Välkommen till VA-guiden!

Oberoende, heltäckande och tillförlitlig information om små avlopp, dagvatten och VA-planering. Vi vill ge dig en enklare vardag.

Utbilda dig!

Fördjupa dina kunskaper och bli mer effektiv och säker i ditt arbete. Vi har allt från grundkurser till skräddarsydda utbildningar.

Vatten Avlopp Kretslopp

Årets stora chans för dig att gå på intressanta seminarier, knyta nya kontakter, få inspiration och koll på det senaste.

Små avlopp, dagvatten och VA-planering

De senaste inläggen ser du i flödet nedan. Du kan även sortera.

Undersökning: Majoritet av befolkningen inte förberedda på extrema naturhändelser

Statens geotekniska institut har undersökt hur väl förberedda Sveriges invånare är på att hantera exempelvis översvämningar, skred och vattenbrist i Sveriges tio riskområden för...

SGU:s geologiska data blir öppna och kostnadsfria

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har släppt sina geologiska dataprodukter som öppna data, vilket innebär att de blir fria att hämta och använda. Ett urval av...

Ny förstudie ska främja ytterligare innovation och cirkularitet i Helsingborg

Helsingborgs stad, RecoLab och Stiftelsen Compare har genom finansiering av Vinnova gjort en förstudie där man utforskat hur man kan stimulera cirkularitet av avloppsvatten...

Ny modell kvantifierar risker för översvämningar på lokal nivå

Forskare vid Lunds tekniska universitet har utvecklat en ny metod som på lokal nivå kan kvantifiera riskerna för fluviala, pluviala och kustnära översvämningar. Metoden...

Utvärdering av vårens digitala träffar om avloppsteknik

För dig som var med på någon av VA-guidens träffar om avloppsteknik under våren. Vårens fyra teknikträffar är avklarade och vi siktar på nya träffar...

Nyanserad vägledning för dimensionering av små avlopp i Norge

Norsk Vann har uppdaterat sin vägledning om hur små avlopp bör dimensioneras. Vägledningen ger modeller för mer nyanserade uppskattningar av mängden vatten, organiskt material...

Ny exempelsamling för hydromorfologiska åtgärder i Fyrisån

Vilka åtgärder finns att tillgå när målet är att förbättra den hydromorfologiska statusen i ett stadsnära vattendrag som Fyrisån i Uppsala? Den frågan besvaras...

Utbildningar

3 september, Behovsbedömning för allmänt VA – webbinarium

Välkommen till ett webbinarium på temat behovsbedömning i fråga om allmänt VA. Hur gör olika kommuner? Vi får ta del av två olika exempel...

11 september, Integrering av dagvattenhantering och vegetation i gatumiljöer – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en webbutbildning om utformning och projektering av gatumiljöer med integrerad dagvattenhantering och vegetationsmiljöer. Utbildningen anordnas i samarbete med WRS, Edge,...

24 september, Juridik och teknik för dagvatten – webbutbildning

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen...
Röd stuga med vita knutar i skogsbrynet. I förgrunden ett stort träd och vårblommor.

1-2 oktober, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

8-9 oktober, Utbildning om små dricksvattenanläggningar – webbutbildning

Välkommen att boka dig till VA-guidens utbildning Från eget vatten till kran: juridik, vattenkvalitet och klimatförändringar om små dricksvattenanläggningar. Under utbildningen, som är uppdelad...

6 november, Grundkurs i VA-juridik

Välkommen att boka dig till en grundkurs i VA-juridik med avstamp i lagen om allmänna vattentjänster. Föreläsare under heldagsutbildningen är VA-guidens uppskattade juridikexpert, advokat...

Vatten Avlopp Kretslopp 2025 i Uppsala

Förberedelserna för VAK 2025 pågår för fullt. Skriv gärna in datumen 12-13 mars 2025 i din kalender för en konferens i Uppsala, lärdomens stad. Monterbokningen öppnar i slutet av september och program & deltagarbokning släpps i början av december

Hoppas vi ses i Uppsala!

VA-guidens anläggningswiki

I anläggningswikin hittar du information om olika dagvattenanläggningar och tips om vad som är bra att tänka på vid till exempel dimensionering, drift och tillsyn. Du hittar även olika dagvattenprodukter och tjänster.

Tre goda skäl att bli medlem

  1. Bra omvärldsbevakning.
  2. Stort dokumentbibliotek.
  3. Givande erfarenhetsutbyte.

För husägare

Avloppsguiden

Här hittar du allt du behöver veta om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Avloppsguiden är en tjänst från VA-guiden.

VA-guiden deltar i ett projekt som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

VA-guidens nyhetsbrev

Vi omvärldsbevakar och rapporterar i våra nyhetsflöden. Du spar tid och håller dig uppdaterad.
Till VA-guidens nyhetsbrev