Start Dagvatten

Dagvatten

Årets biltvättarkommun 2018

Branschorganisationen Svensk bensinhandel har inom ramen för projektet Hållbar biltvätt utsett "Årets biltvättkommun 2018".Utmärkelsen delas ut med syfte att lyfta fram och uppmärksamma kommuner...

Lösenordsskyddad: Kurswebb – Juridik och teknik för dagvatten, 19 november i Tällberg

Här hittar du åhörarkopior till utbildningen Juridik och teknik för dagvatten den 19 november i Tällberg.Åhörarkopiorna är upplagda med 4 bilder per sida och...

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall

En vägledning med rekommendationer för hur kommuner kan hantera risken för översvämning till följd av skyfall. Länsstyrelserna i Stockholms län och i Västra Götalands län...

Gävle kommuns nya dagvattenpolicy – Intervju med VA-strateg Anna Nettelbladt

Gävle kommun har lång erfarenhet av att arbeta med dagvattenfrågor. Nu har kommunen valt att uppdatera sin dagvattenpolicy från 2004. VA-guiden kontaktade projektledaren Anna...

Remissvaren – Vägar till hållbara vattentjänster

Remisstiden för betänkandet SOU 2018:34, Vägar till hållbara vattentjänster är slut. På regeringens hemsida kan du ta del av alla de 93 st yttrandena...

Val av fraktion och mäktighet för parkeringsyta? – Nytt expertsvar

VA-guidens dagvattenexpert Jonas Andersson, WRS svarar tillsammans med gästexpert Per Murén, Senior advisor på NCC Industry AB, på frågor som handlar om att välja...

Vem förtjänar Avlopp & Kretsloppspriset 2019?

Vet du någon som bidragit till utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort...

Minskad översvämningsrisk tack vare skyfallskartering

Översvämning till följd av skyfall kan påverka samhällsfunktioner och resultera i stora kostnader. I syfte att minska riskerna vid översvämning har två kommuner utfört...

Växtbäddsrenovering i Trollhättan

Trollhättans stad har utfört växtbäddsrenovering för ett antal träd i staden. Syftet är att ge rotsystemet mer utrymme och öka syre- och näringstillförseln.Så här...

Forum för kemikaliesmart byggande – tema dagvatten

I ett seminarium riktat till intresserade av hållbart byggande diskuteras bl a hur valet av byggmaterial påverkar föroreningsinnehållet i dagvatten. I seminariet, arrangerat av Stockholms...

Senaste artiklarna