkter för fri på platsen-service och vi levererar fällningsmedel till våra kunder. Vår målsättning är att leverera produkter och lösningar som både uppnår bra funktionalitet och bra resultat och detta till en kostnadsnivå ett normalt hushåll klarar. Som ett miljö-initiativ bygger vi våra produkter av delvis återanvända komponenter och ger full garanti för detta, vi tillför löpande nya funktioner och för 2023 så är det främst vår senaste version som nu även kan kopplas upp via WiFi för t ex fjärrdiagnos.

effluxiQ AB är stor anhängare till idén att det bör finnas en kontrollfunktion likt ”bilprovning” för enskilda avlopp och lösningar för dessa, detta för att minska de ibland stora avvikelserna i skötsel och därmed resultat som vi kan notera i våra kontakter med marknaden.
www.effluxiq.se

Emendo AB och ELVA Processautomation AB

Monter: 18
Emendo AB har verkat på VA-marknaden i över 50 år och byggt ungefär 500 högkvalitativa reningsverk i olika storlekar från 50 pe till 5000 pe i hela landet och utomlands. Emendo AB grundades 1969 och köptes upp våren 2016 av ELVA AB och sedan 2017 tillhör ELVA AB och Emendo AB koncernen Uniwater som består av nio olika specialistföretag som tillsammans utvecklar framtidens lösningar för vattnets kretslopp i samhället. De flesta av Emendos anläggningar finns inom Sveriges gränser där beställarna är kommuner, föreningar, samfälligheter och industrier. Företaget verkar även utomlands tillsammans med Försvarsmakten och dess FN-uppdrag och har levererat reningsverk till Kosovo och Afghanistan. Gemensamt för alla  anläggningar oavsett variant är att de är mycket driftssäkra baserat på erfarenheter och kännedom från avloppsreningsverk som byggts i över 50 år.
Våra tjänster på Emendo AB:
• Avloppsreningsverk i olika storlek byggda i rostfritt stål eller plast.
• Ombyggnad och modernisering av gamla reningsverk och minireningsverk.
• Mindre överbyggda reningsverk med kommunal standard och god servicetillgänglighet.
• Intrimning, genomgång och utbildning.
• Servicebesök och professionellt stöd.
www.emendo.se

ELVA Processautomation AB grundades 2004 med kärnan i el, styr & process inom VA-verksamhet och är idag ett tryggt och stabilt företag med ett brett utbud av olika tjänster och uppdrag. Sedan 2017 tillhör ELVA AB koncernen Uniwater som består av nio olika specialistföretag som tillsammans utvecklar framtidens lösningar för vattnets kretslopp i samhället.
Våra tjänster på Elva AB:
• Nybyggnation och ombyggnation av vatten- och avloppsreningsverk.
• Utredningar och förstudier inom vatten- och avloppsrening.
• Åtgärds- och principförslag inom vatten- och avloppsrening.
• Ansöknings- och tillståndsprocesser inom vatten- och avloppsrening.
• Miljörapporter och myndighetsdokumentation.
• Periodisk besiktning av anläggningar.
• HACCP-utredningar och underlag för egenkontroll samt rutiner.
• MBA-utredning – Mikrobiologisk Barriär Analys för vattenverk.
• Bransch- och yrkesutbildningar till yrkeshögskolor, universitet och Svenskt Vatten.
• Specifika anläggningsutbildningar och företagsutbildningar.
www.elvaab.se

FANN VA-Teknik AB

Monter: 7
Vår mission är att skapa en bättre vattenmiljö och hälsa genom att utveckla klimatsmarta lösningar för rening av avloppsvatten. Vi har tillverkat lösningar för små avlopp sedan 1990 och med fler än 70 000 installerade avloppssystem, vågar vi påstå att vi både har en djup kunskap och en gedigen erfarenhet av avloppsrening. Våra produkter tillverkas i vår egen fabrik i Sverige och är anpassade för vårt nordiska klimat. Tekniken bygger på en modern, markbaserad rening som innebär att avloppsvattnet renas med hjälp av naturens egen reningsmetod. Den passiva tekniken gör att våra anläggningar sköter sig helt själva, vilket betyder att det inte heller blir några stora eller oväntade driftskostnader. Man investerar i ett miljövänligt avloppssystem med minimalt underhållsbehov som varken kräver servicebesök eller dyra avtal. Vi har lösningar från ett hushåll upp till större system för samfälligheter och för kommuners mindre avloppsanläggningar. Vid installation av en komplett avloppsanläggning från FANN lämnar vi även en generös funktionsgaranti på hela 10 år, vilket är en trygghet för både fastighetsägare och entreprenör.
www.fann.se

FlexiClean AB

Monter: 20
FlexiClean AB har sedan starten 2004 fokuserat på kostnadseffektiv dag- och process-vattenrening. Vår erfarenhet ifrån ”fältet” har utvecklat våra lösningar till att vara sparsamma i avseenden på installation samt service och underhåll, inte bara ekonomiskt utan även arbetsmiljömässigt. Vi renar tungmetaller, näringsämnen, PAH, oljeprodukter samt Pfas i våra dagvattenfilter. Men samma teknik levererar vi samlingsbrunnar för flöden upp till 77 m3/h. Våra unika filterkassett för rening av mikroplaster tog vi fram efter en beställning av Svenska FotbollsFörbundet och förutom den reningsförmågan av ovan nämnda ämnen filtrerar den mikroplaster ned till 42 my. Tre oberoende rapporter visar att använder man vår metod är inte konstgräsplaner och granulat ett miljöproblem längre. Genom våra samarbeten forskare och konsulter men framför allt med marknaden utvecklar vi ständigt våra produkter i syfte om vad vi alla vill ha. Ett renare vatten.
www.flexiclean.eu

GRUNDFOS AB

Monter: 8
Vi är pionjärer inom lösningar på världens vatten- och klimatutmaningar och förbättrar människors livskvalitet med våra energi- och vatteneffektiva lösningar. I vår stora VA-portfölj ingår allt från pumpar och pumpstationer till smarta styrenheter och övervakningssystem. Med Grundfos lösningar kan vi hjälpa dig att öka anläggningens driftseffektivitet, minska vattenförluster och energikostnader samt prioritera och planera underhåll och investeringar optimalt. Vi har något att erbjuda alla, oavsett om det gäller den kommunala sektorn, privata vattenverk eller en samfällighet. Vi har funnits på marknaden i över 75 år och samlat på oss mycket erfarenhet och kunskap om pumpbranschen genom åren – något som avspeglas i våra innovativa och högkvalitativa produkter och lösningar där vatten och energi har störst fokus på agendan. Vi ser möjligheter i varje droppe vatten.
www.grundfos.com/se

HP Borrningar Klippan AB

Monter: 32
HP Borrningar har sedan 60 år tillbaka utfört vatten och energiprojekt i hela södra Sverige. Vi hjälper kunden genom hela processen från projektering till avslut. Vi utför stora och små projekt inom vattenförsörjning, miljöundersökning, energi och avlopp. Välkommen till vår monter för mer information!
www.hpborrningar.se

Jets Sverige AB

Monter: 30
Jets Sverige AB är en ledande leverantör av kretsloppsanpassade avloppssystem. Våra extremt snålspolande avloppssystem är miljövänliga, pålitliga, ekonomiska och erbjuder högsta skydd för omgivningen. Systemen är lätta att anpassa och erbjuder högsta komfort. Vi erbjuder också vattenbesparande avloppslösningar för större fastigheter och bostadsområden samt tömningsstationer för tåg och båtar.
www.jets.se

Kingspan BAGA AB

Monter: 9 & 10
Kingspan BAGA är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling. BAGAs produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer, fett- och oljeavskliljare och slutna tankar. Huvudkontoret ligger i Karlskrona. Vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Falun, Norrköping, Växjö och Umeå. Sedan 2021 är vi en del av Kingspan Group.
www.baga.se

Medins Havs och Vattenkonsulter AB och MarCon Teknik AB

Monter: 1
MTE och MEDINS erbjuder tillsammans en unik samarbetspartner med branschledande kunskap inom sjömätning, marinbiologi, utredningar, installationsarbeten och inspektion/underhåll.

Marcon Teknik AB (MTE) erbjuder sjömätningar av allehanda slag men även dykinspektioner, ROV-undersökningar och mycket annat. Via våra systerbolag Svensk Sjöentreprenad och Frog Marine Service så erbjuder vi även utförandesidan med ledningsförläggning och underhåll.

Medins Havs och Vattenkonsulter AB (MEDINS) erbjuder alla former av miljöutredningar och karteringar i vatten.
Tjänster som ofta erbjuds inom ramen för VA-projekt är:
-Naturvärdeskarteringar
– Sedimentutredningar
-Påverkansutredningar
-Utredningar inom NVI och MKB
– Sonarkartering för marinarkeologi
www.medinsab.se

Miljöavloppet Sverige AB / Aquato

Monter: 11

www.miljoavloppet.se

MRV

Monter: 23
MRV är en oberoende branschorganisation för godkända, EN certifierade, minireningsverk i Sverige och en officiell informationskanal för minireningsverk, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige. Branchorgnisationen MRV bildades 2009 för att samla seriösa aktörer med en hög kvalitet på produkter och tjänster i en och samma organisation.
www.mrv.nu

NID ApS

Monter: 12
NID ApS är en leverantör och tillverkare av körbara kompositbetäckningar och IoT-lösningar för VA-industrin, med ett fokus på att hitta hållbara lösningar för brunnar. Med hjälp av produkter som Smart Radar, Smart Grundvattenmättning och Smart Brandpost kan vi skapa möjligheten för alla att arbeta proaktivt med sina ledningsnät. Vårt mål är att bidra till en grönare, enklare och mer meningsfull framtid genom att ta fram nya verktyg till alla inom vatten, avlopp och infrastruktur.
www.nid.dk

Premier Tech Water and Environment Sweden AB

Monter: 13
Premier Tech Water and Environment består idag av 1 500 personer i 12 länder. Vi skyddar miljön med hållbara, decentraliserade lösningar för behandling av avloppsvatten, hantering av regnvatten, förvaring av vätskor och återvinningssystem för fast avfall samt kompostering.
Som ett av de viktigaste företagen i gruppen är målet för Premier Tech Water and Environment Sweden AB med säte i Mölndal att bidra till ansvarsfull vattenhantering. Med målet att skydda miljön liksom din mark och egendom utvecklar och tillverkar företaget hållbara, decentraliserade produkter för behandling av avloppsvatten, användning, insamling och infiltration av regnvatten samt för återvinning av organiska restmaterial. Företaget gäller som uppfinnare av moderna lågbyggda tankar och har tilldelats priser för tankarnas bioniska design som ökar deras stabilitet och hållbarhet och minskar materialåtgången, I den kanadensiska företagsgruppen Premier Techs regi utvecklar teamet vattenteknik baserat på tyskt kunnande och med produktion i Tyskland. Resultatet är produkter som efterfrågas över hela världen.
www.premiertechaqua.com/sv-se

PULS Planerad Underhållsservice AB

Monter: 29
VA-underhåll i södra Sverige.
Puls – Planerad Underhållsservice AB – ser till att ert VA-nät fungerar så bra som möjligt. I över 30 år har vi försett kommuner, företag, fastighetsägare och industrier med våra tjänster. Inspektion(film), spolning, rensning och renovering med flexibla foder är vår dagliga verksamhet och vi har kapaciteten och resurserna att ta oss an alla typer av projekt, stora som små. Det huvudsakliga området för Puls är Skåne och Halland. Men med våra flexibla resurser utför vi uppdrag i nästan hela Sverige. Vi utför även totalentreprenader gällande ledningsförnyelse mm.
www.pulsab.se

Pumpteknik AB

Monter: 24
Ingeniörsfirman Pumpteknik grundades 1936 och är en av landets mest kompletta leverantörer av pumpar, blås- och vakuumaggregat, kompressorer och LTA pumpstationer. Med komplett syftar vi på vårt breda sortiment samt de tjänster och den service som krävs för att din utrustning ska vara så driftsäker och kostnadseffektiv som möjligt. Vår affärsidé bygger på kompetens, engagemang och pålitlighet med målet att det ska vara lätt att göra affärer med oss. Därför har vi en kundnära organisation som omvandlar företagets samlade kompetens till konkret nytta för dig  som kund. Genom åren har vi knutit en rad ledande tillverkare till oss. Vi har även skaffat oss omfattande kunskap om olika branscher och applikationsområden. Värdefull kompetens som utvecklas varje gång vi löser problem ute hos våra kunder – och som du får glädje av i samarbetet med Pumpteknik. Besök vår monter nr: 24 på plan 2 så skall vi berätta mer om våra produkter och framför allt villapumpstationer.
www.pumpteknik.se

SCALGO

Monter: 26
Genom att utnyttja geografisk digitalisering och använda de senaste framstegen inom big data-teknologi, har SCALGO skapat en digital plattform, SCALGO Live, som hjälper konsulter, kommuner och VA-bolag med att planera för vatten i hela Sverige. Med SCALGO Live får du tillgång till färdiga analyser i hög detalj och verktyg för att lätt göra snabba bedömningar vid fysisk planering i skyfalls- och dagvattenplanering, samt vid återställande av våtmarker och vattendrag. Kom gärna förbi vår monter så visar vi mera!
www.scalgo.com

SEKA Miljöteknik AB

Monter: 14
SEKA Miljöteknik AB har ett omfattande utbud av platseffektiva stationära och mobila produkter för rening av dagvatten och länshållningsvatten. Höga flöden är inga problem, inte heller små, och filterstegen i våra produkter anpassas utefter typ av förorening och vilka halter som behöver reduceras. EcoVault (dagvattenmagasin med efterfiltrering för höga flöden och som finns modulerad i StormTac) eller Granulatfällan (99% fångst av granulat och mikroplaster vid t.ex. konstgräsanläggningar) är kanske våra mest kända och populära produkter, men även tungmetallavskiljare kopplade på befintliga slam- och oljeavskiljare samt olika mobila lösningar väcker stor uppmärksamhet. Samtliga produkter är lätta och snabba att underhålla. Våra konsulters gedigna erfarenhet av provtagning, dagvattenutredningar och andra typer av utredningar av förorenat vatten gör att vi har god kännedom om hur föroreningar beter sig i vatten. En kunskap som inte minst är viktig för att dimensionera och kundanpassa produkter samt anpassa filter och filtermedia efter typ av förorening.
Vi hoppas att vi ses för vidare presentation i monter nr. 14 på VAK i Helsingborg!
www.sekamiljoteknik.se

Sweco Sverige AB

Monter: 34
Sweco erbjuder ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggnader och stadsdelar, vatten, energi och industri samt transportinfrastruktur. Inom vattensektorn arbetar vi heltäckande inom vattnets väg från källa till recipient. Vi utför utredningar för vatten som används av VA-huvudmännen, enskild VA-försörjning, samt naturliga vatten, både ovan och under mark. Vi konstruerar dricksvatten- och avloppsreningsverk, samt anpassar våra samhällen för dagens och morgondagens klimat. Vi gör detta med både traditionell teknik och metoder som utgår från cirkularitet och hållbart tänkande. Vi arbetar exempelvis med projekt för småskalig recirkulation av såväl BDT-vatten, liksom användande av renat spillvatten från avloppsreningsverk till tekniskt vatten åt industrier. Inom dagvatten deltar vi i forskning och utveckling av både anläggningar för dagvatten och strategier för hantering. Inom begreppet Smart Water samlar och utvecklar vi tjänster som tar sin utgångspunkt i tillgänglig data från såväl VA-verksamheterna som publika källor. Genom att använda maskininlärning och smarta algoritmer kombineras data till förädlad kunskap och beslutsstöd för att hantera Vattensveriges mest komplexa vattenutmaningar.
www.sweco.se

Topas Vatten AB

Monter: 17
Topas Vatten AB är ett av branschens äldsta och mest välrenommerade företag inom avloppsrening. I över 20 år har vi levererat förstklassiga avloppslösningar till allt från enskilda hushåll till samfälligheter och kommunala huvudmän. Topas reningsverk var det fabrikat som presterade allra bäst i Länsstyrelsens stora utvärdering av minireningsverk för enskilda avlopp. Lägg till det en av branschens mest välutbyggda serviceorganisation med ett koncept som erbjuder fullständig trygghet för installatören, fastighetsägaren och miljön. Vi arbetar kontinuerligt med miljöförbättringar och effektiviseringar inom den egna verksamheten och har utvecklat ett nytt system för hantering av fällningskemikalier då vi återanvänder plastemballage/dunkar och minskar vårt plastavfall väsentligt. En nyhet för i år är lanseringen av vår nya produktlinje av reningsverk för BDT-vatten. Tekniken baseras på MBBR-teknik och har utvärderats i fält i mer än 2 år med mycket goda resultat. BDT anläggningar finns nu för enskilda hushåll upp till mindre samhällen och samfälligheter.
www.topasvatten.se

Tranås Cementvarufabrik och Watersystems AB

Monter: 36
Familjeföretaget Tranås Cementvarufabrik som grundades 1958 producerar högkvalitativa betongvaror samt handlar med VA-material – tonvikten ligger på enskilt avlopp. Signaturprodukter är slamavskiljaren Tranåsbrunnen i betong samt WSB Clean minireningsverk i betong. Vi på Tranås Cementvarufabrik AB arbetar hårt för att leverera varor av hög kvalitet till våra kunder med bästa tänkbara service. Endast 150 meter från huvudkontoret ligger dotterbolaget Watersystems. Företaget säljer och servar WSB Clean minireningsverk i betong över hela Sverige. Vår serviceorganisation erbjuder en komplett och unik servicelösning med marknadens bästa garantier. WSB Clean reningsverk utvecklades ursprungligen i Tyskland och finns i 25 länder och över 65 000 exemplar. Sammanlagt är vi idag ca 60 anställda i Tranås – kom gärna och hälsa på oss. Vi ligger så nära varandra att ni hinner med att besöka båda.
www.tranascementvarufabrik.se
www.watersystems.se

Uponor Infra AB

Monter: 19
Smarta och miljövänliga system för enskilt avlopp.
Uponor Infras system för enskilda avlopp används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand småhus, fritidshus och bebyggelse på landsbygden. Våra större system används för rening av avlopp från bland annat samfälligheter, byar och industrier.
www.uponor.com/sv-se/infra

VA-mässan

Monter: 28
VA-mässan är den ledande branschmötesplatsen för affärer, investeringar och erfarenhetsutbyte.
Här samlas VA- och vattenbranschen för att nätverka, göra affärer, ta del av ny teknik, få inspiration till nya lösningar och dra nytta av ett unikt kunskapsinnehåll. På VA-mässan står stabil försörjning av samhällsviktiga resurser, hållbara lösningar och innovationer i fokus. VA-mässan arrangeras 24-26 september 2024 på Elmia, Jönköping.
www.elmia.se/va-massan

Vatteninfo Sverige AB

Monter: 37
Företaget Vatteninfo specialiserar sig på vatten och avlopp som inte är kommunalt. Vi ger VA-rådgivning på uppdrag av kommuner i form av neutral kompetent information om teknik och regelverk till privatpersoner. Vi håller oss informerade om nyaste tekniken via vårt nätverk av leverantörer och entreprenörer samt organiserar GEMVA, en serviceorganisation för samfälligheter och andra som har gemensamma anläggningar. Vatteninfo ger råd och stöd inom teknik, juridik ekonomi och administration. Vatteninfo organiserar kurser och seminarier inom vatten och avlopp för kommuner, företag och samfälligheter.
www.vatteninfo.com

VA-guiden AB

Monter: 15
VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med VA-planering, dagvatten och små avlopp. Vi hjälper alla som arbetar med vattenfrågor i alla delar av samhället, inom kommun, myndighet eller privat verksamhet. Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, ökar din kunskap och ger dig tillgång andras erfarenheter och dokument. Du slipper helt enkelt att uppfylla hjulet på nytt!

Med tusentals rapporter, och över 600 expertsvar, är VA-guiden den naturliga platsen att besöka när du behöver komma vidare i ärenden eller en plan ska påbörjas eller uppdateras. Med våra tjänster och verktyg får du inspiration och underlag som gör att du snabbt kommer igång med planering eller projekt. Vår vision är att våra kunder ska få en enklare VArdag! VA-guiden erbjuder även utbildningar och är arrangör för konferensen och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp.
www.vaguiden.se

Veg Tech AB

Monter: 33
Växterna gör jobbet!
Veg Tech erbjuder naturbaserade växtsystem för rening och fördröjning av vatten i både stad och landskap. Våra systemlösningar används för gröna tak, dagvattendammar, översilningsytor, våtmarker med mera. Växtproduktionen sker i egna odlingar i Småland med växtmaterial hämtat från svenska naturen.
www.vegtech.se

Vestelli Sverige AB

Monter: 31
Vestelli är ett bolag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stor vikt vid att förbättra och förändra marknaden för gråvattenrening, vi är unika i att vi helt och hållet fokuserar på gråvattenrening. Vestelli Group är ett bolag grundat 2010 i Finland med ett dotterbolag i Sverige. Vestelli Sverige AB säljer och producerar produkter inom enskilt avlopp med inriktining kompakta lösningar för gråvattenrening, vi har även nivåakter till slutna tankar, pumpstationer fettavskiljare m.m.
www.vestelli.se

Xylem Water Solutions Sweden AB

Monter: 4
Xylem (XYL) är ett globalt ledande vattenteknikföretag som förbundit sig till att lösa kritiska utmaningar relaterade till vatten och infrastruktur genom innovation. Våra 17 000 medarbetare levererade intäkter på 5,2 miljarder USD under 2021. Vi skapar en hållbar värld genom att hjälpa våra kunder i över 150 länder optimera sin vatten- och resurshantering och på så sätt säkra sin vattenförsörjning.
Läs mer på: www.xylem.com/sv-se

Vatten Avlopp Kretslopp

Samarbetspartners 2023

Helsingborg stad
Event in Skåne

Aktuellt

Konferensens nyhetsbrev