Välkommen till VA-guiden!

Oberoende, heltäckande och tillförlitlig information om små avlopp, dagvatten och VA-planering. Vi vill ge dig en enklare vardag.

Utbilda dig!

Fördjupa dina kunskaper och bli mer effektiv och säker i ditt arbete. Vi har allt från grundkurser till skräddarsydda utbildningar.

Vatten Avlopp Kretslopp

Årets stora chans för dig att gå på intressanta seminarier, knyta nya kontakter, få inspiration och koll på det senaste.

Små avlopp, dagvatten och VA-planering

De senaste inläggen ser du i flödet nedan. Du kan även sortera.

Ny katalog med metoder för att bekämpa invasiva främmande växtarter

En ny metodkatalog framtagen av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska underlätta för myndigheter och andra aktörer att välja rätt metod för att bekämpa...

Sökes: strömsträcka eller våtmark som läroplats för naturbaserade lösningar

Biosfärområde Nedre Dalälven har blivit beviljade medel från ett nytt internationellt projekt som syftar till att öka kunskapen om naturbaserade lösningar runtom Östersjön. Nu...

Remissvar till PBL-utredningen ska vara inne senast 10 juni

Senast den 10 juni ska svaren på remissen till betänkandet: En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande eller i folkmun kallad PBL-utredningen...

Klimatpraktika ska hjälpa VA-verksamheter att minska klimatavtrycket

Hur kan VA-verksamheter minimera utsläppen vid ledningsprojekt till störst nytta? Det är något man kikar närmare på i ett pågående SVU-projekt, som leds av...

VA-guiden firar Biologiska mångfaldens dag

VA-guiden vill uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag 22 maj genom att lyfta några av redaktionens artiklar på temat. Läs och inspireras av hur dagvattenanläggningar kan...

Översvämningsutredningar från sommaren 2023

Sommaren 2023 drabbades flera delar av landet av översvämningar till följd av stormen Hans och perioder av ihållande regn. Några län som drabbades särskilt...

Miljökvalitetsnormer för vatten på ett lättbegripligt sätt

Nu finns nytt informationsmaterial kring MKN för vatten framtaget av Vattenmyndigheterna. Informationsmaterialet förklarar bland annat vad MKN är och hur de används samt länkar...

Utbildningar

24 maj, en förmiddag om fosforfilter – webbinarium

VA-guiden välkomnar dig till ett webbinarium för att öka kunskapen om fosforfilter fredagen den 24 maj kl 9-12. Medlemmar och annonsörer hos VA-guiden och...

29 maj, Juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer, vem bär ansvaret? – webbinarium

VA-guiden i samarbete med Ekolagen Miljöjuridik bjuder in till ett webbinarium om juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer och hur ansvaret fördelas mellan olika...

4 juni, Integrering av dagvattenhantering och vegetation i gatumiljöer – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en webbutbildning om utformning och projektering av gatumiljöer med integrerad dagvattenhantering och vegetationsmiljöer. Utbildningen anordnas i samarbete med WRS, Edge,...

3 september, Behovsbedömning för allmänt VA – webbinarium

Välkommen till ett webbinarium på temat behovsbedömning i fråga om allmänt VA. Hur gör olika kommuner? Vi får ta del av två olika exempel...

24 september, Juridik och teknik för dagvatten – webbutbildning

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen...

8-9 oktober, Utbildning om små dricksvattenanläggningar – webbutbildning

Välkommen att boka dig till VA-guidens utbildning Från eget vatten till kran: juridik, vattenkvalitet och klimatförändringar om små dricksvattenanläggningar. Under utbildningen, som är uppdelad...

6 november, Grundkurs i VA-juridik

Välkommen att boka dig till en grundkurs i VA-juridik med avstamp i lagen om allmänna vattentjänster. Föreläsare under heldagsutbildningen är VA-guidens uppskattade juridikexpert, advokat...

Vatten Avlopp Kretslopp 2025 i Uppsala

Årets VAK är avslutad efter en fantastisk konferens och förberedelserna för VAK 2025 är i gång. Skriv gärna in datumen 12-13 mars 2025 i din kalender för en konferens på plats i Uppsala, lärdomens stad. Vi återkommer med mer information framöver.

 

Hoppas vi ses i Uppsala!

VA-guidens anläggningswiki

I anläggningswikin hittar du information om olika dagvattenanläggningar och tips om vad som är bra att tänka på vid till exempel dimensionering, drift och tillsyn. Du hittar även olika dagvattenprodukter och tjänster.

Tre goda skäl att bli medlem

  1. Bra omvärldsbevakning.
  2. Stort dokumentbibliotek.
  3. Givande erfarenhetsutbyte.

För husägare

Avloppsguiden

Här hittar du allt du behöver veta om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Avloppsguiden är en tjänst från VA-guiden.

VA-guiden deltar i ett projekt som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

VA-guidens nyhetsbrev

Vi omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev