Kalmars LOVA-projekt fokuserade på avstånd till grundvatten

Inom sitt LOVA-projekt gjorde Kalmar kommun uppföljande besök på relativt nyanlagda markbaserade anläggningar, varav merparten var infiltrationer. De tog hjälp av bland annat rörkamera, planlaser och klucklod och såg att flera anläggningar låg för nära grundvattnet. Resultatet av projektet har gjort att de kommer att ha med uppföljande besök som en del av tillståndsprocessen framöver.

Artikeln är skriven av Marie Albinsson, Ecoloop.

Hej Line Nilsson och Natalie Ljungqvist, ni är miljöinspektörer och har drivit projektet Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd i Kalmar kommun. Vi vill gärna höra om era erfarenheter från projektet.

Natalie Ljungkvist med rörkamera.

Kan ni kort sammanfatta vad ni har gjort i ert projekt?

I projektet har vi genomfört 20 stycken uppföljande besök där det var en blandning av infiltrationer, kompaktinfiltrationer (biomoduler) och markbäddar. Anläggningarna som vi besökte har varit i drift mellan 1 och 2 år.

Innan vi åkte ut gick vi igenom alla tillstånd och villkor för anläggningarna. Vi bokade besök med fastighetsägarna och det fanns ett stort intresse från deras sida att vara med.

När vi sedan besökte anläggningarna kontrollerade vi om det var möjligt att följa upp alla villkor och även om det var något villkor som saknades och borde ha varit med.

Ni hade även med er lite ny utrustning när ni genomförde de uppföljande besöken, vad var det och hur tyckte ni att det fungerade?

Vi hade med oss rökpatroner, rörkamera, planlaser och klucklod. Det var ingenting som vi använt oss av tidigare och det var bra att få testa.

Sedan ett par år tillbaka har vi ställt krav på grundvattenrör och för att mäta nivåerna i dessa använde vi klucklod och mätte in nivåskillnaderna med planlasern.

Rökpatroner använde vi men ibland var det svårt att se röken och ibland såg vi ingenting alls, vi testade även olika färger eftersom det var svårt att se den vita röken mot en molnig himmel.

Men det vi hade mest nytta av var rörkameran.

Rörkamera är det säkert många som är nyfikna på, hur tyckte ni att det fungerade?

Vi tyckte att den fungerade bra och gav oss mer information om anläggningen som vi inte skulle ha haft utan kameran.

Ibland kunde det vara lite vatten och slam i änden på infiltrationen men med rörkameran kunde vi se att resten av infiltrationen såg fin ut.

Det var även väldigt pedagogiskt att ha kameran och visa för fastighetsägaren. Vi kunde exempelvis se att det hade börjat växa in rötter och då förstod fastighetsägaren att det är viktigt att hålla efter växtlighet kring infiltrationen.

Upptäckte ni några brister när ni var ute?

Line Nilsson förbereder för kontroll med rörkamera.

Ja, tyvärr hittade vi fler anläggningar som ligger för nära grundvatten, en anläggning låg t.o.m. i vatten.

Det var sämre än vi hade väntat oss men det visade i alla fall tydligt att det här är något som vi behöver jobba med att förbättra.

Vi upptäckte även att flera anläggningar hade backspolningsvatten från vattenrening påkopplat. En bädd hade även mycket vegetation.

Vad kommer ni göra för förändringar efter projektet?

Uppföljande besök, vi kommer att lägga in det som en del av tillståndsprocessen, för att klara det kommer vi höja avgiften till 10 timmar men efter att ha upptäckt vilka fel det kan vara på nyanlagda avlopp så tycker vi ändå att det är värt det.

Detta blir även ett bra tillfälle att gå igenom egenkontrollen med fastighetsägarna för det var väldigt få fastighetsägare som hade koll på vad som är deras ansvar. Många hade uppfattningen att dom köpt en ”färdig anläggning” och att deras ansvar även slutade där.

Vi behöver även ha tydligare information till sökande, hur prövningen går till, vad förväntas av sökande och vad kan sökande förvänta sig av oss.

Fler frågor behöver redas ut under prövningen, till exempel om det finns vattenfilter som backspolas och vart det vattnet leds och om det finns luftning över nock.

Har ni även några exempel på villkor som ni ska lägga till, ta bort eller ändra?

Ingen växtlighet på anläggningen ska vi lägga till som villkor.

Vi ska även anpassa utförandeintyget med kontrollpunkter som är relevanta för den specifika anläggningen, så blir det enklare för entreprenören och fastighetsägaren att fylla i rätt uppgifter.

Till sist, har ni något medskick eller tips till andra kommuner?

Det är viktigt att reda ut så många frågeställningar som möjligt under prövningen och inte ”överraska” fastighetsägaren med ett tillstånd med krav som inte har nämnts tidigare under prövningen.

För att fastighetsägaren ska ta till sig vad som står i tillståndet behöver hen förstå att vi ställer kraven för att avloppsanläggningen ska fungera bra och hålla länge.

Ställ krav på grundvattenrör! Det behövs för att kunna kontrollera avståndet till grundvatten. Det är varken dyrt eller komplicerat att sätta ner ett grundvattenrör, det finns bra instruktioner att hämta från HaVs vägledning om prövning.

Se även till att ha räknat ut högsta grundvattennivån med hjälp av länsstyrelsens GIS-stöd och att få in en profilritning från den sökande för att veta om de kommer klara grundvattennivåerna eller inte.

Kontakt

Line Nilsson
Miljöskydd, Kalmar kommun
[email protected]