Start Små avlopp Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och små avlopp, både tillsyn och prövning.

Röd stuga med träd bredvid

Uppfyller en resorptionsanläggning reningskraven för BDT-vatten?

Maria Hubinette, RISE, resonerar kring resorptionsanläggningar. Hon skriver att genom utsortering av toalettfraktionen uppnås redan hög skyddsnivå för miljöskydd. Hon lyfter även fram fem...

SKR vill inte att de små avloppen ska omfattas av EU:s avloppsdirektiv

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenskt Vatten har yttrat sig över förslaget till nytt avloppdirektiv från EU och kritiserar flera av förslagen som...
Röd lada övervuxen med gröna växter

Hur går vi vidare vid tillsyn när vi inte hittar avloppsanläggningen?

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson beskriver miljökontorets juridiska möjligheter om inspektörerna inte lyckas lokalisera avloppsanläggningen. Hon poängterar att det behövs kunskap om förhållandena på platsen för...
rött hus med vita knutar med fruktträd

Hur ska man upphäva förbud med vite och ta bort anteckning ur fastighetsregistret?

Mathias Hultberg från VA-guiden svarar att ett beslut med vite upphävs på samma sätt som ett beslut utan vite. Det behövs inte något beslut...

Vad kan man reglera i ett avtalsservitut för ett enskilt avlopp?

Daniel Markänger går igenom relevant lagstiftning och en dom från Högsta domstolen och konstaterar att svaret på rubrikfrågan är att ägarandelar etc bör regleras...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna