Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA 2019

  Avloppsguidens användarförening vill kvalitetssäkra tillståndsprocessen för små avlopp. Därför undersöker föreningen nu intresset för ett nytt gemensamt nationellt projekt. Här samlar vi information om projekten.

  Projektupplägget är tänkt att likna det som använts för projekt om surrogatparametrar under 2017-2108 – användarföreningen tillhandahåller en mall för LOVA-ansökan och intresserade kommuner använder mallen för att utforma sin egen ansökan om projektmedel till sin länsstyrelse. Beviljas LOVA-medel avsätts en del av dessa medel till en pott som bekostar en projektledare som handlas upp gemensamt. LOVA-medel kan ge 80% extern finansiering av projektet och kommuner kan medfinansiera med egen tid.

  Inskickade ansökningar

  Nu har både Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Arboga och Kungsörs kommuner) och Helsingborgs kommun skickat in ansökningar. Växjö kommun är på gång att skicka.

  Här kan du se deras ansökningar (kräver login)

  Kommuner som anmält intresse av att vara med i projektet:

  Alvesta
  Emmaboda
  Falkenberg
  Sollentuna
  Sundsvall
  Söderköping och Valdemarsvik
  Uddevalla
  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
  Växjö

  Kommuner som skickat in ansökan:

  Helsingborg
  Hässleholm
  Lund
  Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Arboga och Kungsör)

  Vill ni också vara med? Anmäl ert intresse till Mats Johansson, Ecoloop. Vi tycker det är bra om ni anmäler er så fort som möjligt, eller senast tre veckor innan sista LOVA-ansökningsdatum.
  Via denna sida når du din länsstyrelses sida om LOVA.

  Så här tänker vi oss processen:

  1. Pejla intresse – KLART, ca 15 förvaltningar har meddelat sitt intresse på förhand.
  2. Om tillräckligt många är intresserade tar föreningen fram en mall för ansökan och spikar upplägget mer i detalj – KLART
  3. Deltagande kommuner söker medel, med hjälp av mallen, från sin Länsstyrelse
  4. Besked om ansökan
  5. Eventuell justering av upplägg beroende på beskeden
  6. Eventuell projektstart

  Tankar om upplägget i de lokala projekten

  Innehåll i projektet skulle preliminärt vara att besöka runt 20 avloppsanläggningar som är yngre än 5 år, alla typer av tekniker. För att klara av att göra denna uppföljande kontroll behöver miljökontoren viss ny metodik med rökpatroner, klucklod, planlaser och ev provtagning utöver sedvanlig inspektionsutrustning som måttband, skruvmejlsar etc. Därefter granskas dokumentationen i utredningen, hur tillstånd med villkor utformats, hur de efterlevs, hur uppgifter i kontrollplaner stämmer med verkligheten.

  Projektet är inte i första hand tillsyn utan ett kunskapshöjande projekt eftersom det utförs på relativt nya anläggningar som annars inte skulle kontrolleras. Medel kan utöver gemensam projektledning behövas till material som inhyrning av mätinstrument och inköp av rökpatroner m.m. Detta plus viss arbetstid täcks förhoppningsvis av LOVA-stöd (upp till 80% av projektkostnaden).

  Läs mer, Vill du vara med och kvalitetssäkra tillståndsprocessen för små avlopp?

  Anmäl ditt intresse till VA-guiden

  Syftet med projektet är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen, att genom en internrevision på sig själv se hur prövningen gått till och vad resultatet blev. Utöver höjd kunskapsnivå bland inspektörer blir det dessutom en bra återkoppling till leverantörer och entreprenörer om vad de kan förbättra.

  Skicka e-post till Mats Johansson, Ecoloop.

  Mats JohanssonDu blir då inbjudan till en gemensam dropbox med underlagsmaterial, inkl ansökningsmall i redigerbart format. Dropbox-mappen kommer att fyllas ut med material allteftersom arbetet fortskrider. Beviljas LOVA-medel avses sedan projektet starta under andra halvåret 2019.