Start Dagvatten

Dagvatten

Redaktören rekommenderar #4 dagvatten: En inblick i VA-Sverige

I den fjärde delen av sommarens inläggsserie Redaktören rekommenderar har jag samlat några av de intervjuer och reportage med dagvattenfokus som VA-guiden gjort under året.  Tanken...

Redaktören rekommenderar #3 dagvatten: VA-podden

Under våren 2019 spelades de första avsnitten av VA-guidens podcast in. Podden, som vi valt att kalla för VA-podden är också vad du hittar...

Redaktören rekommenderar #2 dagvatten: Behovet av en förändrad dagvattenlagstiftning

I den andra delen av inläggsserien Redaktören rekommenderar hittar du ett urval av inlägg där den snåriga dagvattenjuridiken står i centrum. Perfekt för den...

Redaktören rekommenderar #1 dagvatten: Sök och du skall finna

Är den av dem som håller ställningarna på din arbetsplats i sommar? Varje tisdag och torsdag till den 5 augusti lägger vi ut ett...

Klimatspår

Klimatspår är en ny programserie från Sveriges Radio där olika effekter av klimatförändringar i Sverige diskuteras. I det första avsnittet är ämnet ett varmare...

Nacka kommun satsar på dagvattenrening

Nacka kommun och Nacka vatten och avfall har erhållit nära 13 miljoner i bidrag av Naturvårdsverket, pengar som ska användas till åtgärder för att...

Samverkan för hållbar klimatanpassning

Forskare vid Lunds universitet har tagit fram ett antal guider och verktyg för att stödja samverkan och medborgardeltagande i kommuners klimatanpassningsarbete. Klimatanpassning innebär att planera...

Klimatförändringarnas lokala effekter

En ny rapport beskriver hur den globala uppvärmningen kan komma att påverka tre svenska kommuner. En av kommunerna, Malmö kan få stora delar av...

Ny mjukvara ska ge kommuner bättre koll på kusterosion

I en avhandling från Lunds universitet presenteras en modell som gör det möjligt att beräkna de framtida konsekvenserna av kustöversvämning och erosion för olika...

Bidrag till insatser för minskad spridning av mikroplast och andra föroreningar i dagvatten

Naturvårdsverket har fattat beslut om vilka sökanden som beviljas 2019 års bidrag för att minska spridningen av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar...

Senaste artiklarna