Start Små avlopp Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och små avlopp, både tillsyn och prövning.

Röd stuga med vita knutar i skogsbrynet. I förgrunden ett stort träd och vårblommor.

Skyddad: kurswebb, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp 5-6 december

Här samlar vi underlag och referensmaterial till utbildningen Grundläggande teknik och juridik för små avlopp, den 5-6 december 2023. Kurswebben finns tillgänglig för deltagarna...
hus vid vattnet med en badtunna

Havsvatten pumpas till huset – bör vi kräva avloppsanläggning?

Frågeställaren har stött på fritidshus som dragit ledningar för att ta in havsvatten i husen och undrar om kommunen bör kräva avloppsanläggningar. Maria Hübinette...

För ingripande med förbud när BDT-anläggning saknade luftningsrör

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från en bad-, disk och tvättanläggning. Domen är inte prejudicerande men...

Hur skärpa kraven på kommunala reningsverk med bara biologisk rening?

Frågeställaren ser ett behov av att skärpa reningskraven för de kommunala reningsverk som bara har biologisk rening. Miljöjurist Jonas Christensen går igenom juridiken för...
Fru Justitia, rättvisans gudinna, står med förbundna ögon och håller upp två vågskålar.

Förfalskad underskrift på entreprenörsrapporten

Miljökontoret fick in entreprenörsrapporten för en färdig anläggning. Men när gräventreprenören av en slump fick reda på detta reagerade han starkt då han menar...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna