Start VA-planering

VA-planering

Redaktören rekommenderar #3 va-planering: Informationen varierar om kommunala va-lån

Här kan du passa på att läsa om vad som gäller vid kommunala va-lån som regleras i § 36 i Lagen om allmänna vattentjänster...

Redaktören rekommenderar #2 va-planering: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering A till H

Här kommer första delen i VA-guidens länksammanställning över Sveriges kommuners publicerade va-planeringsdokument. I det här inlägget hittar du kommunerna A till H. Perfekt sommarläsning och...

Redaktören rekommenderar #1 va-planering: Tips och råd när du söker på vaguiden.se

Under sommarens onsdagar och fredagar fram till 9 augusti passar VA-guiden på att lyfta fram några av de populäraste va-planeringsinläggen från det senaste året...

Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk ska förbättras med nationellt projekt

Planerar ni för hösten och behöver uppdatera er organisation om provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk? Miljösamverkan Sverige har ett nystartat nationellt tillsynsprojekt kring frågorna. Projektet...

Vatten- och avloppsfrågor i Almedalen 2019

Som vanligt har vatten- och avloppsfrågorna varit på tapeten under Almedalsveckan - om än kanske lite mindre än tidigare år? Vill du ha koll...

Svenskt Vatten hotas med stämning på en miljon kronor

Svenskt Vattens avrådan från att köpa träningskläder behandlade med silver upprör. Tillverkaren Polygiene hotar med att lämna in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen...

LOVA-pengar har bidragit till lyckade va-planeringsprojekt – nu delas ytterligare 40 miljoner ut

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått 40 miljoner extra som ska gå till olika LOVA-projekt för minskad övergödning. Sedan tidigare har HaV öronmärkt 160...

Högsby kommuns va-plan är ute på remiss

Nu är ett förslag till va-plan för Högsby kommun ute på remiss för synpunkter fram till den 15 september 2019. Förslaget har tagits fram av...

Dom i MMÖD: Kommunen har undersökningsansvar då släckskum från brandbekämpning förorenade vattentäkter

I en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen har det konstaterats att kommunen har ett undersökningsansvar då släckskum vid en villabrand förorenade enskilda vattentäkter...

Statliga bidrag för att undvika vattenbrist

Nu delar Havs- och vattenmyndigheten ut 45 miljoner till landets länsstyrelser som ett led i deras arbete för att få säkrare tillgång till dricksvatten...

Senaste artiklarna