Start Dagvatten

Dagvatten

Vad vill du se och höra på Vatten Avlopp Kretslopp 2022?

Vad vill du se och höra mer av på Vatten Avlopp Kretslopp? Tipsa oss och var med och forma innehållet i nästa års konferens. Den...

7-8 december, Dagvattenhantering på bjälklag – webbutbildning

Under VA-guidens utbildning om dagvattenhantering på bjälklag får du lära dig mer om hur gröna tak och gårdar kan utformas för att både gynna...

Fem behov för kommunernas klimatanpassning

Alla kommuner måste fatta beslut om att avsätta tid och resurser för ett systematiskt klimatanpassningsarbete. Det skriver Hanna Matschke Ekholm, IVL Svenska Miljöinstitutet och...

Möjliga lösningar för kommunerna att hantera dagvatten

Den 2-3 juni 2021 anordnade Boverket en digital workshop om klimatanpassning för den byggda miljön. Gilbert Nordenswan, chefsjurist på Svenskt Vatten, var en av...

24 september – dagvattnets dag

Årets viktigaste dag (för den dagvattenintresserade) närmar sig. För andra året i följd är det dags att uppmärksamma dagvattnets betydelse som resurs och potentiellt...

Ny dagvattenstrategi i Trollhättan

Trollhättans nya dagvattenstrategi syftar till att förtydliga hur kommunen ska arbeta för att hantera dagvatten på ett säkert och miljöanpassat sätt, samtidigt som hänsyn...

IVA:s syntesrapport för projektet – Agenda för hållbar vattenförsörjning

Idag den 8 september presenterade Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) under ett webbinarium sin syntesrapport till det stora projektet om Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent...

Osäkerhetszoner vid vattendrag som stöd i stadsplanering

Ett nytt modelleringsverktyg ska bidra till att förbättra planeringen av byggnation längs med vattendrag. Modellen genererar så kallade osäkerhetszoner, som i sin tur kan...

Webbinarium om våtmarkers bidrag till grön infrastruktur

Den 6 september anordnar Naturvårdsverket ett kostnadsfritt webbinarium om hur våtmarker kan bidra till den gröna infrastrukturen. För den våtmarksintresserade finns nu chansen att lära...

Försäkringsskyddet mot översvämningsskador idag och i framtiden

Enligt försäkringsbranschen finns det idag ett relativt bra försäkringsskydd mot översvämningsrelaterade skador. Det är dock sannolikt att klimatförändringarna i framtiden kommer att göra det...

Senaste artiklarna