Välkommen till VA-guiden!

Oberoende, heltäckande och tillförlitlig information om små avlopp, dagvatten och VA-planering. Vi vill ge dig en enklare vardag.

Utbilda dig!

Fördjupa dina kunskaper och bli mer effektiv och säker i ditt arbete. Vi har allt från grundkurser till skräddarsydda utbildningar.

Vatten Avlopp Kretslopp

Årets stora chans för dig att gå på intressanta seminarier, knyta nya kontakter, få inspiration och koll på det senaste.

Små avlopp, dagvatten och VA-planering

De senaste inläggen ser du i flödet nedan. Du kan även sortera.

VA-podden #37 – Erik Winnfors Wannberg om Sundsvalls VA-historia

I detta avsnitt av VA-podden pratar vi med Erik Winnfors Wannberg som är Chefredaktör på VA-tidskriften Cirkulation. Han berättar om Sundsvall VA historia och...

Inbjudan till EeVa-träff 24 april: Hantera PFAS-påverkan av grundvatten

Erfarenhetsnätverket för Enskilt dricksvatten (EeVa) bjuder in till ett webbinarium om PFAS den 24 april kl 10.00 - 11.30. Vad är PFAS, och vad är...

Vilket underlag måste skickas ut på samråd inför nya föreskrifter för ett vattenskyddsområde?

Föreskrifter för ett vattenskyddsområde ska uppdateras. Vilket underlag måste skickas ut på samråd med tanke på till exempel sabotage? Johanna Lindqvist på Advokatfirman Lindahl...

RISE arrangerar ny omgång av kursen ”Dagvatten- och skyfallssamordnare”

En ny omgång av grundkursen ”Dagvatten- och skyfallssamordnare” går av stapeln den 22 maj i Stockholm. Kursen är framtagen inom dagvattenprojektet SODA och är...

PFAS-domen i Uppsala överklagas av Försvarsmakten

Försvarsmakten överklagar mark- och miljööverdomstolens dom från den 9 april i målet om PFAS-föroreningar i det kommunala dricksvattnet i Uppsala. De anser bland annat...

Uppföljning av arbetet med fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag

Arbetet med att åtgärda vandringshinder i Mälarens avrinningsområde går framåt. Det menar Linda Svensson, miljökonsult vid Norconsult, som genomfört en uppföljande kartläggning av vandringshinder...

Flotation med PFAS-rening som bieffekt för Norrvatten

Norrvatten har infört flotation som en del i reningen av dricksvattnet på Görvälnverket. Syftet är att öka reningskapaciteten men en positiv bieffekt är 20–30...

Utbildningar

Röd stuga med vita knutar i skogsbrynet. I förgrunden ett stort träd och vårblommor.

17-18 april, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

24 april, Grundkurs i VA-juridik – webbutbildning

Välkommen att boka dig till en grundkurs i VA-juridik med avstamp i lagen om allmänna vattentjänster. Föreläsare under heldagsutbildningen är VA-guidens uppskattade juridikexpert, advokat...
Kraftigt regn mot asfalt. Vatten sprutar ut från en utkastare vid fasad.

25 april, Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten – webbinarium

VA-guiden bjuder, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om hur man utifrån regeringens etappmål för dagvatten kan ta fram dagvattenplaner för att...

8 maj, Skötsel av dagvattendammar – webbinarium

VA-guiden i samarbete med WRS bjuder in till ett webbinarium om skötsel av dagvattendammar. Fokus kommer att ligga på växlighet och sedimenthantering. Webbinariet är...

14-15 maj, Dagvatten med tillsynsinriktning – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till ett nytt utbildningstillfälle om dagvatten med tillsynsinriktning. Under två halvdagar föreläser vår uppskattade och rutinerade duo bestående av Jonas Andersson,...

29 maj, Juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer, vem bär ansvaret? – webbinarium

VA-guiden i samarbete med Ekolagen Miljöjuridik bjuder in till ett webbinarium om juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer och hur ansvaret fördelas mellan olika...

4 juni, Integrering av dagvattenhantering och vegetation i gatumiljöer – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en webbutbildning om utformning och projektering av gatumiljöer med integrerad dagvattenhantering och vegetationsmiljöer. Utbildningen anordnas i samarbete med WRS, Edge,...

Vatten Avlopp Kretslopp 2025 i Uppsala

Årets VAK är avslutad efter en fantastisk konferens och förberedelserna för VAK 2025 är i gång. Skriv gärna in datumen 12-13 mars 2025 i din kalender för en konferens på plats i Uppsala, lärdomens stad. Vi återkommer med mer information framöver.

 

Hoppas vi ses i Uppsala!

VA-guidens anläggningswiki

I anläggningswikin hittar du information om olika dagvattenanläggningar och tips om vad som är bra att tänka på vid till exempel dimensionering, drift och tillsyn. Du hittar även olika dagvattenprodukter och tjänster.

Tre goda skäl att bli medlem

  1. Bra omvärldsbevakning.
  2. Stort dokumentbibliotek.
  3. Givande erfarenhetsutbyte.

För husägare

Avloppsguiden

Här hittar du allt du behöver veta om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Avloppsguiden är en tjänst från VA-guiden.

VA-guiden deltar i ett projekt som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

VA-guidens nyhetsbrev

Vi omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev