Start Dagvatten

Dagvatten

Ny modell kvantifierar risker för översvämningar på lokal nivå

Forskare vid Lunds tekniska universitet har utvecklat en ny metod som på lokal nivå kan kvantifiera riskerna för fluviala, pluviala och kustnära översvämningar. Metoden...

Ny exempelsamling för hydromorfologiska åtgärder i Fyrisån

Vilka åtgärder finns att tillgå när målet är att förbättra den hydromorfologiska statusen i ett stadsnära vattendrag som Fyrisån i Uppsala? Den frågan besvaras...

Vetenskapsradion om att Tokyos enorma skyfallstunnlar inte längre räcker till

Det pågår ett skifte i japansk syn på hur översvämningar ska hanteras. I Tokyo räcker inte längre tekniska lösningar som skyfallstunnlar och vallar för...

Tillsynsvägledning om fordonstvättar från Naturvårdverket

Sedan februari 2024 finns en ny tillsynsvägledning från Naturvårdsverket om fordonstvättar. Den riktar sig till tillsynsmyndigheter som har tillsynen av fordonstvättar. Vägledningen listar bland annat...

Sundsvalls kommun satsar på samordnare för bättre dagvatten- och skyfallshantering

I Sundsvalls kommun har Linnéa Mothander påbörjat sin nya roll som VA- och dagvattensamordnare, en roll framtagen som en del av forskningsprojektet SODA. Tanken...

Vad vill du se på VAK 2025 i Uppsala?

Förberedelserna för VAK 2025 i Uppsala pågår för fullt. Var med och påverka innehållet i konferensen. Skicka gärna in dina tips och förslag på...

Svenska villaägare drabbade av naturskador för 3,3 miljarder kronor

Enligt en ny sammanställning av naturskador de senaste fem åren har 50 000 villor i Sverige drabbats av så pass allvarliga naturskador att villaägare...

Pedagogiskt om torvmarker, klimat och återvätning

Vad avgör egentligen hur mycket växthusgaser som släpps ut från dikade torvmarker, och på vilka platser lämpar sig återvätning bäst ur klimatskäl? Det är...

Finns det någon praxis vad gäller nivå i recipienten som dagvattensystemet ska utformas efter?

Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl, besvarar ett antal följdfrågor på ett tidigare svar om VA-huvudmannens ansvar när vatten från recipient orsakar översvämningsskada genom att tryckas...

Förelägga kommunen att ta fram plan för dagvatten i befintlig bebyggelse utifrån etappmål?

Kan miljökontoret som tillsynsmyndighet förelägga kommunen som fastighetsägare att ta fram en kartläggning och handlingsplan för dagvatten i befintlig bebyggelse, utifrån regeringens etappmål för...

Senaste artiklarna