Start Dagvatten Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med dagvatten. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Blågröna lösningar i Sofielund

I ett projekt i södra Malmö har forskare vid Lunds Universitet intervjuat små och stora fastighetsägare för att fånga deras syn på klimatanpassning och...

Handläggarstöd för tillsyn på dagvattenanläggningar

Ett nytt handläggarstöd ska underlätta tillsynen av befintliga dagvattenanläggningar. Behöver du tips och råd om vad som är viktigt att tänka på inför, under...

Beräkningsverktyg för dimensionering och utformning av dagvattendammar

Är du i behov av att uppskatta reningsfunktionen hos en dagvattendamm i din kommun utifrån dess dimensioner och avrinningsområde? Då är detta beräkningsverktyg något...

Väderradarteknik inom VA-området – test av metodik

I en ny SVU-rapport redovisas en litteraturstudie av X-bandsteknik, som har använts i ett pilotprojekt på Dalby vattentorn i Lunds kommun. Bakom rapporten står...

Föroreningar i dagvatten från olika byggnadsmaterial

I en studie utförd vid Luleå Tekniska Universitet har urlakning av föroreningar från exteriöra byggnadsmaterial till dagvatten undersökts.  Urlakning av föroreningar från byggnadsmaterial utgör en...

Mest lästa publikationer