Start VA-planering Kretslopp

Kretslopp

Här samlar vi olika typer av inlägg som handlar om kretslopp.

Nätverksträff Små avlopp i kretslopp 27 maj 2021 – referat

Som ett säkert vårtecken genomförde VA-guiden tillsammans med och Avfall Sveriges slamnätverk den årliga nätverksträffen för små avlopp i kretslopp förra veckan. Det bjöds...

Nytt toalettsystem testas med direktåtervinning av näring från urin

Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har arbetat fram ett nytt toalettsystem som i direkt anslutning under toaletten torkar urin till torr växtnäring i pulverform....

Påminnelse – Digital nätverksträff för små avlopp i kretslopp torsdag den 27 maj

Glöm inte att anmäla dig till vårens nätverksträff för små avlopp i kretslopp. Anmälan till den digitala träffen är öppen till och med den...

På gång inom källsorterande avlopp

Just nu är det mycket som händer inom källsorterande avlopp. Vi berättar om tre olika initiativ vilka ökar kunskapen och under 2021 tar steg...

Ny rapport – slamspridning ger inget ökat upptag av metaller i växter

Resultaten i rapporten visar att de unika fältförsöken med slamspridning på skånsk åkermark varken ger ett ökat upptag av metaller i växter, förhöjda halter...

Publikationer

Fråga experten

Senaste artiklarna