Start Dagvatten

Dagvatten

Den 2 mars ska äntligen Vägar till hållbara vattentjänster upp i riksdagen

Nu har vi sent omsider fått meddelat ett datum för när propositionen Vägar till hållbara vattentjänster ska upp i riksdagen. Ringa in den 2...

Utvärdering av biofilter vid HSB Living Lab

Två biofilter har under fyra år stått i centrum i ett forskningsprojekt i Göteborg. I projektets slutrapport sammanfattas råd och erfarenheter från anläggningarna vad...

Sista dagarna att anmäla sig till vår VA-juridikutbildning den 14 januari

Tisdag den 12 januari är sista chansen för att anmäla sig till VA-guidens utbildning, Grundläggande VA-juridik i kommunal VA-planering som genomförs på webben torsdag...

Översvämningsskyddet i Arvika aktiverat

Arvika kommun firade in det nya året med att aktivera sitt nybyggda översvämningsskydd mellan Kyrkoviken och Glafsfjorden. Anledningen är kraftigt regnande som resulterat i...

Studie ger ökad förståelse för provtagning av föroreningar i urban snö

I en avhandling från Luleå tekniska universitet har syftet varit att öka förståelsen för föroreningar i urban snö för att kunna bidra till en...

Sista chansen – tyck till om klassning och bedömning av dagvattanläggningar

Du har väl inte missat att du kan göra din röst hörd om hur prefabricerade dagvattenanläggningar bäst bör bedömas och klassas? Ta chansen att...

Dag- och avloppsvatten betydande transportväg av mikroplast till Östersjön

Enligt en studie av IVL Svenska Miljöinstitutet kommer över hälften av mikroplasten som finns i Östersjön från dag- och avloppsvatten. För att undvika långsiktiga...

Metod för behovsbedömning av verksamhetsområde för dagvatten

Under hösten 2020 har VA-bolaget VIVAB låtit utveckla en modell och en arbetsprocess för att bedöma vilka områden som ska ingå i verksamhetsområde för...

Ett nedslag i VA-Sverige – dagvattenutmaningar i Arboga kommun

Sverige är ett avlångt land, där hanteringen av dagvatten kan innebära både små och stora utmaningar. VA-guiden ställde några frågor till Philip Karlsson, VA-ingenjör...

Åsikter från branschen efterfrågas när standard för prefabricerade dagvattenanläggningar tas fram

Just nu pågår två RISE-ledda projekt med fokus på prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar. Läs projektledarnas egna ord om bland annat varför det är viktigt...

Senaste artiklarna