Kretsloppskrav på insamlingssystem

Enligt principen om resurshushållning i 2:5 miljöbalken borde avloppen vara kretsloppsanpassade. En sak som hindrar miljökontoren från att ställa krav på kretsloppslösningar är att det inte finns något system för att omhänderta de sorterade avloppsfraktionerna. Så länge det inte finns några avloppsfraktioner att återvinna byggs heller inga system för det. Ett moment-22 således.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.