24 september, Juridik och teknik för dagvatten – webbutbildning

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen hos olika dagvattenanläggningar och när de är lämpliga att anlägga? Då är VA-guidens utbildning Juridik och teknik för dagvatten något för dig!

Utbildningen behandlar hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt ger kunskap om olika dagvattentekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

Exempel på frågor som lyfts under utbildningen:

  • Vilken påverkan har dagvatten på yt- och grundvatten?
  • Hur regleras dagvatten i lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen och miljöbalken?
  • Vad bör en dagvattenutredning innehålla?
  • Vilka tekniker för dagvattenhantering finns det?

Målgrupp är tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö samt konsulter inom dagvattenområdet. Kursen passar dig som både är ny eller gammal i din roll.

Preliminärt program (klicka för att ladda ner pdf)

Föreläsare

Jonas Andersson är agronom och VD vid konsultföretaget WRS med många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötsel av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda inom dagvattenområdet.

Jonas Christensen är jurist med en doktorsexamen i miljörätt. Sen 2007 driver han Ekolagen Miljöjuridik på heltid där han främst riktar in sig på rådgivning och fortbildning av kommunala miljönämnder och deras förvaltningar i sådan juridik som förekommer på ett miljökontor. Jonas har lång erfarenhet av rättsliga frågor kopplade till dagvatten.

Praktisk information

Datum: 24 september 2024
Tid: kl. 8.30-16.45
Plats: Digitalt. En länk till utbildningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.
Anmälan: Senast 20 september 2024 (anmälan är bindande men kan överlåtas.)
Pris:
Medlem i VA-guiden dagvatten: 4900 kr (exkl moms)*
Ej medlem: 6900 kr (exkl moms)

Frågor om utbildningen: Elin Jansson, VA-guiden, [email protected], 0583-406 74

 

*Medlemskap innebär att du har ett personligt login till VA-guidens tjänster inom dagvatten. För frågor om medlemskap, kontakta Emmelie Lagemyr, [email protected]

Anmälan

24 september 2024, Juridik och teknik för dagvatten – webbutbildning
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Är du intresserad av att gå med i VA-guiden? Markera vilka tjänster du är intresserad av så kontaktar vi dig.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Bokningsvillkor
Skickar