Välkommen till VA-guiden!

Oberoende, heltäckande och tillförlitlig information om små avlopp, dagvatten och VA-planering. Vi vill ge dig en enklare vardag.

Vatten Avlopp Kretslopp

Årets stora chans för dig att gå på intressanta seminarier, knyta nya kontakter, få inspiration och koll på det senaste.

Utbilda dig!

Fördjupa dina kunskaper och bli mer effektiv och säker i ditt arbete. Vi har allt från grundkurser till skräddarsydda utbildningar.

Små avlopp, dagvatten och VA-planering

De senaste inläggen ser du i flödet nedan. Du kan även sortera.

Vikten av bra modelleringsverktyg för att förstå recipientens reningsbehov

Anna Wahlsten och Thomas Larm är dagvattenexperter på StormTac. Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp kommer de att utifrån en nyligen genomförd studie berätta om...

Vi välkomnar en ny jurist till expertpanelen

Nu har vi ytterligare en jurist i VA-guidens expertpanel: Kristina Ståhl-Gustafsson. Kristina har nästan 30 års erfarenhet av arbete med miljöjuridiska frågor. Hon kommer...
Röd lada övervuxen med gröna växter

Hur går vi vidare vid tillsyn när vi inte hittar avloppsanläggningen?

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson beskriver miljökontorets juridiska möjligheter om inspektörerna inte lyckas lokalisera avloppsanläggningen. Hon poängterar att det behövs kunskap om förhållandena på platsen för...

Ny programpunkt under VAK den 15 mars: Studiebesök till Mariastadens dagvattenlösningar

Nu finns möjlighet att under VAK 2023 anmäla sig till ett studiebesök till stadsdelen Mariastaden i Helsingborg. Under besöket får du lära dig mer...

MACRO 3 – summering från slutseminarium

Den 8 december arrangerades slutseminarium i projektet MAt i Cirkulära RObusta System 3 (MACRO) i Stockholm. Under en intensiv och inspirerande dag fick deltagarna...

Naturvårdsverket beviljar miljoner till två nya syntesprojekt om dagvatten

Luleå tekniska universitet och Lunds universitet tilldelas 1,5 miljoner kronor vardera av Naturvårdsverket för två nya forskningsprojekt om dagvatten. Projekten syftar till att analysera...

Placera skyfallsplanen i VA-planen eller i vattentjänstplanen?

Marie Albinsson, VA-planeringsexpert på Ecoloop svarar på frågan om vart skyfallsplanen kan placeras bland kommunens olika VA-planeringsdokument och förtydligar vilka skyfallsfrågor som måste finnas...

Utbildningar

2 mars, Hur kan högupplösta skyfallsmodeller underlätta bedömning av översvämningsrisker? Webbinarium

VA-guiden bjuder in SCALGO för att prata om modellering av skyfall och vinster med att bland annat använda högupplöst data och ta hänsyn till...

14 mars, Studiebesök på RecoLab och inspirationsföreläsning med Renata Chlumska

Vi smygstartar konferensen VAK 2023 tisdagen den 14 mars med studiebesök på RecoLab och inspirationsföreläsning med Renata Chlumska. Ett erbjudande till deltagare som har...

15-16 mars 2023, Vatten Avlopp Kretslopp, konferens i Helsingborg

Välkommen till den årliga mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp, en nationell konferens arrangerad av VA-guiden. Nu har vi öppnat anmälan till Vatten Avlopp Kretslopp 2023...

18 april, Dimensionering och utformning av dagvattendammar – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en digital utbildning om hur man på bästa sätt dimensionerar och utformar dagvattendammar för rening, biologisk mångfald och effektiv skötsel....

26-27 april, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

4 maj, Markavvattningsföretag i planprocessen – webbutbildning

VA-guiden anordnar under våren en utbildning om hur markavvattningsföretag ska hanteras i planprocessen. Lär dig mer om bland annat lagstiftning, dimensionering och skötselansvar när...

Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg 2023

Nu kan du boka din plats till 2023 års konferens. Läs mer om hur du bokar dig och ta del av det spännande och innehållsrika programmet.

Varmt välkommen till Helsingborg!

VA-guiden deltar i ett projekt som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tre goda skäl att bli medlem

  1. Bra omvärldsbevakning.
  2. Stort dokumentbibliotek.
  3. Givande erfarenhetsutbyte.

VA-guidens nyhetsbrev

Vi omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev