Innehåll

Kursen är tre dagar och tar upp

  • VA-systemet i samhället
  • Vattenledningssystemets uppbyggnad
  • Avloppsystemets uppbyggnad
  • Drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar
  • Hygien och arbetsmiljö
  • Driftstörningsrapportering
  • Lagar och regler
  • Trender i branschen

Kursen blandar teori och gruppövningar.

Mer information på Svenskt Vattens hemsida.