Start Små avlopp Avloppsteknik

Avloppsteknik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör avloppsteknik, teknikfrågor för små avlopp.

Nyheter

Två blåa slamavskiljare

Funkar det att lägga till en extra slamavskiljare när man installerar fosforfällning?

Fråga: Vi får relativt ofta i ansökningar om att installera förfällning till befintlig infiltrationsanläggning för WC- och BDT-avlopp. Vi har hög skyddsnivå för miljöskydd...
Urindroppe med morot och äpple

Kan vi kräva att urin inte ska spädas med vatten vid spridning?

Fråga: Är det rimligt att kräva att uppsamlad urin inte späds ut med vatten? Att få till bra torra lösningar kan ju minska risker från...
rör från hus

Vad är den enklaste BDT-vattenhanteringen som bedöms vara anmälningspliktig?

Fråga: Var går gränsen för när hantering av spillvatten räknas som en avloppsanordning och därmed är anmälningspliktig? Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 bör det innefatta...

Hur många spridarrör kan kopplas till en fördelningsbrunn?

Fråga: Jag har en fråga angående hur många spridarrör man kan ha kopplade till en fördelningsbrunn? Finns det något maxantal? Någonstans (för längesedan) har jag...
Y-koppling på ett av spridarrören

Förgrening på ena spridarröret – det är väl inte OK?

Fråga: Får en infiltrationsbädd som ska vara fördelad 3*10 anläggas enligt bilden ovan? Fördelningsbrunnen har två utlopp. Sedan kommer ett Y-rör efter ena utloppet. Jag...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna