Välkommen till VA-guiden!

Oberoende, heltäckande och tillförlitlig information om små avlopp, dagvatten och VA-planering. Vi vill ge dig en enklare vardag.

Vatten Avlopp Kretslopp

Årets stora chans för dig att gå på intressanta seminarier, knyta nya kontakter, få inspiration och koll på det senaste.

Utbilda dig!

Fördjupa dina kunskaper och bli mer effektiv och säker i ditt arbete. Vi har allt från grundkurser till skräddarsydda utbildningar.

Små avlopp, dagvatten och VA-planering

De senaste inläggen ser du i flödet nedan. Du kan även sortera.

Ny digital översvämningskarta för Gotland

Nu finns en digital karta för Gotland som visar potentiell risk för översvämning vid skyfall och havsnivåhöjning. Kartan ska bland annat ligga till grund...
Hus i skärgårdsmiljö

VA-guiden söker redaktör med inriktning VA-planering

Brinner du för att förmedla kunskap? Tillsammans med oss har du chansen att utveckla VA-guidens innehåll om VA-planering och vara en del av projektledningen...

”The Turbinator” ska bidra till smartare vattenövervakning av ledningsnätet

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en ny patenterad sensor som bland annat ska kunna användas för att få tidiga varningar om...

Välkommen Malin Ljungdahl – ny permanent medlem i expertpanelen för VA-planering

Vi hälsar Malin Ljungdahl på Tyréns varmt välkommen till VA-guidens expertpanel Fråga experten. Malin har gästspelat i expertpanelen under de två senaste konferenserna av...

Finns det bidrag att söka för att ta fram en vattentjänstplan?

Malin Ljungdahl från Tyréns, vår nya VA-planeringsexpert i Fråga experten, ger svar på om det finns något ekonomiskt stöd eller bidrag att söka för...

3 maj, webbinarium och årsmöte för Avloppsguidens användarförening

Avloppsguidens användarförening kallar till årsmöte under förmiddagen onsdagen den 3 maj. I anslutning till årsmötet presenterar vi resultaten från enkäten om prövning av små...

Geografiska data hos Lantmäteriet ska bli fritt tillgängligt

Efter beslut från EU-kommissionen ska särskilt värdefulla data för samhället vara tillgängliga som öppna data. Detta innebär att tidigare avgiftsbelagd geografisk information hos Lantmäteriet...

Utbildningar

18 april, Dimensionering och utformning av dagvattendammar – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en digital utbildning om hur man på bästa sätt dimensionerar och utformar dagvattendammar för rening, biologisk mångfald och effektiv skötsel....

18 april, Teknikträff med Uponor och Acona om Uponor Clean 1 och Wehoputs

VA-guiden bjuder in dig till en serie digitala teknikträffar tillsammans med tillverkare och Uppsala kommun. Teknikträffarna hålls inom ramen för Uppsala kommuns LOVA-projekt om...

20 april, Juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner, webbinarium

Välkommen att boka dig till VA-guidens webbinarium om juridiken kring strategiska miljöbedömningar i samband med kommunala vattentjänstplaner. Johanna Lindqvist, miljörättsadvokat från Advokatfirman Lindahl kommer...

25 april, Teknikträff med 4evergreen om Biocleaner

VA-guiden bjuder in dig till en serie digitala teknikträffar tillsammans med tillverkare och Uppsala kommun. Teknikträffarna hålls inom ramen för Uppsala kommuns LOVA-projekt om...

26-27 april, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

4 maj, Markavvattningsföretag i planprocessen – webbutbildning

VA-guiden anordnar under våren en utbildning om hur markavvattningsföretag ska hanteras i planprocessen. Lär dig mer om bland annat lagstiftning, dimensionering och skötselansvar när...

16-17 maj, ny utbildning om små dricksvattenanläggningar – webbutbildning

Välkommen att boka dig till VA-guidens utbildning Från eget vatten till kran: juridik, vattenkvalitet och klimatförändringar om små dricksvattenanläggningar. Under utbildningen, som är uppdelad...

Tack för årets Vatten Avlopp Kretslopp 15-16 mars 2023!

Årets konferens i Helsingborg bjöd på närmare 50 olika föreläsningar, spännande frågestunder och inspirerande studiebesök. Över 500 yrkesverksamma från fler än 100 kommuner, VA-bolag och miljöförbund och deltog tillsammans med hela 36 utställarföretag blev det en fantastisk konferens.

 

Nästa gång tar konferensen plats på Södra berget i Sundsvall den 13-14 mars 2024.
Välkomna till Sundsvall!

VA-guiden deltar i ett projekt som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tre goda skäl att bli medlem

  1. Bra omvärldsbevakning.
  2. Stort dokumentbibliotek.
  3. Givande erfarenhetsutbyte.

För husägare

Avloppsguiden

Här hittar du allt du behöver veta om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Avloppsguiden är en tjänst från VA-guiden.

VA-guidens nyhetsbrev

Vi omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev