Om projektet

I projektet SODA arbetar vi för en omställning av samhället mot en mer hållbar dagvattenhantering med fokus på kvartersmark.

Det handlar om att anpassa våra städer till pågående och framtida klimatförändringar där ökade nederbördsmängder måste hanteras i den bebyggda miljön, men även att minska föroreningsmängderna som släpps ut till våra sjöar och vattendrag. Regnvattnet är en resurs som behöver tillvaratas, exempelvis i naturbaserade lösningar där det bidrar till att skapa många fler värden än bara dagvattenhantering. Dagvattenfrågan behöver integreras som en del av stadsbyggnadsprocessen vilket i sin tur kräver förändrade arbetssätt, beslutsunderlag och nya samarbeten.

I SODA utarbetar vi nya arbetssätt och rutiner i planprocessen med syfte att hantera många av de låsningar som finns idag, utvecklar stöd för upphandling av kvartersnära anläggningar samt nya metoder för hållbarhetsanalys som synliggör de mervärden som hållbar dagvattenhantering bidrar med till samhället. Inom projektet tar vi också fram utbildningar för att främja och sprida kunskap om en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark i samhällsbyggnadsprocessen.

Projektet är finansierat med medel från Vinnova och bidrar till ökad förståelse för kritiska faktorer för förändring samt utvecklar konkreta lösningsförslag och vägar framåt för mer attraktiva, hälsosamma och resilienta livsmiljöer i våra städer. Projektparterna har gemensamt tagit fram en vision för arbetet i SODA. Se resultatet i vår film:

Kontakt

För att komma i kontakt med projektet, skicka e-post till projektledare Helene Sörelius eller ring på +46 10 516 63 35.

Senaste nytt

Här presenteras de senaste nyheterna och uppdateringarna från arbetet med projektet.

Halvtid i SODA-projektet – Vad har hänt hittills?

Dagvattenprojektet SODA har nått halvtid. VA-guiden sammanfattar resultatet hittills och ger tips på var du kan läsa mer om projektet. VA-guiden är en av projektparterna...

VA-podden #25 – Anne Heino, Stockholmshem om bostadsbolagens utmaningar med dagvatten

Det 25:e avsnittet av VA-podden gästas av Anne Heino, mark- och utemiljöspecialist på Stockholmshem. Hör Anne prata om bostadsbolagens dagvattenutmaningar och vad hon ser som nyckelfaktorer...

Fredrik Ohls tycker till om dagvattenanläggningar

Under en höstdagsutflykt fick VA-guiden följa med Fredrik Ohls, dagvattenexpert på Sweco, bland några av Stockholms nyaste dagvattenanläggningar. I filmen ger Fredrik sitt perspektiv...

SODA – röster från projektet

VA-guiden är med i projektet SODA – Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark. Vi har genomfört korta intervjuer med några av projektdeltagarna,...

En uppdatering från SODA-projektet – slutsatser från omställningsforum

Mindre fluffiga översiktsplaner, ett landskapsperspektiv som styrande princip snarare än administrativa gränser och dagvattenrådgivning till byggaktörer i VA-organisationens regi. Detta är några av förslagen...

Med finansiering från:

Projektparter:

Vill du vara med i intressentgruppen?

Intressentgruppen är fortfarande öppen för fler organisationer. Klicka på knappen och fyll i vårt intresseformulär!

Intressentgrupp:

bild