Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och små avlopp, både tillsyn och prövning.

Skötselkrav – är det bäst att ställa dem i tillståndet eller i ett föreläggande?

Fråga: När vi beviljar tillstånd till en ansökan om enskilt avlopp förelägger vi i efterhand om krav på skötsel. Detta gäller alla avloppslösningar utom...

BDT-avlopp uppströms vattentäkter

Bakgrund: Ett nybygge lämnade in en ansökan om en trekammarbrunn och en markbädd. Placeringen var tänkt ovanför 5 borrade vattentäkter. Jag begärde in en...

Det gemensamma avloppet är dåligt och grannarna osams – hur handlägga ansökan?

Bakgrund: Vi har en fastighet i vår kommun med 5 delägare. På fastigheten finns ett permanentboende där 2 av fastighetsägarna bor permanent (Hus A),...

Ställ dina frågor senast 18 oktober inför intervju med juristen Anna Marcusson, SKL

Avloppsguidens användarförening har stämt träff med Anna Marcusson som är förbundsjurist hos SKL för en filmad intervju. Styrelsen behöver dina frågor senast 18 oktober...

Intressant dom i MMD – Ingen avgiftsskyldighet för allmänt VA trots verksamhetsområde

I en dom från Mark- och miljödomstolen (MMD) har frågan om avgiftsskyldighet för kommunalt va för en fastighet med en egen avloppslösning inom verksamhetsområde...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna