Start Taggar Formas

Tagg: Formas

Första utlysningen för Water Wise Societies är öppen

Den första utlysningen för Water Wise Societies öppnade igår den 15 maj. Water Wise Societies är det stora strategiska innovationsprogrammet som har missionen, Hållbart...

Projektet room4water skapar utrymme för vatten

Projektet room4water ska under tre års tid undersöka hur man kan hantera klimatrisker som uppstår längs vattendrag i samband med stora nederbördsmängder. Målet är...

Water Wise Societies har målet hållbart vatten för alla 2050

Igår var det invigning av Water Wise Societies som är ett av fem Impact innovation program för hållbar omställning. Bakom satsningen står Formas, Vinnova...

Äntligen görs en storsatsning på vattenområdet

Nu har de fem första programmen inom Impact Innovation blivit beviljade finansiering. WAVE är ett av programmen vars mål är hållbart vatten för alla...

Formas panelsamtal om små avlopp och markretention

Den 14 september höll Formas ett frukostseminarium på temat Utsläpp från enskilda avlopp – hur stort är problemet? Du kan se inspelningen i efterhand....

Hur stort är problemet med små avlopp? Avloppsfrukost 14 september

Formas bjuder in till frukostseminarium i Stockholm på ämnet Utsläpp från enskilda avlopp – hur stort är problemet? Du kan anmäla dig till frukostmingel...

Markretention av fosfor från enskilda avlopp – ny rapport från Formas

Formas har på uppdrag av Rådet för evidensbaserad miljöanalys gjort en sammanställning av den forskning som finns om markretention av fosfor från enskilda avlopp....

Bör vi investera i avancerad avloppsrening för att skydda vattenlevande organismer?

Formas har gjort en systematisk översikt av vetenskapliga artiklar för att undersöka hur svenskt kommunalt avloppsvatten påverkar vattenlevande organismer. Resultatet är tänkt att användas...

Senaste artiklarna