Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA

  Under tre år har tretton miljökontor utvärderat sin prövningsprocess genom att bedriva tillsyn på nyanlagda små avloppsanläggningar. Totalt omfattar tillsynen ca 250 anläggningar. Projekten har skett i nära samverkan i tre omgångar. Här samlar vi dokumentation och rapporter.

  LOVA-projekten handlar om att miljökontoren följde upp relativt nya anlagda anläggningar för att utvärdera miljökontorets prövningsprocess och för att utveckla sin förmåga att bedriva tillsyn. De miljökontor som deltog använde en gemensam mall för projektansökan. Ecoloop samordnade projekten.

  Det fullständiga namnet: Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd.

  Sammanfattade motiv till projekten:

  • Utvärdering av uppföljande besök på nyanlagda anläggningar
  • Gemensam metod för enhetligare tillsyn och test av ”ny” utrustning
  • Utvärdering av vad som kan göras annorlunda i tillståndsprocessen

  Projekten har genomförts i tre omgångar. I omgång 1, 2019-2020 deltog sju miljökontor. I omgång 2, 2020-2021, deltog två miljökontor och i omgång 3, 2021-2022, deltog fyra miljökontor. Det handlar om 13 LOVA-projekt där varje projekt använt gemensamma checklistor och tillsynsmetoder.

  Gemensamma slutsatserna från tretton projekt

  Projekten har inneburit att de deltagande miljökontoren valt ut en eller flera anläggningstyper för tillsyn. Man har kontrollerat om alla villkor gått att följa upp, om något saknas eller om något behöver formuleras om. Vissa kommuner har även fokuserat extra på husägarens egenkontroll och miljökontorets kommunikation.

  De miljökontor som tillsynat minireningsverk har utgått från samma utrustning som användes i tidigare LOVA-projekt om surrogatparametrar för att mäta ortofosfat och turbiditet, samt labbanalyser för att se undersöka samstämmighet. De miljökontor som tillsynat markbaserade anläggningar har fått prova på lite ny utrustning i form av rörkameror och planlaser.

  Totalt har projekten inneburit fler än 250 uppföljande besök på nyanlagda anläggningar, yngre än fem år. Gemensamma slutsatser från de tre omgångarna av LOVA-projekt:

  • Det finns alltid något som kan förbättras i den egna prövningsprocessen
  • Var noga med att få in allt underlag i ansökan
  • Uppföljande besök är bra – vänta inte med tillsynen
  • Få fastighetsägare har kunskap om sin anläggning
  • Använd den kunskap som finns och fråga om hjälp
  • Rätt utrustning förbättrar tillsynen

  VA-guiden har sammanfattat rapporten i artikeln Slutsatser och förbättringsområden efter uppföljning av nya små avlopp, 2019-2022

  Ladda ned rapporten från omgång 3

  Omgång 3, 2021-2022

  Umeå kommun, Vara kommun, Mölndal kommun och Kalmar kommun genomförde sina projekt under 2021 och 2022. Totalt besökte miljökontoren 20 markbaserade anläggningar, 35 förtillverkade markbäddar och 40 minireningsverk av sju olika modeller.

  Rapporten sammanfattar gemensamma slutsatser från alla 13 projekt och identifierar områden för förbättring i prövningsprocessen. Ladda ned rapporten från omgång 3

  Intervjuer med projektdeltagarna

  Omgång 2, 2020-2021

  Denna omgång bestod av LOVA-projekt från Södertälje kommun och Halmstad kommun. Projekten pågick under hösten 2020 och våren 2021. Totalt besökte miljökontoren 20 markbaserade anläggningar, 35 förtillverkade markbäddar och 40 minireningsverk av sju olika modeller.

  Ladda ned rapporten från omgång 2

  Projekten redovisade erfarenheter via ett öppet webbinarium den 7 oktober 2021, Uppföljande besök och utvärdering av tillstånd av små avlopp. VA-guidens referat från webbinariet

  Omgång 1, 2019-2020

  Denna omgång bestod av LOVA-projekt från Växjö, Lund, Helsingborg, Hässleholm, Falkenberg, Uddevalla och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Totalt besökte miljökontoren 75 markbaserade anläggningar och 60 minireningsverk av nio olika modeller.

  Läs mer och ladda ned rapporten från omgång 1

  VA-guidens referat från slutseminariet 16 juni 2020, omgång 1:
  Egenkontrollen av små avlopp i fokus på slutseminarium för LOVA-projekt

  VA-guidens intervju med Växjö om lärorik uppföljning av små avlopp

  Samverkan för bättre prövning och tillsyn

  Projekten bygger vidare på kunskap och erfarenheter från tidigare projekt apropå tillsyn av små avlopp. Se VA-guidens översikt

  Det var framförallt två utvecklingsprojekt som stod för inspirationen. Kungsbackas projekt om tillsynsmetoder och LOVA-projekten om surrogatparametrar.

  Projekten initierades av Avloppsguidens användarförening 2018. Föreningen anlitade Ecoloop för att ta fram en mall för att ansöka om LOVA-medel. Föreningen uppmanade alla miljökontor att använda mallen.

  Varje LOVA-projekt avsatte medel för projektsamordning vilket gjorde att de kommunala projekten kunde dra nytta av varandra. Ecoloop har samordnat och fungerat som brygga och länk mellan projekten. VA-guiden skapade en gemensam projektplats via Teams och har fungerat som kommunikationskanal.

  Inledningsvis deltog representanter för Avloppsguidens användarförenings styrelse som stöd.

  Tack!

  Inför tillsynsbesöken kontaktades respektive teknikleverantörer och på de första besöken fanns ofta servicetekniker med på plats för att visa anläggningarna. Detta var mycket värdefullt och uppskattat. Vi vill därför säga stort tack till alla som har ställt upp och visat och gått igenom sina anläggningar.

  Projektledningen tackar även alla som deltagit i projekten och de länsstyrelser som förmedlat LOVA-stöden.

  Kontakt

  Marie Albinsson vid Ecoloop har samordnat och stöttat de lokala LOVA-projekten. Kontakta Marie om du har frågor om projekten Marie Albinsson, 070-285 63 36, Ecoloop.