Start Om VA-guiden

Om VA-guiden

VA-guiden vill underlätta för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

VA-guiden erbjuder även utbildningar och varje år arrangerar vi den nationella konferensen och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp.

Som medlem tar du del av:

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning
Håll dig uppdaterad på vad som händer i branschen genom våra redaktörers omvärldsbevakning och nyhetsbrev.

Dokumentbibliotek

Dokumentbibliotek
I vårt digitala arkiv hittar du kommuners och myndigheters dokument såsom dagvattenstrategier och VA-planer.

Erfarenhetsutbyte

Erfarenhetsutbyte
Via våra diskussionsforum, medlemsträffar och utbildningar ökar du din kompetens och utbyter erfarenheter med andra inom VA-branschen.

Vår historia

Allt började med fem kommuner som i ett projekt ville bygga en nationell kunskapsbank om avlopp. Fler och fler kommuner anslöt till projektet och efter några år breddades ämnet att även omfatta dagvatten och VA-planering. Idag är fler än 230 kommuner medlemmar i VA-guiden och mer än 600 företag visar upp sina produkter och tjänster.

24 MARS 200422 NOVEMBER 20077 APRIL 2011