Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA

  Syftet med projekten är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen, att genom en internrevision av sig själva se hur prövningen gått till och vad resultatet blev. Utöver höjd kunskapsnivå bland inspektörer blir det dessutom en bra återkoppling till leverantörer och entreprenörer om vad de kan förbättra.

  Det finns mallar för LOVA-ansökan samt stöd och samordning med ansökan. Tanken är att flera kommuner söker och samverkar med varandra med hjälp av en övergripande projektsamordning som sköts av Ecoloop.

  Omgång 3, 2021-2022

  Umeå kommun, Vara kommun, Mölndal kommun och Kalmar kommun genomför sina projekt under 2021 och 2022. Projekten bygger vidare på kunskap och erfarenheter från de tidigare omgångarna. Ecoloop samordnar och stöttar med övergripande projektledning. VA-guiden fungerar som kommunikationskanal.

  Omgång 2, 2020-2021

  Denna omgång bestod av LOVA-projekt från Södertälje kommun och Halmstad kommun. Projekten pågick under hösten 2020 och våren 2021. Projekten redovisade erfarenheter via ett  öppet webbinarium den 7 oktober 2021. VA-guidens referat från webbinariet: Uppföljande besök och utvärdering av tillstånd av små avlopp

  Rapporten från omgång 2 hittar du i högerspalten på denna sida.

  Omgång 1, 2019-2020

  För er som inte känner till projekten är det långa namnet, Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd.

  VA-guidens referat från slutseminariet 16 juni 2020, omgång 1:
  Egenkontrollen av små avlopp i fokus på slutseminarium för LOVA-projekt

  Rapporten från omgång 1 hittar du i högerspalten på denna sida.

  Under hösten 2019 och våren 2020 besökte respektive deltagande kommun ca 20 anläggningar var. Besöken har genomförts utifrån gemensamma checklistor och rutiner. Alla uppgifter för fältbesöken har därefter sammanställts i en rapporteringsfil. De tre Skånekommunerna fokuserade på minireningsverk och resterande kommuner tittade på markbaserade anläggningar.

  De sju kommunerna som fick LOVA-bidrag i första omgången:

  • Växjö,
  • Lund,
  • Helsingborg,
  • Hässleholm,
  • Falkenberg,
  • Uddevalla,
  • Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

  Den andra av projektens tre träffar genomfördes i början av december i Falkenberg och där diskuterades erfarenheterna från de första besöken samt förbättringsförslag inför den andra omgången av besök som kommer att ske under våren.

  Minireningsverk och markbaserade anläggningar

  Kommunerna som tittar på minireningsverk använder utöver den okulära kontrollen och labbanalyser samma utrustning som användes i tidigare LOVA-projekt om surrogatparametrar för att mäta ortofosfat och turbiditet. De kommuner som tittar på markbaserade anläggningar har fått prova på lite ny utrustning i form av rörkameror och planlaser. Hur den nya typen av utrustning ska användas fick deltagarna testa i fält på projektets första träff som genomfördes i Hässleholm i september.

  De sju projekten koordinerades i ett övergripande projekt som ledds av Stefan Engblom och Marie Albinsson vid Ecoloop. VA-guiden skapade en projektplats i Teams där alla dokument och filer kunde delas och representanter för Avloppsguidens användarförenings styrelse deltog och stöttade projektet kontinuerligt.

  VA-guidens intervju med Växjö om lärorik uppföljning av små avlopp

  Istället för e-post till alla i projektet sker utbytet i olika kanaler inom Teams. Exempel från gruppen som fokuserar på markbaserade anläggningar.

  Uppföljning av nya anläggningar ledde till projekt om prövningsprocessen

  Bakgrunden till projektidén kommer från två utvecklingsprojekt, dels ett som Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun som med hjälp av LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Halland genomförde under 2016-2017 för att testa nya metoder för att följa upp små markbaserade avloppsanläggningar (pdf) och dels från LOVA-projekten Surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion (pdf) som genomfördes under 2017-2018 av tio kommuner.

  De pågående projekten om kvalitetssäkring har flera syften, ett av syftena är att deltagande kommuner ska utvärdera sina egna tillståndsprocesser och fundera över vad som kan förbättras. En praktiskt tillämplig av detta är hur villkor har formulerats och om dom går att följa upp i praktiken.

  Ett annat syfte är att utföra tillsyn på relativt nyanlagda anläggningar, för att se hur dom fungerar och om det inte är så, ge fastighetsägaren en chans att få sina anläggningar åtgärdade när det fortfarande finns garantier.

  Projekten initierades av Avloppsguidens användarförening 2018.

  Aktuellt

  Workshop 3 (omgång 3)

  Tid: prel 28-29 september 2022 i Göteborg
  Kontakt: Marie Albinsson

  Rapport från omgång 2 (2021)

  Slutrapport från andra omgången av projekten. Rapporten: Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd, Halmstad och Södertälje kommun

  Rapport från omgång 1 (2020)

  Första omgången av projekten rapporteras. Det övergripande projektet sammanfattar och ger en bra bild av vad som gjorts i projekten. Rapporten: Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd

  Samordning av de lokala projekten

  Marie Albinsson vid Ecoloop stöttar de lokala LOVA-projekten och fungerar som brygga mellan den tidigare omgångarna av projekten. Projekten delar tankar och underlag via en grupp i VA-guidens Teams.

  Om du har frågor om projekten kan du kontakta Marie Albinsson, 070-285 63 36, Ecoloop.