VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med VA-planering, dagvatten och små avlopp, både inom kommun, myndighet eller privat verksamhet. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.
Vår vision är att våra kunder ska få en enklare VArdag!

VA-guiden erbjuder även utbildningar och varje år arrangerar vi den nationella konferensen och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp

Som medlem tar du del av:

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning
Våra redaktörer bevakar allt som händer i branschen och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.

Dokumentbibliotek

Dokumentbibliotek
Ta del av tusentals rapporter, utredningar, strategidokument, reportage, domar och andra dokument. Allt samlat på ett ställe.

Erfarenhetsutbyte

Erfarenheter
Vi arrangerar utbildningar och konferenser samt samlar goda exempel på hur kommuner och företag arbetar. Ta del av expertpanelen och ställ egna frågor.

Vår historia

Allt började med fyra kommuner som i ett projekt ville bygga en nationell kunskapsbank om små avlopp. Fler och fler kommuner anslöt till projektet och efter några år breddades ämnet att även omfatta dagvatten och VA-planering. Under ett antal år levde de olika tjänsterna parallellt under olika varumärken för att idag samlas under vaguiden.se samt avloppsguiden.se

Under vaguiden.se samlas de olika tjänsterna för kommuner, kommunala bolag och privata företag inklusive konferensen Vatten Avlopp Kretslopp (VAK). Medan Avloppsguiden.se är en informationstjänst för fastighetsägare.

Idag är flertalet av landets kommuner medlemmar i VA-guiden liksom många andra aktörer. Avloppsguiden.se besöks av ca 25 000 husägare per månad som söker råd om hur de ska agera för att antingen lägga nytt eller restaurera sitt enskilda avlopp. Mer än 600 företag visar upp sina produkter och tjänster på avloppsguiden.se där fastighetsägare och andra kan hitta entreprenörer, leverantörer och information om olika produkter och lösningar.

VA-guiden AB ägs i lika delar av Bild & KulturEcoloop och WRS.

  • 24 MARS 2004 - Avloppsguiden grundades

    Varför finns det ingen konsumentinformation om avlopp på internet? På idé från en miljöinspektör bildade Bild & Kultur AB, Ecoloop AB och WRS Uppsala AB i samarbete med några kommuner projektet avloppsguiden.se.

  • 22 NOVEMBER 2007 - Aktiebolaget Avloppsguiden AB bildas

    Hemsidan avloppsguiden.se växte snabbt de första åren och fler och fler kommuner gick med som medlemmar. Nu var det dags att starta ett aktiebolag för verksamheten.

  • 7 APRIL 2011 - Vatten Avlopp Kretslopp

    I mer än tio år var vi medarrangörer till den nationella konferensen och utställningen Avlopp & Kretslopp i Linköping. Men år 2011 valde vi att satsa på en årlig konferens i egen regi. Första orten för konferensen blev hemmaplan, Uppsala. Namnet blev Vatten Avlopp Kretslopp.

24 MARS 200422 NOVEMBER 20077 APRIL 2011