Välkommen till VA-guiden!

Oberoende, heltäckande och tillförlitlig information om små avlopp, dagvatten och VA-planering. Vi vill ge dig en enklare vardag.

Vatten Avlopp Kretslopp

Årets stora chans för dig att gå på intressanta seminarier, knyta nya kontakter, få inspiration och koll på det senaste.

Utbilda dig!

Fördjupa dina kunskaper och bli mer effektiv och säker i ditt arbete. Vi har allt från grundkurser till skräddarsydda utbildningar.

Små avlopp, dagvatten och VA-planering

De senaste inläggen ser du i flödet nedan. Du kan även sortera.

Stuprörstänkande vid fastighetsnära värmeåtervinning från avloppsvatten

I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet konstaterar forskarna David Nilsson och Fabian Levihn från KTH genom sin forskning att stuprörstänk i energieffektiviseringen måste bort...

VA-podden #33 – Juha Salonsaari om Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund

Juha Salonsaari är vattenvårdskonsulent vid Ljusnan-Voxnas vattenvårdsförbund. I avsnitt 33 av VA-guidens podcast ger han en inblick i vattenvårdsförbundets verksamhet men berättar också om...

Beräkna anläggningsavgift när en avtalsansluten gemensamhetsanläggning tas in i VO?

Vad avgör hur anläggningsavgiften ska beräknas när en avtalsansluten gemensamhetsanläggning med enkel sommarstandard ska införlivas i verksamhetsområdet för VA? Miljöjurist Paulina Rautio från Paneo...
Gult mätband

Är det möjligt att korta skyddsavståndet tack vare mäktigt jordlager?

Brunnen ligger nedströms avloppsanläggningen men jordlagret är mäktigt. Frågeställaren undrar om skyddsavståndet kan kortas ned. Björn Eriksson från VA-guiden hänvisar till vägledningen från Havs-...

Återkomsttider utifrån PBL – referat från Föreningen Vattens seminarium

Under november anordnade Föreningen Vatten ett webbinarum med temat återkomsttider i samhällsplanering. Anders Rimne, Boverket, var en av föreläsarna och berättade om återkomsttider utifrån...

Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner har ny gemensam policy för små avlopp

I ett gemensamt LOVA-projekt har Stenungsund, Tjörn och Orusts kommuner tagit fram policy och riktlinjer för små avlopp. Syftet är att få en mer...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har presenterats

Den 21 november presenterades betänkandet av utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Det innehåller bland annat förslag som ska underlätta kommunernas möjlighet att...

Utbildningar

Anteckningsblock med checklista, penna, klocka, förstoringsglas kalender och staplar från resultat av undersöking.

1 december, Tillsyn och service av minireningsverk – webbinarium

Välkommen till en digital träff om minireningsverk som tar upp frågor om att tolka provsvar, tillsyn och service av minireningsverk samt miljökontorets erfarenheter av...
Röd stuga med vita knutar i skogsbrynet. I förgrunden ett stort träd och vårblommor.

5-6 december, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

12 december, Juridik och teknik för dagvatten – webbutbildning

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen...

Vatten Avlopp Kretslopp 13-14 mars 2024!

Nu är monterbokningen till VAK den 13-14 mars 2024 öppen. Mer information om bokningen hittar du på konferensens hemsida.

Bokningen för deltagare och monterpersonal öppnar i december.

 

Hoppas vi ses i Sundsvall!

VA-guidens anläggningswiki

I anläggningswikin hittar du information om olika dagvattenanläggningar och tips om vad som är bra att ha i åtanke vid till exempel dimensionering, drift och underhåll och tillsyn. Du hittar även olika dagvattenprodukter och tjänster.

Tre goda skäl att bli medlem

  1. Bra omvärldsbevakning.
  2. Stort dokumentbibliotek.
  3. Givande erfarenhetsutbyte.

För husägare

Avloppsguiden

Här hittar du allt du behöver veta om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Avloppsguiden är en tjänst från VA-guiden.

VA-guiden deltar i ett projekt som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

VA-guidens nyhetsbrev

Vi omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev