Start Små avlopp Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och små avlopp, både tillsyn och prövning.

Gul tank som ska placeras under mark

Hur bör vi motivera krav på snålspolande toalett?

Frågan gäller hur krav på vattensnål teknik till sluten tank ska motiveras, och om det går bra att skriva villkor på t ex max...

Ludvig Lagerkranz från Nordenswan Carlsson är ny juristexpert på VA-guiden

Expertpanelen utökas med ytterligare en juridikexpert. Vi hälsar varmt välkommen till Ludvig Lagerkranz, jurist på Nordenswan Carlsson, med lång erfarenhet inom VA-juridik och miljöområdet. Vi...

Tillståndsbeslut och villkor för små avlopp – dokumentation från tre webbinarier 2024

Miljöjuristen Jonas Christensen gav generella råd om att skriva villkor och diskuterade med Maria Hübinette från Kungälvs kommun om tillståndsbeslut med villkor utifrån ett...
bil kör på väg på hösten

Kan Trafikverket stoppa en gemensamhetsanläggning nära ett vägområde?

Advokat Johanna Lindqvist redogör för Trafikverkets roll när ett avloppsutsläpp riskerar att hamna nära en väg. Väghållaren Trafikverket ska få yttra sig i processerna...
liten grön planta med jord växer ur en uppslagen bok

Hur gör vi för att upphäva villkoret?

Både verksamhetsutövaren och kommunen vill ta bort villkoret om UV-rening i avloppstillståndet. Miljöjurist Jonas Christensen förklarar att rätt lagrum att använda här är miljöbalkens...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna