Start VA-planering

VA-planering

Vakin:s arbete med vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag

Vakin har tagit fram en handlingsplan för hur de ska upprätta nya vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag. Malin Edin som är verksamhetskoordinator, delar med...

Hantering av synpunkter som kommer in under samråd och granskning av vattentjänstplanen?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågorna: Vilken förvaltning beslutar om behovet av VA kan tillgodoses via en enskild anläggning och när i...

Remissvar till PBL-utredningen ska vara inne senast 10 juni

Senast den 10 juni ska svaren på remissen till betänkandet: En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande eller i folkmun kallad PBL-utredningen...

Klimatpraktika ska hjälpa VA-verksamheter att minska klimatavtrycket

Hur kan VA-verksamheter minimera utsläppen vid ledningsprojekt till störst nytta? Det är något man kikar närmare på i ett pågående SVU-projekt, som leds av...

Miljökvalitetsnormer för vatten på ett lättbegripligt sätt

Nu finns nytt informationsmaterial kring MKN för vatten framtaget av Vattenmyndigheterna. Informationsmaterialet förklarar bland annat vad MKN är och hur de används samt länkar...
Man med skägg och solglasögon titta ut över snöigt landskap

VA-guiden 20 år: Stefan Sjöberg om utvecklingen inom små avlopp och kretslopp

Stefan Sjöberg är miljöinspektören som kläckte idén som senare blev VA-guiden. Eftersom det är 20 år sedan projektet Avloppsguiden lanserades så kollar vi med...
Gammal industrifastighet i rött tegel

Fastighet ligger inom VO men saknar anslutning – vad kan miljökontoret göra?

En industrifastighet centralt i staden ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, men är inte ansluten. VA-huvudmannen undrar om miljökontoret kan ge tillstånd...

Riksrevisionen granskar statens insatser inom allmänna vattentjänster

Riksrevisionen har startat en granskning om statens insatser är effektiva för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster. Granskningen omfattar insatser och...

Nätverk för recirkulering av vatten

För ungefär ett år sedan startade SWR ett nätverk för recirkulering av vatten. Nätverket ska beröra alla typer av vatten som kan cirkuleras och...

3 september, Behovsbedömning för allmänt VA – webbinarium

Välkommen till ett webbinarium på temat behovsbedömning i fråga om allmänt VA. Hur gör olika kommuner? Vi får ta del av två olika exempel...

Senaste artiklarna