VA-guiden vill underlätta för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

VA-guiden erbjuder även utbildningar och varje år arrangerar vi den nationella konferensen och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp.

VA-guidens integritetspolicy

Som medlem tar du del av:

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning
Håll dig uppdaterad på vad som händer i branschen genom våra redaktörers omvärldsbevakning och nyhetsbrev.

Dokumentbibliotek

Dokumentbibliotek
I vårt digitala arkiv hittar du kommuners och myndigheters dokument såsom dagvattenstrategier och VA-planer.

Erfarenhetsutbyte

Erfarenhetsutbyte
Via våra diskussionsforum, medlemsträffar och utbildningar ökar du din kompetens och utbyter erfarenheter med andra inom VA-branschen.

Vår historia

Allt började med fem kommuner som i ett projekt ville bygga en nationell kunskapsbank om avlopp. Fler och fler kommuner anslöt till projektet och efter några år breddades ämnet att även omfatta dagvatten och VA-planering. Idag är fler än 230 kommuner medlemmar i VA-guiden och mer än 600 företag visar upp sina produkter och tjänster.

  • 24 MARS 2004 - Avloppsguiden grundades

    Varför finns det ingen konsumentinformation om avlopp på internet? På idé från en miljöinspektör bildade Bild & Kultur AB, Ecoloop AB och WRS Uppsala AB i samarbete med några kommuner projektet avloppsguiden.se.

  • 22 NOVEMBER 2007 - Aktiebolaget Avloppsguiden AB bildas

    Hemsidan avloppsguiden.se växte snabbt de första åren och fler och fler kommuner gick med som medlemmar. Nu var det dags att starta ett aktiebolag för verksamheten.

  • 7 APRIL 2011 - Vatten Avlopp Kretslopp

    I mer än tio år var vi medarrangörer till den nationella konferensen och utställningen Avlopp & Kretslopp i Linköping. Men år 2011 valde vi att satsa på en årlig konferens i egen regi. Första orten för konferensen blev hemmaplan, Uppsala. Namnet blev Vatten Avlopp Kretslopp.

24 MARS 200422 NOVEMBER 20077 APRIL 2011