Start Dagvatten

Dagvatten

Nu finns bidrag att söka för åtgärder mot föroreningar i dagvatten

Nu har Naturvårdsverket öppnat ansökan för att söka bidrag till åtgärder som syftar till att minska föroreningar och mikroplaster i dagvatten. Bidraget omfattar totalt 25...

Dagvattenpark i Enköping uppnår inte tillräcklig rening

Provtagningar av utgående vatten visar att Paddeborgsparken i Enköping inte renar dagvatten tillräckligt. Nu ska parken byggas om för att åstadkomma en lägre vattenhastighet...

Upplands-Bro kommun provtar dammsediment

VA-guiden följde i början av maj med va-ingenjören Sarah Nilsson på Upplands-Bro kommun för provtagning av sediment i fem av kommunens dagvattendammar. Provtagningen är...

En tillbakablick på Vatten Avlopp Kretslopp – Några guldkorn från 2018

Det har gått en tid sen VA-guidens årliga konferens Vatten Avlopp Kretslopp ägde rum i Gävle. Vad är ditt bästa minne från konferensen? VA-guiden...

Torrdammar ska förhindra översvämningar i Karlskoga

I tre år har villaägare i delar av Karlskoga fått sina källare översvämmade vid skyfall till följd av ett överbelastat kombinerat ledningssystem. Nu ska...

Satsar på ny teknik för att förutse skyfall – reportage om VA SYD:s väderradar

Klimatförändringar väntas i framtiden ge kraftigare och mer frekvent förekommande skyfall. Med syftet att bättre kunna förutse skyfallen och förebygga översvämningsskador deltar VA SYD...

Fåtal platser kvar till VA-guidens utbildning i juridik och teknik för dagvatten 8 maj!

Är du ny i dagvattenbranschen eller mer erfaren och i behov av att fräscha upp kunskaperna om juridik och teknik kopplat till dagvatten? Då...

Rapporter om översvämning till följd av vårfloden

Under helgen har det inkommit ett flertal rapporter om pågående eller stundande översvämningar i vårflodens spår. VA-guiden har här samlat ett urval av översvämningsrelaterade...

Underhållstips och juridisk reglering för diken i odlingslandskap

Diken fyller en viktig funktion för att skapa bra förutsättningar för odling, som värdefull biotop och för att transportera bort dagvatten från bebyggelse och...
video

Stora Biltvättarhelgen 21-22 april

Nu i helgen är det den stora biltvättarhelgen. Passa på att tvätta din bil i en biltvätt istället för på gatan.  Svenskt Vattens initiativ Biltvättarhelgen...

Senaste artiklarna