Start Dagvatten Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med dagvatten. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Förslag till lagändringar gällande skyfall i ny rapport om klimatsäkert vatten

I en ny rapport från Sydvatten görs ett försök att ta ett helhetsgrepp om vattenresursfrågan och de behov och utmaningar som finns idag. I...

Dagvattendammar gynnar biologisk mångfald

En dagvattendamm har som primärt syfte att fördröja och rena dagvatten. Ibland kan den dock även innebära andra fördelar. I en studie vid Uppsala...

Samverkan för hållbar klimatanpassning

Forskare vid Lunds universitet har tagit fram ett antal guider och verktyg för att stödja samverkan och medborgardeltagande i kommuners klimatanpassningsarbete.Klimatanpassning innebär att planera...

Klimatförändringarnas lokala effekter

En ny rapport beskriver hur den globala uppvärmningen kan komma att påverka tre svenska kommuner. En av kommunerna, Malmö kan få stora delar av...

Ny mjukvara ska ge kommuner bättre koll på kusterosion

I en avhandling från Lunds universitet presenteras en modell som gör det möjligt att beräkna de framtida konsekvenserna av kustöversvämning och erosion för olika...

Mest lästa publikationer