Om VA-guiden

VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med VA-planering, dagvatten och små avlopp, både inom kommun, myndighet eller privat verksamhet. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.
Vår vision är att våra kunder ska få en enklare VArdag!

VA-guiden erbjuder även utbildningar och varje år arrangerar vi den nationella konferensen och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp

Som medlem tar du del av:

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning
Våra redaktörer bevakar allt som händer i branschen och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.

Dokumentbibliotek

Dokumentbibliotek
Ta del av tusentals rapporter, utredningar, strategidokument, reportage, domar och andra dokument. Allt samlat på ett ställe.

Erfarenhetsutbyte

Erfarenheter
Vi arrangerar utbildningar och konferenser samt samlar goda exempel på hur kommuner och företag arbetar. Ta del av expertpanelen och ställ egna frågor.

Vår historia

Allt började med att fyra kommuner efterfrågade en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp. Det blev projektet Avloppsguiden och fler och fler kommuner anslöt. Efter några år var även Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden igång. Under ett par år verkade guiderna parallellt med egna hemsidor.

Sedan 2017 samlas ämnena små avlopp, dagvatten och VA-planering samt VA-guidens utbildningar och konferensen Vatten Avlopp Kretslopp på vaguiden.se. Informationen till husägare lever vidare på avloppsguiden.se

Idag är flertalet av landets kommuner på något sätt medlemmar i VA-guiden liksom många andra aktörer. Husägare som är i färd med att bygga nytt eller åtgärda sitt avlopp besöker avloppsguiden.se. De flesta har haft kontakt med sitt lokala miljökontor. Enligt vår genomgång länkar ca 95 % av landets miljökontor till avloppsguiden.se.

VA-guiden ägs i lika delar av Bild & KulturEcoloop och WRS.

Nedan beskriver vi nedslag i VA-guidens historia.

Hej Avloppsguiden!

I juni 2004 ser första versionen av Avloppsguiden dagens ljus. Avloppsguiden startade 2004 som ett projekt på uppdrag av en handfull kommuner. Tack Falun, Norrtälje, Simrishamn och Södertälje! Fler och fler kommuner använder tjänsten och bli medlemmar.

Runt år 2000 drog Naturvårdsverket tillbaka de dåvarande allmänna råden om små avloppsanläggningar då de inte synkade så väl med nya miljölagstiftningen Miljöbalken. 2006 ger Naturvårdsverket ut allmänna råd om små avlopp.

Avloppsguiden gror, slår rot och växer

2005–2009. Avloppsguiden ordnar träffar för diskussion och erfarenhetsutbyte. Maskinentreprenörerna, ME, tar hjälp av Avloppsguiden för att hålla diplomutbildningar om små avlopp för gräventreprenörer. Avloppsguiden räddar e-postnätverket Avloppslistan när myndigheten som startade listan läggs ner. Den 22 november 2007 blir Avloppsguiden ett eget bolag.

Ny hemsida och projektpart

2009–2011. Antalet medlemmar i Avloppsguiden fortsätter att växa och projektet etablerar sig som en aktör inom ämnesområdet. Den ursprungliga hemsidan byts ut mot en ny för att möta behovet av att snabbt hitta rapporter, se andra kommuners dokument som exempel och för att ställa frågor till expertpanelen Fråga experten. Avloppsguiden kommer med i två större projekt.

  • Små avlopp – ingen skitsak, en informationskampanj från Naturvårdsverket
  • Kunskapscentrum Små Avlopp

I mars 2010 bildas Avloppsguidens användarförening för att ge användarna en egen organisation, egen röst och kan fungera som dialogpart. Avloppsguiden ger ut Marknadsöversikt – produkter för enskilt avlopp som snabbt blir populär.

Hej Dagvattenguiden!

Under 2010 lanseras Dagvattenguiden som syskon till Avloppsguiden. Dagvattenguiden har utvecklats av WRS och rymmer rapportbibliotek, fråga experten och ett forum. Dagvattenguiden arrangerar seminarium för att lyfta dagvattenfrågorna.

Hej Vatten Avlopp Kretslopp!

2011 väljer guiderna att satsa på en årlig konferens i egen regi. I mer än tio år var företagen bakom Avloppsguiden och Dagvattenguiden medarrangörer till den nationella konferensen och utställningen Avlopp & Kretslopp i Linköping. Första orten för konferensen blev Uppsala. Namnet blev Vatten Avlopp Kretslopp.

Hej VA-planeringsguiden!

Under 2012 kommer nästa syskon i form av VA-planeringsguiden. Ecoloop utvecklar innehållet och arrangerar nätverksträffar och seminarier. Hemsidan rymmer likt Dagvattenguiden rapportbibliotek, funktionen fråga experten och ett forum.

Tre guider blir VA-guiden

2011–2017. Företaget VA-guiden bildas för att rymma de tre VA-guiderna och VAK-konferensen. Företaget anställer redaktörer och sneglar på en gemensam webbplats. 2011 får den nybildade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för små avlopp. När HaV utlyser projektmedel 2012–2014 söker och får VA-guiden ett flertal utvecklingsprojekt inom små avlopp och VA-planering.

VA-guiden arrangerar utbildningar och seminarier och utvecklar konferensen Vatten Avlopp Kretslopp som blir en uppskattad årlig mötesplats som vandrar runt på olika orter runt om i landet. Mer information om Vatten Avlopp Kretslopp

Hej vaguiden.se!

2017 lanseras vaguiden.se. Vi bakar ihop de tre webbplatserna för Avloppsguiden, Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden samt hemsidan för Vatten Avlopp Kretslopp till en hemsida och ett login. Under perioden 2017–2019 utvecklar vi den redaktionella verksamheten och fortsätter likt tidigare år att växa i antal medlemmar. Det ordnas nätverksträffar om till exempel kretslopp och avfall från avloppsanläggningar. Vi hittar även ett upplägg där vi stöttar utvecklingsprojekt som kommunikationskanal och där satsningar kan överleva sin projekttid.

Hej nya avloppsguiden.se!

På midsommaraftonen 2018 får avloppsguiden.se för husägare nytt utseende. Innehållet stuvas om och slipas till. Det blir enklare för husägaren att söka fram kontaktuppgifter till lokala aktörer som miljökontor och lokala entreprenörer. Produktregistret blir mer flexibelt och överblickbart. Enligt vår genomgång länkar ca 95 % av landets miljökontor till avloppsguiden.se.

VA-guiden blir ännu mer digital

Pandemin under 2020–2022 tvingar hela tjänstesektorn att anpassa sig efter Folkhälsomyndighetens restriktioner och VA-guiden svänger om sina utbildningar och träffar till webbaserade utbildningar och webbinarier. Även om det är trist att inte ses fysiskt möjliggör för alla som vill att delta på samma villkor. Vatten Avlopp Kretslopp ställs också om till två digitala upplagor innan konferensen återtar sin fysiska form i Helsingborg mars 2023.

Vi på VA-guiden har givetvis mycket mer att säga om vår historia men detta var några nedslag i kronologisk ordning.