Start Små avlopp Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och små avlopp, både tillsyn och prövning.

Webbinarier om små avlopp under hösten 2021

Avloppsguidens användarförening laddar upp inför webbinarier i höst. Tillståndens rättskraft vid tillsyn Torra toalösningar och avfallshantering Fortsatt samtal om riskklassning Förra hösten höll föreningen med...
Tre vita hus i papper

Underdimensionerad anläggning som även saknar tillstånd – hur går vi vidare?

Vid tillsyn upptäckte kommunen en gemensamhetsanläggning som anlagts utan tillstånd. Maria Hübinette tycker att kommunen ska fråga sig hur de hade ställt sig till...
utedusch på strand

Är uteduschar med enbart kallvatten anmälningspliktiga?

Frågan handlar om enkla uteduschar som ska installeras på en badstrand. Maria Hübinette svarar att eftersom det inte är en avloppsanläggning, makadamlagret under duscharna...
två svarta tankar i marken

Bör vi ställa krav på större slamavskiljare när anläggningen kompletteras med p-fällning?

Kommunen i fråga har godkänt att fastighetsägaren behöll sin gamla slamavskiljare på 2 m3 och utökade till två slamtömningar per år, när de installerade...
Tömma spargrisen

Hur går vi vidare med fattiga fastighetsägare som har fått utsläppsförbud?

Miljöjurist Jonas Christensen svarar att om fastighetsägaren kan visa att hen inte får banklån så ställs frågan på sin spets. Kommunen ska väga hur...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna