Start VA-planering

VA-planering

Redaktören rekommenderar VA-planering: Snabbguide om gemensamhetsanläggningar för VA

Under sommaren lägger vi ut inlägg som vi tror att du kan ha nytta av, men kanske har missat i nyhetsflödet. Rekommenderade inlägg från...

En satsning på snäll information – spara vatten och att inte fulspola

Meddelande om bevattningsförbud och uppmaningar om att använda dricksvatten sparsamt står just nu som spön i backen runt om i Sverige. Är det inte...

Informationssatsning – Rädda Östersjön

VA-guiden är med och engagerar oss i informationssatsningen Rädda Östersjön tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten. I en artikel tar vår VD Maja Englund upp...

Vatteninformation – rapportera eller håll koll via olika tjänster

Så här i sommartider med pågående semester och sol för många eller åtminstone med semester i sikte kan man bara konstatera att ämnet vatten...

Ny VA-plan i Sundsvall ska ge bättre hjälp i dagliga arbetet

Lagom till sommaren 2020 så antog Sundsvalls kommun en ny VA-plan. VA-planen ersätter den tidigare planen från 2014. VA-guiden passade på att ta reda...

Kommunenkät om kretsloppsanpassning, latrin och slam

VA-guiden passar på så här i sommartider att synliggöra en enkät som delats i VA-guidens nätverk avloppslistan och kretsloppslistan. Bakgrunden är ett projekt där...

Sommarens vattenbrist och torka bevakas av ny arbetsgrupp

En särskild arbetsgrupp för att samla och dela information kopplat till vattenbrist och torka har bildats av Nationella samordningsgruppen för dricksvatten. Med hjälp av...

Referat digital slamnätverksträff

Slamhantering var temat för den digitala träffen som Avfall Sveriges slamnätverk arrangerade den 4 juni tillsammans med VA-guidens kretsloppsnätverk – små avlopp i kretslopp....

Ny verksamhetsutövare till befintlig miljöfarlig verksamhet – vad gäller för beslut?

Vad gäller när en befintlig miljöfarlig verksamhet byter verksamhetsutövare och för de beslut som finns för verksamheten? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar.  FRÅGA Enligt 32 §...

Klartecken för ny kretsloppsanläggning i Knivsta kommun

Knivsta kommun är den senaste i raden av kommuner som satsar på små avlopp i kretslopp med återföring av hygieniserade toalettfraktioner till åkermark. Kommunen...

Senaste artiklarna