Start Små avlopp Avloppsteknik

Avloppsteknik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör avloppsteknik, teknikfrågor för små avlopp.

Nyheter

U-formade luftningsrör – funkar syresättningen då?

Peter Nilsson svarar att det bör komma tillräckligt med luft även med en 180-graders böj på luftningsrören under marken. Däremot är det lite sämre...

Porositetens inverkan på skyddsavståndet

I ett tidigare svar nämnde Peter Nilsson delvis hur skyddsavstånd kan beräknas, men utan att ta hänsyn till porositeten i jorden. Nedan förklarar Peter...

Avhandling om små avlopp och cirkulära VA-lösningar – funktion, hållbarhet och implementering

Fosforrening, utsläpp av indikatorbakterier och hållbarhetsbedömningar av små avlopp samt vad som står i vägen för implementering av kretsloppslösningar, det handlar den avhandling om...

Hur tar man med sänktratten i bedömning av skyddsavstånd?

Peter Nilsson slår fast att frågan handlar om skyddsavstånd, vilka data som ska användas samt bedömning av terrängen. Han ger en kort introduktion till...

Kan man höja upp infiltrationen för att kompensera avståndet till en dricksvattenbrunn?

Peter Nilsson menar att det korta svaret på rubrikfrågan är nej, och han redogör för hur man ska tänka kring skyddsavståndet och vilka beräkningsmodeller...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna