Användarföreningen är en ideell förening som består av de miljöförvaltningar som är medlemmar i Avloppsguiden.

Föreningen verkar för att underlätta handläggningen av ärenden som rör små avlopp:

 • Pådrivande arbete gentemot nationella aktörer inom området små avlopp.
 • Projekt för att utveckla tillsynsmetodik
 • Nätverksträffar och utbildningar
 • Medverkan i referensgrupper
 • Utbyte med norska kommuner om framförallt avlopptillsyn

Vi ger även vägledning och stöd för utveckling av tjänsten Avloppsguiden.

Prioriterade frågor

 • Förtydligad lagstiftning inom avloppsområdet
 • Vägledning för krav på kretslopp av avloppsfraktioner från små avlopp
 • Förbättrad tillsynsvägledning om små avlopp

Verksamhetsplan och utvecklingsbehov, från årsmötet 20/3 2018

Vilka kan vara medlemmar och hur går det till?

Föreningen är öppen för alla kommunala förvaltningar som använder tjänsten Avloppsguiden. Det är alltså miljöförvaltningen som räknas som medlem. Genom att betala årsavgiften för Avloppsguiden förs medlemsavgiften över till användarföreningen.

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen via denna adress, styrelsen@anvandarforening.se
Eller via VA-guiden som stöttar föreningen som sekretariat.

Styrelsen från årsmötet 2018-03-20

Ingela Caswell
Ledamot
Skellefteå kommun
Jag tycker det är väldigt viktigt att användarföreningen arbetar för samsyn och kompetenshöjning inom området små avlopp. En annan viktig fråga är att alla medlemskommuner ska ha samma möjligheter att ta del av kunskap som finns inom området. Min kommun har 7500 avlopp och en lång kuststräcka med ett stort antal fritidshus. Kommunen har 1500 sjöar och i ett antal av dem förekommer algblomning. Vi jobbar med tillsyn av enskilda avlopp sedan 2007 och har sedan 2010 ett övervakningsprogram med årlig provtagning av sjöar i områden där det kan uppkomma risk för övergödning.
annafia öqvist
Annafia Öqvist
Ledamot
Falu kommun
Jag arbetar sedan 2009 i Falu kommun och har sedan start framför allt arbetat med avloppsfrågor. I kommunen har vi drygt 5 000 enskilda avlopp och vi arbetar aktivt med tillsyn av både gamla och nya anläggningar (tidsbegränsar tillstånden för markbaserad lösningar samt har planerad tillsyn för minireningsverk/kemfällning). Har själv en markbädd, som jag vårdar ömt.
Vakant
Kontakta valberedningen eller någon i styrelsen om du vill veta mer om styrelsearbetet.
Andrea Peterson
Ledamot
Alingsås kommun
Har jobbat i Alingsås kommun sen 2015. Kommunen har drygt 4000 enskilda avlopp, och vi är på god väg med inventeringen. Det bästa med mitt jobb är att komma ut och träffa människor med olika personlighet och bakgrund. Att bemöta och hjälpa dem, och samtidigt göra nytta för miljön är en utmaning som jag verkligen uppskattar!
Patrik Kühn
Ledamot
Hässleholms kommun
Patrik har arbetat med bl.a. små avlopp sedan 2010 i Hässleholm. Patrik har engagerat sig i Avfall Sveriges slamnätverk. Hässleholm arbetar även med frågor om hållbar VA-teknik för att se mer av återföring av näringsämnen.
utedass

Föreningens ändamål är:

 • att främja erfarenhetsutbyte om små avlopp mellan medlemmarna
 • att verka för att handläggningen av ärenden som rör små avlopp underlättas
 • att föra en kontinuerlig dialog med nationella aktörer om små avlopp generellt samt om tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en användaranpassad och målinriktad fortsatt utveckling av tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en stabil och långsiktig drift av tjänsten Avloppsguiden
 • att sprida information om tjänsten Avloppsguiden

Protokoll från styrelsemöten 2018-2019

Föreningens stadgar

Nyheter