Start Dagvatten

Dagvatten

27-28 oktober, Dagvatten med tillsynsinriktning – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till ett nytt utbildningstillfälle om dagvatten med tillsynsinriktning. Under utbildningen får deltagarna höra vår uppskattade och rutinerade föreläsarduo beståendes av Jonas...

Smältvatten till golvbrunn i garage – är det dagvatten eller BDT-vatten?

FRÅGA Vi funderar på det här med golvbrunnar för smältvatten som finns i många garage. Vi avråder alltid från att bygga sådana, men bedömer inte...

Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

I en ny rapport redovisas de områden i Sverige med särskilt stor risk för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämning tillsammans med förslag på...

Dimensionering av biofilter och regnbäddar för dagvattenrening

I en rapport om biofilter presenteras en dimensioneringsmetodik där anläggningens ytbehov relateras till hur stor andel av årsavrinningen som ska renas och till anläggningsspecifika...

Vad kostar ett hål i gatan?

Tänk att du promenerar på vägen till mataffären. Du passerar ett uppgrävt område med blottlagda brunnar och ledningar och tänker grävde dom inte här...

Vägledning till klimatanpassning för offentliga fastigheter

Samarbetsfonden Offentliga fastigheter har tagit fram en rapport som ska ge vägledning i arbetet med klimatanpassning. Målgruppen är beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar i...

Test av genomsläpplighet i olika regnbäddsmaterial

Genomsläppligheten i en regnbädd är viktigt då det avgör hur snabbt anläggningen kommer att tömmas på vatten och bli tillgänglig för nästa nederbördstillfälle. I...

Dom i MÖD avseende slutliga villkor för utsläpp av lak- och dagvatten från avfallsanläggning

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat dom gällande villkor för utsläpp av lak- och dagvatten från en avfallsanläggning. Domstolen anser inte att de villkor som...

22 juni, Slutseminarium i DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån

Den 22 juni är det dags för slutseminarium i projektet DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie...

VA-podden #18 – Anna Bohman, Martin Karlson och Erik Glaas om Visual Water

I det artonde avsnittet av VA-guidens podcast intervjuas Linköpingsforskarna Anna Bohman, Martin Karlson och Erik Glaas om projektet och visualiseringsplattformen Visual Water.  Visual Water syftar...

Senaste artiklarna