Expertpanelen

Fråga experten är en viktig del av VA-guidens stöd till dig som arbetar med va-planering. Du som arbetar vid en förvaltning som betalar årsavgift för medlemsskap på va-planeringssidorna kan ställa frågor till panelen via formuläret Ställ din fråga. Redaktionen gör frågan anonym och fördelar den till lämplig expert. Svaret stäms av och publiceras sedan bland expertsvaren

Här presenterar vi de experter vi vanligen vänder oss till med frågor. Klicka på bilden för mer information om respektive expert.

Senior miljö- och hållbarhetskonsult
WSP Environmental AB
Civilingenjör inom väg och vatten
Urban Water Management
Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB
Konsult inom VA-planering
Tyréns AB
Systemekolog, Fil Mag
Ecoloop AB