Start VA-planering

VA-planering

Intressant dom i MMD – Ingen avgiftsskyldighet för allmänt VA trots verksamhetsområde

I en dom från Mark- och miljödomstolen (MMD) har frågan om avgiftsskyldighet för kommunalt va för en fastighet med en egen avloppslösning inom verksamhetsområde...

Sista chansen till early bird-pris för utbildningen: Kommunal va-planering och va-juridik

Måndag 9 september är sista dagen att anmäla sig till reducerat pris till VA-guidens utbildning i Kommunal va-planering och va-juridik. Utbildningen är i Västerås...

SVU-rapport tar sig an 9 § i Lagen om allmänna vattentjänster

I debatten om tvångsanslutningar och nya verksamhetsområden för vatten och avlopp är det intressant att lyfta fram motsatt område som en del glesbygdskommuner tampas...

Nulägesanalys av digitaliserade lösningar för vatten och avlopp

Missa inte den senaste SVU-rapporten publicerad av Svenskt Vatten Utveckling. Rapporten är en nulägesanalys hur det ser ut i Sverige med digitaliserade lösningar för...

VA-podden #5 Klimatanpassningsstrategen David Hirdman

I det femte avsnittet av VA-podden intervjuas David Hirdman, klimatanpassningstrateg vid Lerums kommun, om hur kommunen arbetar för att möta utmaningarna med samhällsplanering i...

Länsstyrelsernas tillsyn enligt LAV

Hur mycket tillsyn på kommunerna enligt 51 § LAV bedriver egentligen länsstyrelserna och vilka är de vanligaste insatserna för att stödja kommunerna i deras...

Redaktören rekommenderar #9 va-planering: Vattenbristen på Gotland föder innovativa lösningar

I den sista delen av Redaktören rekommenderar så lyfter vi fram ämnet som blivit ett normalt samtalsämne under sommarperioderna i Sverige de senaste åren...

Redaktören rekommenderar #8 va-planering: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering T till Ö

Dags att tipsa om den sista delen i länksammanställningen av olika kommuners publicerade dokument om va-planering. Använd sammanställningen som referensbibliotek, hitta goda exempel och...

Redaktören rekommenderar #7 va-planering: Referat och dokumentation från VA-guidens utbildningar nätverk och konferenser

Har du som medlem missat någon av de senaste VA-guidens utbildningar m.m. inom va-planeringsområdet eller är intresserad av att gå en utbildning? I vår...

Redaktören rekommenderar #6 va-planering: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering O till S

Här kommer den tredje delen i VA-guidens länksammanställning av olika va-planeringsdokument som publicerats av kommuner runt om i Sverige. Jämför olika upplägg eller snegla...

Senaste artiklarna