Start Dagvatten

Dagvatten

Hur ska kostnaderna för dagvattenanläggningar på allmän platsmark fördelas?

Hur ska kostnadsfördelningen ske mellan VA-kollektivet och huvudman för allmän plats när man passar på att göra dagvattenåtgärder på allmän platsmark? Agnes Larfeldt, Agnes...

Mindre pengar till klimatanpassningsåtgärder kommande år

De kommande åren kommer det att finnas mindre pengar för kommunerna att söka till åtgärder som ska förebygga översvämningar och andra naturolyckor. Regeringens budgetproposition...
fuktskada

Ska vi ta hänsyn till risk för fuktskada på huset vid prövning av avloppstillstånd?

Fråga: Vi har fått en ansökan om gemensam avloppsanläggning, fastigheten är ganska liten och fastighetsägaren ville helst lägga biomodul i trädgården mellan huset och...

Ansvaret för smältvatten från snöupplag på informell parkeringsplats?

Vem har ansvaret för avrinningen från en informell parkeringsplats som vintertid används som snöupplag? Jonas Christensen, jurist vid Ekolagen Miljöjuridik, svarar. FRÅGA Problemet är att en...

Vilka krav på dagvatten kan ställas via markanvisningsavtal?

Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik, besvarar fyra delfrågor om möjligheterna att ställa krav på fördröjning via markanvisningsavtal, bl a vad gäller nivån på...

Myggor i dagvattenanläggningar – ett stort problem?

De flesta som hör ordet ”myggor” tänker nog på ett ihärdigt surrande eller på kliande myggbett. När det blir allt vanligare att rena och...

8-9 december, Dagvatten med tillsynsinriktning – Webbutbildning

VA-guiden erbjuder under hösten 2020 en tvådagars webbutbildning om dagvatten med tillsynsinriktning. Under kursen går vi igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL...

En egen dag för dagvattnet

Den 24 september firades för första gången dagvattnets dag. En återkommande företeelse enligt initiativtagaren Nina Steiner, kommunikatör på VA SYD.  Alla med intresse för dagvatten...

Lokala åtgärdsprogram och MKN – Dokumentation från webbinarium 25 september

Den 25 september genomförde VA-guiden, i samarbete med WRS, ett webbinarium om lokala åtgärdsprogram och MKN. Här kan du som medlem ta del av...

Vem har ansvaret för skelettjordarna på allmän platsmark?

Vem har ansvaret för anläggande och underhåll av skelettjordar på allmän platsmark och som ligger inom ett verksamhetsområde för dagvatten? Agnes Larfeldt, miljörättsadvokat vid...

Senaste artiklarna