Start Små avlopp Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och små avlopp, både tillsyn och prövning.

Miljöbalkstillståndens rättskraft – dokumentation från webbinarium 23/11 2021

Avloppsguidens användarförening bad advokat Johanna Lindqvist kommentera ett avgörande från MÖD apropå rättskraften i tillstånden meddelade med stöd av miljöbalken. VA-guiden har skapat en...

Hindra inläckage på ledningsnät – Vem får göra vad på vems mark?

Bruket har ett avloppsreningsverk som flera avstyckade fastigheter är anslutna till men nekas tillträde till fastigheterna för åtgärder på ledningsnätet. Vem får göra vad...
juridikklubba

Hur ska vi tänka efter MÖD-domen om miljöbalkstillståndens rättskraft?

Advokat Johanna Lindqvist svarar att domen MÖD M 6402-20 klargör att den kommunala tillsynsmyndigheten inte kan meddela förelägganden eller förbud som inskränker rättskraften i...

23 november, Miljöbalkstillståndens rättskraft. Webbinarium

Avloppsguidens användarförening välkomnar dig som medlem till ett webbinarium om rättskraften i tillstånden meddelade med stöd av miljöbalken. Vi samtalar med advokat Johanna Lindqvist...

Torrtoalett inom kommunalt verksamhetsområde?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik reder ut frågor om att ha torrtoalett och eget omhändertagande av latrin inom verksamhetsområde för VA. FRÅGA Hur ska miljönämnden bedöma om...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna