Start VA-planering

VA-planering

Digitalt seminarium 8 juni – utsläppskontroll för markbaserade anläggningar över 50 pe

Välkommen att delta den 8 juni på en kostnadsfri seminariedag med fokus på utsläppskontroll för markbaserade anläggningar över 50 pe. Seminariet anordnas av RISE...

Är du mer intresserad av PFAS och domen från Kallinge?

I radioprogrammet Klotet i P1 tar man upp den så kallade PFAS-domen om dricksvattnet i Kallinge upp och vilka konsekvenser den fällande domen kan få. En...

Det saknas viktiga mätdata och modeller för hur klimatet påverkar vattenförsörjningen

Klimatets koppling till vattenförsörjningen och avsaknaden av viktiga mätdata tillsammans med en utspridd ansvarsfråga för vattenfrågor är faktorer som alla spelar roll för Sveriges...

En VA-strateg och tre VA-planer

Hur går det till när tre kommuner samordnar VA-planeringen och har en gemensam projektledare för att ta fram en VA-plan för respektive kommun? Vi...

Riksdagen – ta bort tvånget att ansluta till kommunalt VA!

I ett tillkännagivande ställer sig riksdagen bakom civilutskottet krav på att ta bort anslutningstvånget till kommunalt VA för fastigheter med enskilda avlopp som uppfyller...

VA-plan för Ekerö kommun, 2020

Ekerö kommun har uppdaterat delar av sin VA-plan från 2013. Den ändrade VA-planen antogs i juni 2020 av kommunfullmäktige och en större revidering av...

Eda kommun har nya VA-planeringsdokument från januari 2021

De nya VA-planeringsdokumenten för Eda kommun består av en VA-översikt, en VA-policy och en VA-plan som alla antogs i januari 2021. Ett fokus i...

VA-plan för Dals-Eds kommun med ett intressant avsnitt om kretsloppsanpassning

Kommunen tog under 2014-2016 fram flera olika VA-planeringsdokument som bland annat en VA-översikt, en VA-strategi samt en VA-plan. Arbetet pausades sedan och återupptogs under...

Sista veckan att påverka Sveriges vattenförvaltningsarbete för perioden 2021-2027

Den 30 april är sista chansen att lämna synpunkter på vattenmyndigheternas förslag på hur det samlade vattenarbetet ska bedrivas i de fem vattendistrikten vad...

Johanna Lindqvist på advokatbyrån Lindahl – nygammal expert i expertpanelen

Vi är glada att berätta att vi har utökat vår expertpanel på miljörättsområdet. Vi hälsar den ”nygamla” experten Johanna Lindqvist, advokat på advokatfirman Lindahl...

Senaste artiklarna