Användarföreningen är en ideell förening som består av de kommunala miljökontor och miljöförbund som använder VA-guidens tjänst små avlopp samt avloppsguiden.se.

Förening består av ca 200 miljökontor och miljöförbund vilket omfattar ca 240 av landets kommuner. Användarföreningen samlar därmed en mycket stor andel av Sveriges prövnings- och tillsynsmyndigheter med avseende på små avlopp.

Föreningen verkar för att underlätta handläggningen av ärenden som rör små avlopp:

 • Pådrivande arbete gentemot nationella aktörer inom området små avlopp.
 • Projekt för att till exempel utveckla tillsynsmetodik
 • Nätverksträffar och webbinarier
 • Enkäter för att synliggöra miljökontorens arbetssätt
 • Medverkan i referensgrupper

Användarföreningens styrelse initierar exempelvis kommunöverskridande LOVA-projekt, fungerar som en informationskälla men den främsta funktionen är att vara en samlande kanal till och från kommunernas miljöinspektörer. Vi ger även vägledning och stöd för utveckling av tjänsten  VA-guiden små avlopp och avloppsguiden.se.

Inriktning 2023-2024

 • Erbjuda stöd till länsstyrelser och miljösamverkan för bra länsträffar om små avlopp
 • Webbinarier om angelägna frågor.
 • Skrivelser till utvalda aktörer för att uppmärksamma frågor som kan underlätta handläggningen.

Vilka kan vara medlemmar och hur går det till?

Föreningen är öppen för alla kommunala förvaltningar som betalar årsavgift för tjänsten VA-guiden små avlopp. Det är alltså miljöförvaltningen som räknas som medlem. Genom att betala årsavgiften för VA-guiden små avlopp förs medlemsavgiften på 500 kronor över till användarföreningen.

VA-guiden stöttar föreningen som sekretariat med att föra protokoll och andra administrativa sysslor.

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen via denna adress, [email protected]
Eller via VA-guiden som stöttar föreningen som sekretariat.

Valberedningen

Kontakta gärna Ida Lindvall (Örebro kommun) om du är intresserad, har frågor eller eller vill nominera någon.

Styrelsen 2023-2024

Användarföreningens styrelse består av företrädare från flera miljökontor och miljöförbund och har arbetat med tillsyn och prövning av små avlopp i många år.

Bibiam Andrea Reyes
Kassör
Miljöenheten för Sotenäs, Lysekil och Munkedal
Bibiam Andrea berättade att hon arbetat med miljö- och hälsoskydd sedan 2016 och att handläggning av ärenden om små avlopp blivit en naturlig del.
Andreas Andersson
Ledamot
Osby kommun
”Jag har arbetat i Alvesta sen 2009 och då främst med små avlopp. Arbetet i Alvesta har bestått i att få grepp om alla avlopp i kommunen genom att arbeta målmedvetet och långsiktigt.” Under våren 2022 växlar Andreas över till arbete med de små avloppen i Osby kommun. Kommentar från VA-guiden: Andreas tilldelades VA-guidens utmärkelse som årets avloppshjälte 2021 för sitt långvariga engagemang i kommunens arbete och kreativa skrivande om avloppsinspektörens vardag samt stöd till kollegor, samt kollegorna i grannkommunerna.
Annelie Lindgren
Ledamot
Kungsbacka kommun
”Jag har jobbat i Kungsbacka sedan 2010 och främst med små avlopp men även annat inom hälsoskydd. Innan dess arbetade jag i Ulricehamn och Kristinehamn. Jag har deltagit i förvaltningens utvecklingsarbete med kopplingar till GIS-karta och ärendehanteringssystemet. Efter att blivit klara med inventeringen 2019 går vi över till riskbaserad tillsyn vilket är mycket spännande! Arbetet med små avlopp är en bra kombination av att vara inne och ute. På fritiden gillar jag att motionera.”
Bodil Eriksson
Ordförande
Örebro kommun
Började läsa kurser inom miljövetenskap och klimat vid Karlstad Universitet 2008, för att jag var nyfiken på frågorna. Arbetade under tiden jag pluggade på ett call center med bland annat kundservice, intern IT-support och web-baserade utbildningar. 2016 hade jag skrapat ihop till en examen, fortsatte ändå läsa några kurser inom hållbar utveckling, men fick sommaren 2017 jobb på miljökontoret i Örebro kommun, i avloppsgruppen. På miljökontoret arbetar jag uteslutande med små avlopp och gemensamhetsanläggningar upp till 200 pe vad gäller tillsyn och prövning, och lägger även en del tid på utvecklingsprojekt och vår interna Ecos-grupp. Jag tycker den pedagogiska aspekten mot medborgarna vi möter är viktig, hur vi kommunicerar för att nå önskat resultat, samt att vi har bra verktyg och tydliga vägledningar för att kunna få medborgarens upplevelse av kontakten med oss att bli så positiv som möjligt.
Emma Snejder
Ledamot
Miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner
”Det fina med avloppsarbetet är möjligheten att kombinera kontorsarbetet med att jobba och vistas utomhus. Även privat uppskattar jag att vara ute i naturen och upptäcka nya platser, allt från skärgården till skogen. Om jag inte är ute hittas jag oftast inne med en spännande bok och katten nära intill." Emma är inspektör vid miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner. Hon har en bakgrund inom miljövetenskap från Linköpings universitet och har arbetat som avloppsinspektör sedan 2016 , både på västkusten och Östergötland. Hon arbetar även med hälsoskydd och har en strategisk roll med ansvar för bland annat planering och uppföljning. Det innebär dock inte att hon saknar tillfällen för att grotta ner sig i tuffare avloppsfrågor och stövla omkring i leriga marker.
Katarina Lindén
Ledamot
Uddevalla kommun
”Jag har arbetat som inspektör sedan 2015 och utöver små avlopp arbetar jag med dricksvatten och dagvatten. Uddevalla har omkring 6500 enskilda avlopp och som kustkommun som omges av flera känsliga recipienter har vi många områden med hög miljöskyddsnivå, på vissa ställen även högre än hög miljöskyddsnivå. När jag inte arbetar tycker jag om att vara i skog och mark, orientera och fixa i trädgården.”
utedass

Föreningens ändamål är:

 • att främja erfarenhetsutbyte om små avlopp mellan medlemmarna
 • att verka för att handläggningen av ärenden som rör små avlopp underlättas
 • att föra en kontinuerlig dialog med nationella aktörer om små avlopp generellt samt om tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en användaranpassad och målinriktad fortsatt utveckling av tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en stabil och långsiktig drift av tjänsten Avloppsguiden
 • att sprida information om tjänsten Avloppsguiden

Årsmöte 2022

Föreningens stadgar

Nyheter