Start Dagvatten

Dagvatten

13 september, Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet – webbinarium

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. Ett första steg på vägen är att skaffa sig kunskap om belastningen på respektive vattenförekomst....

Tätning av bäck i Uppsala ska hindra läckage av dagvattenföroreningar till grundvattnet

Just nu pågår arbete med att bredda och täta en bäck i området Ruddamms- och Geijersdalen i Uppsala, en bäck som avleder stora volymer...

Möjlighet att söka bidrag för naturolyckor

Nu finns möjlighet för kommuner att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden så som översvämning. Sista ansökningsdag är 1...

Dagvattenhantering för byggherrar

Ystad kommun har tagit fram en skrift med tips och råd om dagvattenhantering riktad till byggherrar. Skriften omfattar bland annat information om ansvarsdragning mellan...

Flödet av mikroplaster i urbana vatten

I det treåriga projektet FanpLESStic-Sea har forskare från länder runtom Östersjön samarbetat för att öka kunskapen om mikroplast och dess spridningsvägar. I ett av...

Inlägg på Dagvattenlistan – sammanställning 1

Här sammanställs de inlägg som hitintills kommit ut på Dagvattenlistan i diskussioner sedan listan startades. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av...

29 september, Markavvattningsföretag i planprocessen – webbutbildning

VA-guiden anordnar under hösten en utbildning om hur markavvattningsföretag ska hanteras i planprocessen. Lär dig mer om bland annat lagstiftning, dimensionering och skötselansvar när...

VAK i Helsingborg 15–16 mars 2023

De senaste två åren har vi haft förmånen att få genomföra två fantastiskt lärorika konferenser i digital tappning. Till 2023 är det dock väldigt...

25 augusti, Lagändringar och konsekvenser för Vägar till hållbara vattentjänster – webbinarium

VA-guiden välkomnar dig till ett fördjupande juridiskt webbinarium om de föreslagna lagändringarna från propositionen Vägar till hållbara vattentjänster. Propositionen kommer behandlas och beslutas i...

31 maj, Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten – webbinarium

VA-guiden bjuder, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om hur man utifrån regeringens etappmål för dagvatten kan ta fram dagvattenplaner för att...

Senaste artiklarna