Kretslopp

Här samlar vi olika typer av inlägg som handlar om kretslopp.

”Mat och prat” – nätverksluncher på Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle

Ta chansen att nätverka ännu mer om du ska gå på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle. Vi har för de två nätverken om...

Rapport om kretslopp av slam från små avlopp

Under 2017 har RISE genomfört ett HaV finansierat projekt om slam från små avloppsanläggningar i kretslopp. Nu finns rapporten från projektet som har fokus...

Slamnätverksträff 6:e december

Alternativt omhändertagande för slamavskiljarslam var temat för träffen som Avfall Sveriges slamnätverk arrangerade tillsammans med VA-guiden. Denna gång hölls träffen i Jönköping som nyligen...

Nätverksträff Kretsloppsnätverket, 24 maj 2018, Töreboda

En nätverksträff för alla intresserade av små avlopp i kretslopp. Föredrag, diskussioner och studiebesök till Törebodas anläggning för hygienisering av klosettvatten. Fokus för nätverksträffen är...

Bilder och referat från workshop och studiebesök om installation av extremt snålspolande toaletter

Den 8:e november arrangerade Vinnova-projektet MACRO – Mat i Cirkulära Robusta System tillsammans med Mälarenergi, WRS och Ecoloop en workshop och ett studiebesök om...

Publikationer

Fråga experten

Senaste artiklarna