Start VA-planering Omvandlingsområden

Omvandlingsområden

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör omvandlingsområden.

Frågor om bedömning enligt 6§ LAV för områden som är avtalsanslutna till kommunalt VA?

VA-guidens expert Johanna Lindqvist på Lindahls svarar på flera frågor om hur bedömningen enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster(LAV) påverkas vid redan avtalsanslutna...

Mölndals stad – VA i omvandlingsområden, reviderad 2021

Mölndals stad har tagit fram en handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden. Syftet med dokumentet är att utreda vilka områden som bör anslutas till...

Skyddad: Kurswebb kommunens ansvar enligt 6 § vattentjänstlagen, 5 juni 2018, Stockholm

Här samlar vi underlag och presentationer från utbildningen i 6 § lagen om allmänna vattentjänster den 5:e juni i Stockholm.  Ladda ned åhörarkopior från programmet: Välkommen...

Betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster” är överlämnat till regeringen

Häromdagen presenterades slutligen utredningen om hållbara vattentjänster som hela VA-Sverige väntat på ända sedan uppdraget initierades i maj 2017 (1). Utredningen har haft som...

Vad är VA-kommunikation?

Den 24:e april genomförde VA-guiden en utbildningsdag om VA-kommunikation i Göteborg. Det här var första gången som vi genomförde denna typ av utbildning. VA-guiden...

Publikationer

Fråga experten

Senaste artiklarna