Start VA-planering

VA-planering

Helena Greisz, Torkel Öste Fastighetskonsulter – ny expert på VA-guiden

Vi på VA-guiden är glada att meddela att Helena Greisz, fastighetsrättslig konsult vid Torkel Öste Fastighetskonsulter, förstärker expertpanelen för VA-planering, dagvatten och små avlopp. –...

Dricksvattenutredningen – lagändringar och nya myndighetsansvar

Betänkandet från dricksvattenutredningen ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” (SOU 2021:81) som pågått under 2020 har i dagarna lämnats över till regeringen...

Vem vill du nominera till Avlopp & Kretsloppspriset 2022?

Varje år delas Avlopp & Kretsloppspriset ut under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Nu öppnas nomineringen till Avlopp & Kretsloppspriset 2022. Nomineringen är öppen till...

PFAS-domen: Försvarsmakten slipper betala skadestånd till Uppsala Vatten

En oenig mark- och miljödomstol anser inte att Försvarsmaktens verksamhet på Ärna flygfält är källan till huvuddelen av PFAS-föroreningarna i Uppsalas dricksvatten. Därmed slipper...

Skjuta på anslutning och avgift i VA-verksamhetsområde genom att inte meddela förbindelsepunkt?

Agnes Larfeldt på Agnes Advokatbyrå ger svar på frågor om om VA-huvudmannen kan vänta med att meddela förbindelsepunkt och därmed skjuta på anslutning och...

Orsa kommun genomför VA-planering med stöttning och dialog

Med hjälp av Orsas kommunchef Marie Ehlin har VA-guiden fått en inblick i hur kommunens arbete med den nya VA-planen och VA-policy har gått...

Kan kommunen övervältra ansvaret som verksamhetsutövare?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik reder ut kommunens möjlighet att överlämna ansvar för små avloppsanläggningar som kommunen ansvarar för just nu till fastighetsägarna i fråga. FRÅGA Jag...

Enkät: Hur arbetar kommunerna med frågor om enskilt vatten?

Dela med dig av hur din kommun jobbar med enskilt dricksvatten. Svara på enkäten som ingår i ett nationellt projekt kring uppföljning och utvärdering...

Tillsynsvägledningsträff med Länsstyrelsen i Stockholm

Den 23 september anordnade Länsstyrelsen i Stockholm en digital tillsynsvägledningsdag om hållbar VA-planering. Träffen lockade cirka fyrtio deltagare, främst tjänstemän i olika kommuner och...

Livsmedelsverkets handbok om dricksvatten uppdateras

Nu under hösten pågår ett arbete med att revidera Livsmedelsverkets handbok om dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar. Du kan påverka genom att...

Senaste artiklarna