RISE arrangerar ny omgång av kursen ”Dagvatten- och skyfallssamordnare”

En ny omgång av grundkursen ”Dagvatten- och skyfallssamordnare” går av stapeln den 22 maj i Stockholm. Kursen är framtagen inom dagvattenprojektet SODA och är tänkt att ge en övergripande bild av alla delar som en dagvatten- och skyfallssamordnare ska kunna hantera. 

SODA, Samverkan för hållbar dagvatten- och skyfallshantering på kvartersmark, är ett Vinnova-finansierat projekt som samlar ett antal aktörer från alla delar av samhällsbyggnadsprocessen. I projektet har behovet av samordning mellan olika skeden, förvaltningar och aktörer pekats ut som en nyckelfaktor för ett lyckat arbete med hållbar dagvatten- och skyfallshantering. Som en del i arbetet har man därför tagit fram en kurs vars syfte är att ge deltagarna övergripande kunskap om de faktorer som viktiga för både blåa och gröna delar av ett projekt, med fokus på multifunktionella åtgärder. Kursen genomfördes som pilotomgång i oktober 2023 och är nu tillbaka i delvis ny tappning. 

”Fullspäckad dag för kompetensbyggande inom dagvatten och skyfall”

Madelen Malm, RISE.

Den 22 maj arrangeras kursen igen på Mornington Hotel Stockholm City, men programmet denna gång skiljer sig till viss del från pilotomgången. 

– Deltagarna kan förvänta sig en fullspäckad dag för kompetensbyggande inom dagvatten och skyfall. Kursen är något förändrad, exempelvis har vi plockat ut de allra viktigaste delarna vilket har gjort att den kortats ner till en dag. Under dagen kommer deltagarna genom fyra olika kunskapsblock och interaktiva övningar få kunskap, bli inspirerade och utbyta erfarenhet med varandra, säger Madelen Malm, projektledare på RISE och utbildningsansvarig. 

De inledande två blocken besvarar frågor som ”Varför behöver vi multifunktionella system?” och ”Vilka parametrar behöver utredas för att kunna välja lämpliga dagvatten- och skyfallsåtgärder vid olika förutsättningar?”. Resterande block handlar i sin tur om relaterad juridik och lagstiftning samt olika typer av dagvatten- och skyfallsåtgärder och deras funktion. Till hjälp att förse deltagarna med kunskap har RISE bjudit in föreläsare med bred kompetens inom branschen. 

– Föreläsare under dagen är bland annat Tanja Hasselmark Mason och Gilbert Svensson, som tog fram kursen inom forskningsprojektet SODA. Vi har också bjudit in experter på vatten och klimatanpassning från RISE samt Jonas Christensen från Ekolagen. 

Anmäl dig senast 6 maj

Läs mer och anmäl dig via RISE:s webbplats, senast den 6 maj. Har du varit eller är projektpart i SODA får du 20 % rabatt på utbildningen! 

Praktisk information 

  • Datum: 22 maj 2024 
  • Tid: 08:30-17:00 
  • Plats: Stockholm 
  • Pris: 7000 SEK (exklusive moms) 

Mer information och resultat från dagvattenprojektet SODA hittar du här.