Start Små avlopp Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och små avlopp, både tillsyn och prövning.

Pengar i timglas

Får vi debitera tiden som det tar att handlägga miljösanktionsavgift?

Fråga: Vi har några frågor angående debitering av handläggning. 1. Får man debitera handläggning av miljösanktionsavgift? Vi har sett på avloppslistan att man i någon...
fuktskada

Ska vi ta hänsyn till risk för fuktskada på huset vid prövning av avloppstillstånd?

Fråga: Vi har fått en ansökan om gemensam avloppsanläggning, fastigheten är ganska liten och fastighetsägaren ville helst lägga biomodul i trädgården mellan huset och...

Kan vi förelägga kommunen att tömma slam på en fastighet?

Fråga: Vi har frågeställningar angående slamtömning på en fastighet och kommunens renhållningsansvar kopplat till detta. Aktuell fastighet har förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till sin...

Vilka avloppsutsläpp ska anmälas som miljöbrott?

Fråga: När kan man anse att ett utsläpp av orenat avloppsvatten ska anmälas som ett miljöbrott? 1) Ibland sätter en infiltration eller liknande igen och...

Hur ska vi göra för att nå en samfällighet, när vi inte vet vem som äger den?

Fråga: I ett ärende om ansökan för enskilt avlopp har det uppstått en fråga. Sökanden vill använda befintlig slamavskiljare och anlägga ny infiltration. Kruxet...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna