Välkommen till VA-guiden!

Oberoende, heltäckande och tillförlitlig information om små avlopp, dagvatten och VA-planering. Vi vill ge dig en enklare vardag.

Utbilda dig!

Fördjupa dina kunskaper och bli mer effektiv och säker i ditt arbete. Vi har allt från grundkurser till skräddarsydda utbildningar.

Vatten Avlopp Kretslopp

Årets stora chans för dig att gå på intressanta seminarier, knyta nya kontakter, få inspiration och koll på det senaste.

Små avlopp, dagvatten och VA-planering

De senaste inläggen ser du i flödet nedan. Du kan även sortera.

Miljoner till Länsstyrelsernas arbete med utökat skydd av havs- och vattenmiljöer

Som en del av regeringens treåriga satsning på akvatiskt områdesskydd får Sveriges länsstyrelser dela på 49 miljoner kronor till arbetet med att skydda miljöer...

Erfarenheter från stadsutvecklingsprojekt med flera rör ut, vattenbesparing och näringsåterföring

I slutet av januari anordnade Svenskt Vatten och Föreningen för samhällsplanering ett webbinarium med temat källsorterande avloppssystem – cirkulära lösningar för hållbar, urban stadsutveckling....

En VAK-hälsning från Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas Christensen är miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik. Under VAK kommer han att delta i två expertpaneler om juridik samt hålla en föreläsning om rättsliga...

Åtgärdstakten för små avlopp – årets kommunundersökning

Sedan 2006 har VVS-fabrikanterna i samarbete med Maskinentreprenörerna gjort en årlig kommunundersökning om åtgärdstakten för små avlopp. Undersökningen skickas ut till samtliga 290 kommuner...

SVU-projekt ska undersöka samverkansformer för dagvatten och skyfall

Ett nytt SVU-projekt ska undersöka olika samverkansformer för gemensamma dagvatten- och skyfallsåtgärder. Utgångspunkten är fallstudier i fyra kommuner, med fokus på olika överenskommelser eller...

Fler områden i Sverige med betydande risk för översvämningar enligt MSB:s översyn

Tjugosex områden i Sverige har betydande risk för översvämning. Det visar den senaste översynen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Områden som tillkommit är...

Avgiftsskyldighet för obemannad tankstation och foodtruck utan hjul?

Gilbert Nordenswan, från juristfirman Nordenswan Carlsson svarar på frågor om avgiftsskyldighet dels för en obemannad tankstation och dels för ett hämtmatsföretag vars byggnad kan...

Utbildningar

5 mars, Domarna i PFAS-målen om dricksvatten – webbinarium

Välkommen att boka dig till VA-guidens webbinarium den 5 mars 2024 om domarna i PFAS-målen, vad domarna innebär och vad får de för konsekvenser....
Infälld billd till höger med gatuvy från Sundsvall med fem personer som promenerar. Till höger i bilden en flygbild över Sundsvall i skymning och inklippt bild i förgrunden av skidskytt och föreläsare Magdalena Forsberg.

12 mars, Stadsvandring följt av mingelkväll med Magdalena Forsberg

Vi smygstartar konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2024 under tisdagen den 12 mars med stadsvandring följt av mingelkväll med bland annat Magdalena Forsberg. Vi hälsas...

13-14 mars, Vatten Avlopp Kretslopp 2024 i Sundsvall

Välkommen till konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Sundsvall 13–14 mars. Boka din plats på årets roligaste VA-konferens! VA-guiden hälsar dig varmt välkommen till vattenstaden Sundsvall...

10 april, Dimensionering och utformning av dammar och våtmarker för dagvattenhantering – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en digital utbildning om hur man på bästa sätt dimensionerar och utformar dammar och våtmarker för dagvattenrening, biologisk mångfald och...
Röd stuga med vita knutar i skogsbrynet. I förgrunden ett stort träd och vårblommor.

17-18 april, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

24 april, Grundkurs i VA-juridik – webbutbildning

Välkommen att boka dig till en grundkurs i VA-juridik med avstamp i lagen om allmänna vattentjänster. Föreläsare under heldagsutbildningen är VA-guidens uppskattade juridikexpert, advokat...
Kraftigt regn mot asfalt. Vatten sprutar ut från en utkastare vid fasad.

25 april, Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten – webbinarium

VA-guiden bjuder, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om hur man utifrån regeringens etappmål för dagvatten kan ta fram dagvattenplaner för att...

14-15 maj, Dagvatten med tillsynsinriktning – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till ett nytt utbildningstillfälle om dagvatten med tillsynsinriktning. Under två halvdagar föreläser vår uppskattade och rutinerade duo bestående av Jonas Andersson,...

Vatten Avlopp Kretslopp 13-14 mars 2024!

Nu kan du boka din plats till 2024 års konferens. Läs mer om hur du bokar dig och tar del av det spännande och innehållsrika programmet.

 

Varmt välkommen till Sundsvall!

VA-guidens anläggningswiki

I anläggningswikin hittar du information om olika dagvattenanläggningar och tips om vad som är bra att tänka på vid till exempel dimensionering, drift och tillsyn. Du hittar även olika dagvattenprodukter och tjänster.

Tre goda skäl att bli medlem

  1. Bra omvärldsbevakning.
  2. Stort dokumentbibliotek.
  3. Givande erfarenhetsutbyte.

För husägare

Avloppsguiden

Här hittar du allt du behöver veta om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Avloppsguiden är en tjänst från VA-guiden.

VA-guiden deltar i ett projekt som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

VA-guidens nyhetsbrev

Vi omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev