SODA är ett Vinnova-finansierat samverkansprojekt med syfte att främja en hållbar hantering av dagvatten och skyfall. Fokus i projektet ligger på åtgärder på kvartersmark. Här kan du läsa de senaste nyheterna om SODA och hitta material som tagits fram i projektet.

Genvägar

Om projektet

Resultat

Filmer och poddavsnitt

Utbildningsinsatser


Senaste nytt

Här presenteras de senaste nyheterna och uppdateringarna från arbetet med projektet.

Vägledning till bostadsbolag om klimatanpassning av befintligt fastighetsbestånd

En ny vägledning framtagen inom det Vinnovafinansierade dagvattenprojektet SODA ger tips och råd till bostadsbolag som vill påbörja arbetet med att klimatanpassa sitt befintliga...

Dagvattenprojektet SODA får en fortsättning

Det Vinnova-finansierade projektet ”Samverkan för ett hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark” har fått nya forskningsmedel. Under 2024 och 2025 kommer projektet utvidgas till...

Utmaningar och framgångsfaktorer för dagvattenhantering på kvartersmark

Lagstiftning, samordning mellan aktörer och skeden samt bristande kunskap om dagvattenfrågor utgör de största utmaningarna när det gäller dagvattenhantering på kvartersmark. Det visar en...

Ny pilotutbildning ska ge fler blågröna dagvattensamordnare

Forskningsprojektet SODA har identifierat behovet av samordning mellan olika kompetens- och teknikområden som en framgångsfaktor för arbetet med hållbar dagvattenhantering och multifunktionella naturbaserade lösningar....

Utveckling av innovativ dagvattenteknik inom SODA-projektet

I en ny broschyr beskriver tre teknikleverantörer hur de inom dagvattenprojektet SODA arbetat med dagvattenteknik på nya innovativa sätt med särskild fokus på återanvändning...
En grupp människor inom SODA-projektet lyssnar på en föreläsning av Kent Fridell, Edge, under ett studiebesök i stadsdelen Rosendal, Uppsala.

Fallstudier och referensanläggningar inom dagvattenprojektet SODA

I en ny broschyr framtagen inom dagvattenprojektet SODA sammanfattas resultatet av de referensanläggningar som undersökts och fallstudier som genomförts inom projektet. Sammanställningen omfattar byggnationsprojekt...

VA-podden #30 – Helene Sörelius och Beatrice Nordlöf, RISE, om dagvattenprojektet SODA

I avsnitt 30 av VA-guidens podcast intervjuas Helene Sörelius och Beatrice Nordlöf, RISE Research Institutes of Sweden, om projektet Samverkan för ett hållbart omhändertagande...

Resultat från dagvattenprojektet SODA

Nu finns ett flertal nya resultat från dagvattenprojektet SODA publicerade. Ta del av till exempel beskrivningar av multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, låsningar och lösningar i...

Multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUDs

Inom dagvattenprojektet SODA har beskrivningar i broschyrformat tagits fram för ytliga och underjordiska multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUDs. Broschyrerna ska till exempel kunna användas av...

Med finansiering från:

Projektparter:

Vill du vara med i intressentgruppen?

Intressentgruppen är fortfarande öppen för fler organisationer. Klicka på knappen och fyll i vårt intresseformulär!

Intressentgrupp:

bild